Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

T-13. Cultura Audiovisual

Història i evolució de la tècnica cinematogràfica
by

Marta Vicente

on 1 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of T-13. Cultura Audiovisual

Origen i evolució del cinema Història i evolició tècnica del cinema Allò que fou el cinema FÍ Fenòmens que fan possible l'aparició del cinema La projecció d'imatges El descobriment de la fotografia La descomposició del movoment Funcionamnt de l'ull i la percepció del movoment La reproducció del moviment Cronofotografia i simulació del moviment La projecció pública de pel·lícules La recerca de nous productes So i imatges en moviment La televisió, buscant altres camins pel cinema Cap a la tridimensionalitat Estroboscòpia Fotografia Projecció Exhibició i producció massiva Esfera metàl·lica de la Xina
Mirall màgic del Japó
Ombres de l'Índia
Cambra fosca
La projecció de la "Llanterna màgica" al 1640
Firaires amb llanternes
Fantasmagories: "El fantascopi" al 1790
Es busca el moviment d'imatges fixes a partir de diferents recursos, enginys i instruments.
Manipulació de les imatges en el projector de la llanterna per a simular moviment Niepce i Daguerre fan diverses invencions amb la càmera fosca i alguns elements sensibles CRONOFOTOGRAFIA Fusell fotogràfic de MAREY
Experiments de Muybridge PERSISTÈNCIA RETINIANA
Peter Mark Roget, al 1824 presenta la tesi sobre la persistència retiniana. Amb una fracció de segon l'estímul lluminós es gravat a la retina, això proporciona visió del moviment i la sensació de continuïtat. Podem percebre la continuïtat de 24 imatges/segon (ips) TRAUMÀTROP FENAQUISTOSCOPI El ZOOTROP CROTOSCOPI PRAXINOSCOPI (W. H. Fitton - Dr.Paris, Gran Bretanya, 1825) (Josep Plateau, Bèlgica, 1832) del grec phénakisticos (enganyar) i scopein (examinar). (Horner, Gran Bretanya, 1834) (Reynaud, França, 1877) Invents que empren la cronofotografia i la simulació de moviment
L'inventor Thomas Alba EDISON patenta la banda de cel·luloide perforada de 35 mm (1893).
L'inventor del KINEMATÒGRAF aparell de gravació. Ell mateix produirà films en el seu estudi.
Inventa l'aparell de visionat individual KINETOSKOPI (1889) Caixa amb bobina de cinta perforada. Edison no vol projectar públicament, no creu en el futur de l'invent. Els germans Lumièré, Louis i Auguste , patenten el CINEMATÒGRAF la càmera-projector (amb cinta 35 mm perforada)
El 28 de desembre de 1895 primera projecció pública de pagament dels Lumièré
A part dels Lumièré hi hagué d'altres aportacions a finals del segle XIX (ex: alemany Esclatanovski ja va projectar)
Es patenta als EUA el sistema bitascopi 1896
S'inventen altres màquines de visionat individual: fotoscopi
El 1910 Charles Pathé es patenta el projector Pathé, primer aparell amb motor per a la projecció, amb creu de malta de 4 aspes i corrent continua. Com Edison, Pathé serà un dels primers promotors de la gran indústria cinematogràfica.
El projector constava de: focus intens i continu; objectiu òptic per ampliar imatges nítidament; tracció mecànica; creu de malta; lector de só ala banda lateral òptica o magnètica. Es busquen nous al·licients pel públic.
Els PANORAMES (Baker, Gran Bretanya, 1788).
El Cineorama
Les grans pantalles
La Polivisió 1927 cinema sonor (sistema bitafon i sincronització so/imatge)
Primera pel·lícula sonora 1927, "The Jazz singer"
La Fox patenta un sistema per a gravar el so sobre el film.
1952 gravacions tridimensionals amb ulleres polaritzades
Cinerama, macropantalla de la MetroGM: 3 projectors de 35mm sobre pantalla còncava gegant. Per cost molt elevat s'abandona el 1963.
Cinemascope, de la Fox al 1953. (Ex: "La Túnica sagrada"). Sistema que utilitza un objectiu anamòrfic, lents per a comprimir la gravació i descomprimir la projecció sobre pantalla còncava.
Molts altres formats i sistemes de projecció. IMAX: percepció 3D
1976 omnimax, amb sensacions
Imatges estereoscòpiques
Holografia
Projecció amb làser
Realitat virtual. La visió individualitzada Previs a l'entrevista Durant l'entrevista Després de l'entrevista Primer cal citar-se amb l'entrevistat i explicar-li exactament el que es vol fer. Tenint a mà una libreta, alguna gravadora, etc. Cal tenir algunes preguntes preparades... S'han d'anar anotant totes les dades possibles. Algunes de les preguntes més comuns són:

Nom i Cognoms
Any de naixement
Llocs on ha viscut
Professions
·Preguntes sobre la seva relació amb el cinema
I algunes més generals per tancar el tema
Un cop recopilada la informació s'ha d'ordenar. També s'ha de pensar quin format se li ha de donar sempre que tingui un ordre lògic. En el redactat que es faci s'ha de fer constar que la font ha estat l'entrevista realitzada a...(nom i dades de l'entrevistat) i la data de realització, i finalment les persones que han fet el treball.
Full transcript