Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Batayang Kaalaman sa Pagbasa

Filipino 2-Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik
by

Ryan O'kelly

on 18 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Batayang Kaalaman sa Pagbasa

MGA SALALAYANG KAALAMAN SA PAGBASA
Mga Layunin Ng Pagbasa
1. Nagbabasa tayo upang maaliw.
MGA PANANAW O
TEORYA SA PAGBASA
Pagbasa ng mga Letra
PROSESO AT KATANGIAN NG PAGBASA
Batayang Kaalaman sa Pagbasa
BE MORE, READ MORE
PAGBASA
Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita (Austero, et al., 1999).
Ang pagbasa ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na
kahanay ng pakikinig, pagsasalita, at pagsulat
(Bernales, et al., 2001).
Ayon kay Goodman, ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game
(Badayos, 2000).
PERSEPSYON
- pagkilala sa mga nakalimbag na simbulo at maging sa pagbigkas nang wasto sa mga simbulong nababasa.
KOMPREHENSYON
- pinoproseso ang mga impormasyon ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa.
PROSESO AT KATANGIAN NG PAGBASA
ASIMILASYON -
isinasama at iniuugnay ang kaalamang nabasa sa mga dati nang kaalaman o karanasan.
REAKSYON
- hinahatulan o pinagpapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga ng isang tekstong binasa.
2. Nagbabasa tayo upang tumuklas ng bagong kaalaman at maiimbak sa ating isip.
3. Mabatid ang iba pang mga karanasan na kapupulutan ng aral.
4. Napaglalakbay natin ang ating diwa sa mga lugar na pinapangarap na marating.
5. Napag-aaralan natin ang ibang kultura ng lahi upang mabatid ang pagkakatulad at pagkakaiba nito sa kulturang ating kinagisnan.
Mga Teorya sa Pagbasa
Teoryang Bottom-Up
- Ang pag-unawa sa binasa ay nagsisimula sa isip ng mambabasa (top) tungo sa teksto (down).
-Naiimpluwensiyahan ng sikolohiyang Gestalt na nagsabing ang pagbabasa ay isang "holistic process"
-Tinatawag ding "inside-out" o "conceptually driven"
Teoryang Top-Down
- Ang impormasyon sa pag-unawa ay hindi nagmula o nanggaling sa tagabasa kundi sa teksto.
- Tinatawag ito na "outside-in" o "data-driven"
Teoryang Iskema
- Pinaniniwalaan ang teksto ay walang kahulugang taglay sa sarili.
- Ang dating kaalaman ay siyang saligang kaalaman at ang kayariang balangkas ng dating kaalaman ang iskemata.
Katangian ng Proseso ng Masining na Pagbasa
1. Isang komplikadong proseso ang pagbasa.
2. May dalawang proseso ang pagbasa.
- komunikasyon ng mambabasa at may akda
- reader-response theory
3.Napapaloob sa malawak na paglalarawan (visual process) ang pagbasa.
4. Isang masiglang proseso (active process) ang pagbasa
5. Guamagamit ang pagbasa ng sistemang panglinggwistika (linguistic system)
6. Nakasalalay ang mabisang pagbasa sa mga nakaraang kaalaman (prior knowledge)
Ang Aklat at Halaga nito sa Pagbasa
Carl Woodland
- ang aklat ay isang lunsaran para maabot ang makabagong kaalaman at karunungan na bumabalot sa kahiwagaan ng sangkatauhan simula sa mga nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyang panahon.
Anumang pamamamaraang gamitin o aklat na basahin, ito ay dapat makatulong sa mga mag-aaral ayon sa mga sumusunod:
1. Naaayon sa layunin (his purpose)
2. Naaayon sa kanyang interes (his interest)
3. Naaayos sa mga materyales na mayroon na (availability of the book)
4. Naaayon sa kanyang kakayahang maunawaan ang binabasa (time of reading)
KARANIWANG SULIRANIN SA PAGBABASA
1. Malabong paningin.

2. Kakulangan sa kaalamang panglingguwistika.

3. Kakulangan sa kaalaman sa pagsusuri at pag-unawa sa bagong salita o malalim na salita na ginamit sa loob ng parirala, sugnay, pangungusap, talata, kwento, at sanaysay.

4. Kakulangan sa kaalaman, impormasyon at karanasan na may kaugnayan sa impluwensyang: pangpisikal, pangkapaligiran, panlipunan, at kaalamang pangwika.
Gabay o Dimensyon sa Masining na Pakikinig
Unang Gabay o Dimensyon
Pagbibigay ng pag-unawang literal sa mga tekstong binasa.

1. Pagpuna sa detalye.
2. Pagbuod o paglalagon.
3. pagkuha ng pangunahing diwa o kaisipan
4. Paghahanap ng kasagutan sa tiyak na katanungan.
5. Paghahanap ng kasagutan sa tiyak sa konklusyon.
Ikalawang Gabay o Dimensyon
Ganap na pag-unawa sa kaisipang nais ipadama ng may akda.

1. Pagkilatis o pagdama sa katangian ng tauhan
2. Pagbibigay ng sariling kuro-kuro o opinyon
3. Pagbibigay ng solusyon o kalutasan
4. Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan
5. Pagbibigay ng iba pang pamagat na akma sa kwento o talata.
Ikatlong Gabay o Dimensyon
Pagkilatis sa kahalagahan ng kaisipa.

1. Pagbibigay reaksyon
2.Pagpapalawak ng sariling kaisipan
3.Paghahambing at pagbibigay ng pagkakaiba
4.Pagdama sa pananaw at kaisipan ng may akda
5. Pagtatalakay ukol sa iba pang katangian o kapintasan ng kwento
Ikaapat na Gabay o Dimensyon
Pagsasanib ng kaisipang nabasa at karanasan upang magbunga ng bagong pananaw at pag-unawa.

1. Pagbibigay ng sariling pananaw.
2. Pag-uugnay ng sariling karanasan sa totoong buhay.
3. Pagbibigay ng katotohanan upang dagdagan ang kaisipan at kaalaman sa bagong pananaw at pag-unawa.
Ikalimang Gabay o Dimensyon
Paglikha ng sariling kaisipan ayon sa kasanayan na ibig bigyan ng diin sa binasang seleksyon.

1. Pagbibigay ng pokus ng paniniwala sa talata, sanaysay at kwento
2. Pagbabago ng pamagat ng sanaysay o kwento
3. Pagbabago ng tunggalian at katangian ng tauhan
4. Pagbabago ng kasukdulanat wakas
5. Paglikha o pagsulat ng sariling kwento
The man who reads is the man who leads
Pagbasa sa mga Salita
Pagbasa sa mga Pangungusap
Pagbasa sa mga Talata
Pagbasa sa Kabuuan ng Teksto
KOMPREHENSYON NG TEKSTO
MGA PANANAW O TEORYA SA PAGBASA
Mga Kaalaman at Karanasan
Mga Layunin sa Pagbasa
Komprehensyon ng Teksto
Mga Pananaw o Teorya sa Pagbasa
Teoryang Interaktib
Pag-uunawa sa wika ng manunulat
paggamit ng mga estratehiya para makabuo ng kahulugan
bahay
institusyon
mag-anak
tirahan
pagmamahalan
tahanan
Full transcript