Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kapitlu 6 Lesson 2 Form 4

Il-Knisja bħala l-poplu l-ġdid t'Alla
by

Jacob Portelli

on 27 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kapitlu 6 Lesson 2 Form 4

Xi tfisser il-Kelma Knisja?
Ekklesia

Il-post fejn tiltaqa' l-gemgha
Min fejn giet il-Knisja?

Min go bajda tal-Kinder?
Waqghet mis-sema?
Ivvintaha s-sagristan

Xejn min dan!!! :))
Kien hemm preparazzjoni ta' aktar minn
2000 sena!
Minn fejn bdiet il-formazzjoni tal-idea ta' Knisja?

Naraw il-bidu tagħha fl-għażla t'Alla tal-poplu lhudi li ssarraf f'patt fuq is-Sinaj
Dan il-patt kien sempliċiment sinjal ta' wegħda
bejn Alla u l-poplu Lhudi li fih Alla wieħed li:


Jien inkun Alla tagħkom
u intom il-poplu tiegħi
Lil dan il-poplu Alla kien għamillu wegħda importanti permezz tal-profeta Ġeremija:"Araw, għad jiġi żmien meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda... Inqiegħed il-Liġi tiegħi fihom u niktibha f'qalbhom; u jiena nkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi'

Ġer 31, 31-33
Ġeremija
Ġakobb li kien imsejjaħ ukolla Israel kellu 12 il-tifel:

Ruben
Simeon,
Levi,
Aser,
Gad,
Naftali,
Issakkar
Zebulon
Dan
Ġuda
Ġużeppi
Benjamin
Il-poplu l-qadim kien mibni fuq tnax-il tribu li jagħrfu l-bidu tagħhom fit-tnax-il iben ta' Ġakobb, li kien jissejjaħ ukoll Iżrael.
Biex juri li l-Knisja kellha tkun il-poplu l-ġdid t'Alla li jieħu l-post tal-poplu t'Iżrael, Ġesu ried jibniha fuq it-tnax-il appostlu.
Din ix-xbieha tal-Knisja bħala poplu tagħtina idea ta' numru bla tarf ta' nies miġburin flimkien taħt l-istess Mexxej mexjin 'il quddiem lejn l-art imwiegħda. Il-bidu u l-iżvilupp ta' dan il-poplu l-ġdid Ġesu xebbhu
'ma żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fil-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta' l-ajru jigu jbejtu fil-friegħi tagħha"
L-għasafar li kellhom ibejtu fil-friegħi tagħha, ma kellhomx jiġu biss mill-poplu Lhudi jew minn xi pajjiż wieħed imma kellhom ikunu dawk li jiġu mill-ġnus kollha.
Ġesu ma riedx iwaqqaf Knisja 'nazzjonali', marbuta
ma' poplu wieħed jew ma' kultura waħda.
Ried iwaqqaf Knisja universali Knisja Kattolika li tiġbor lil kulħadd bħala l-Poplu l-ġdid ta' Alla.
Il-Knisja bħala l-Poplu l-Ġdid t'Alla
Il Knisja bħala
l-familja t'Alla

Jekk ix-xbieha ta' poplu tagħtina idea ta' ħafna nies miġburin flimkien, ix-xbieha ta' familja tagħtina idea tal-għaqda kbira li nistennew li nsibu fostna l-bnedmin.
Lil dawk li laqgħuh u emmnu fih
Ġesu beda jqishom mhux biss bħala dixxipli
tiegħu bħalma kienu jagħmlu r-rabbini l-oħra;
beda jsejħilhom il-familja ġdida tiegħu:

Ommi u ħuti huma dawk li jagħmlu r-rieda ta' Missieri.

F'din il-familja, l-ulied jitwieldu 'mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda ta' bniedem, iżda minn Alla"
Il-Knisja hija l-għaqda
ta' dawk li jagħrfu lil Alla
bħala Missierhom
għax minn għandu
rċevew ħajja ġdida
li għamlithom uliedu.
Hija l-għaqda ta' dawk li
jħarsu lejn xulxin bħala
aħwa.
Għaliex San Pawl Xebbah il-Knisja ma' Ġisem
ta' bniedem?

Fittex

1 Kor 12, 12-13
Rum 12 4-6
X'inhi r-rabta li Ġesu għandu mal-Knisja tiegħu?

X'inhi r-rabta li l-Ispirtu s-Santu għandu mal-Knisja?

X'inhi r-rabta li l-insara għandhom bejniethom?
Intom il-gisem ta' Kristu,
u kull wiehed minnkom
bicca minnu

Kull wiehed minna hu membru ta' dan il-gisem
u ghalhekk maghqud mal-membri l-ohra.
Full transcript