Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klassisk Musikhistoria

En kort genomgång av den europeiska konstmusikens historia. Återanvänd gärna denna presentation, så länge du återger den urspungliga upphovsmakarens identitet.
by

Johannes Wiberg

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klassisk Musikhistoria

Klassisk Musikhistoria
MEDELTID (ca 400-1400)
Våra kunskaper om musiken genom tiderna
är beroende av en KÄLLA.
BAROCK (ca 1600-1750)
Barocken började i och med att
Operan
uppfanns i
Italien
.
WIENKLASSICISM (ca 1750-1820)
ROMANTIK (ca 1820-1900)
NEUMER
- en tidig form av noter, började användas innan år 1000. De var inte så exakta, utan fungerade mest som minnesanteckningar.NOTER
...var den vanligaste formen av religiös musik
- böner som sjöngs med väldigt enkla melodier (normalt bara en eller två toner).
Gregoriansk sång
MODERN TID (ca 1900-)
RENÄSSANS (ca 1400-1600)
Kyrkomusik fortfarande viktigast under Renässansen, men musiken var inte lika enkel som under medeltiden.
Sången var ofta polyfonisk.
POLYFONI
= sång/musik med flera melodier
Den vanligaste formen av polyfoni kallas
KONTRAPUNKT:
poly=flera
phonos=ljud
Två vanliga typer av musikstycken var
Motetter (religiösa böner med polyfonisk musik)
och Mässor (musiken under en gudstjänst).
OPERA
Operan uppfanns i ett försök att återskapa musikteatern från det antika Grekland.
Religiös och sekulär musik
Senare blev även kyrkorgel vanligt
(fast mycket mindre än dagens stora orglar)
Kyrkan - centrum för kultur och makt i Europa.
Därför var det nästan bara kristen musik som skrevs ner och bevarades.
En vanlig form av kontrapunkt är
KANON:
Luta, flöjt, säckpipa, harpa och trumma var vanliga instrument, och musiken var ofta dansvänlig.
...är inte lika väl bevarad,
men spår finns kvar i dagens
olika former av europeisk
folkmusik.
Sekulär musik
OPERANS STRUKTUR:
RECITATIV
Enkel musik, få instrument.
Sjungs nästan som att man pratar.
Fokus på handlingen.
ARIA
Full orkester, genomkomponerat.
Sångaren i centrum.
Handlingen tar paus.
Operan förändrade musiken:
mer känslosamt och pampigt (som filmmusik).
sekulär (icke religiös) musik fick högre status.
inte bara kontrapunkt, utan mer melodi + komp.
Kända kompositörer
Vivaldi
Italiensk kompositör, bosatt i Venedig.
Arbetade som präst.
Känd för musikstycket
De fyra årstiderna
.
alla sjunger samma melodi
men börjar vid olika tillfällen.
Händel
Tysk kompositör, flyttade tidigt till England.
Komponerade först typiska italienska operor.
Är dock framför allt känd för sina Oratorier
som var på engelska.
Antonio
Georg Frideric
Bach
Tysk kompositör, inte så känd under sin livstid, mest som orgelspelare.
Mest religiös musik och orgelmusik.

Anses av många vara tidernas största musikgeni, kallas "kontrapunktens mästare".
Johann Sebastian
Kompositörerna var inte rika och berömda.
Duktiga sångare (kastrater) och textförfattare hade högre status.

Kompositörerna jobbade ofta som kapellmästare vid hov eller kyrkor.

Musik sparades ofta inte - man ville ha ny musik till nya högtider.
Enklare, mer kontrollerade känslor,
och tydligare struktur i musiken
- till exempel:
SONATFORMEN
- den vanligaste formen, används bland annat i symfonier.

Sonatformen används framför allt i den första av tre delar, så kallade satser.

Första satsen är kraftfull, andra är lugnare, och den tredje dansvänlig.

Satserna innehåller olika melodier, TEMAN, som upprepas i en bestämd ordning.
= klassisk musik ifrån Wien
Kända kompositörer
Haydn
Viktig för den Wienklassiska musiken utveckling - gjorde symfoniformen populär
(kallas ibland "symfonins fader").

En viktig förebild för Mozart, och senare under en period lärare till Beethoven.
Mozart
...är nog tidernas mest kända kompositör.

Känd för sina vackra melodier, sina operor
och sin pianomusik.

Kallas ofta för ett "underbarn", började komponera redan vid fem års ålder.
Joseph
Wolfgang Amadeus
Beethoven
Började sitt liv ungefär som Mozart, ett underbarn,
och skrev först typisk Wienklassisk musik.

Beethoven utvecklade senare sin musik, den blev stormigare, mer avancerad och mer känslosam.

Blev gradvis alltmer döv, men fortsatte ändå med att komponera musik (exempelvis Symfoni nr. 9).
Ludwig van
Uppkomsten och utvecklingen av Europeisk konstmusik
Känslosam och fantasifull, istället för logisk och strukturerad.
PROGRAMMUSIK:
musik som berättade en historia (med hjälp av programbladet).
Teknisk skicklighet
(virtuositet) var populärt under Romantiken.
Kompositörer hade högre status -
Beethoven
var den första som kunde försörja sig som enbart kompositör.
Den störste opera-kompositören under Romantiken hette Richard
, känd för sina långa, storslagna operor.
En annan populär musikform var balett (dans-teater), den mest kände kompositören hette Piotr
.
Under andra halvan av 1800-talet (senromantiken) så var det vanligt att kompositörer inspirerades av sitt hemland, t. ex. folkmusik. Det kallas
Nationalromantik
.
PIANO:
Franz
VIOLIN:
Niccolò
ATONAL MUSIK
Musik som inte har någon tonart.
Blev vanligt kring 1900.
Impressionism
MUSIKALISKA RIKTNINGAR i början av 1900-talet:
- stillsam, inåtvänd musik
Claude
Debussy
Expressionism"om det är konst så är det inte för alla, och är det för alla så är det inte konst"
Stravinskij
Igor
Den störste modernisten.
Känd för sina stormiga baletter
t.ex
Våroffer.
EXPERIMENTELL MUSIK
Längre in på 1900-talet blev musiken allt mer märklig.
Bland andra kompositören John
Cage
som bl.a. skrev slumpmässig musik.
Han skrev även musik för "preparerat piano".
John Cage skrev även musikstycket
4´33´´
som inte innehåller en enda ton.


Utvecklingen bort ifrån traditionell musik gör att 1900-talets konstmusik överlag är mindre populär än den äldre musiken.

Populärmusik och jazz har också tagit en del publik ifrån konstmusiken.
"musik är mellanrummet mellan noterna"
Paganini
Liszt
Wagner
Tjajkovskij
flera melodier med olika rytm,
som sjungs eller spelas samtidigt.
Debussy:
Schönberg:
- fylld av dekorationer och krusiduller.
- musiken kunde uttrycka många olika känslor.
- saknas variation inom styckena, som kan upplevas ganska långa och jämntjocka.
Barockmusiken:
Strukturerna ifrån Klassicismen fanns kvar men utvecklades och varierades. Musiken blev mer komplicerad och pampig.
- uttrycksfull, utmanande musik
Arnold
Schönberg
Oratorium = en religiös form av opera.
Full transcript