Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samskriving og samarbeidslæring på nett (rev. høst 2013)

En forelesning om samskriving som didaktisk metode (Bodø, 09.09.2013).
by

Morten Oddvik

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samskriving og samarbeidslæring på nett (rev. høst 2013)

Samskriving og samarbeidslaering på nett
Øving gjør mester
Det digitale rammeverket
To digitale ferdigheter
Å skrive sammen
Å samskrive er en framtidsrettet skriveferdighet.
Hva har vi?
CSCL
NDLA Samskrive
Hvordan kan vi bruke dette?
Nivådeling
Skriveoppgave i par
skrive
kommunisere
vurdering
Nettverksperspektivet (CSCL) – læring i fellesskap
- dialogisk syn på kunnskap (Bakhtin)
”Å utvikle slike brukskulturer er også en oppgave for skolen.”

- overskride individuell kognisjon/tenke dialogisk
”En utdanning som erkjenner nettverket som en samtidig og bærende metafor for læring og undervisning, vil kunne overskride et rent instrumentelt syn på IKT som består i å ”mestre”.”
”Kravene til alfabetisme (literacy) er grunnleggende endret.” – fremtidsrettet alfabetisme
”Teknologien gjør det mulig å overskride begrensninger i tid og rom. Aktiviteter som involverer andre kan skje i sanntid (synkront) eller ikke (asynkront).”
”Det kreves vurderingsevne, kritisk holdning, og intensjoner som er gjennomtenkte eller forhandlet fram med andre.”
””Det å vite noe” knyttes intimt til det å delta i - og utvikle – kunnskaper i felleskap med andre.”
”Det er ikke teknologien i seg selv som bidrar til kunnskapsutviklingen. Den utvider og transformerer læringsomgivelsene.”
”Aktivitetene må være produktive, det vil si at de er rettet mot et mål, en oppgave, et objekt som gir motivasjon og drivkraft for arbeidet.”
”Pendlingen mellom det nettbaserte rommet og aktivitetene i klasserommet utfordrer elevenes evne til å skape mening og sammenheng.”
Kunnskapsformidling vs kunnskapsskapning (knowledge telling vs knowledge creation/transformation) – internalisering
Demokratisering av skriveprosesser
Hvorfor skal vi gjøre dette?
Kan vi gjøre dette?
Oppgaver
Oppgave: Samskriving i nettbasert dokument

Hva er elevens aktiviteter rettet mot, og hva er drivkreftene for disse aktivitetene?

1. Skriveoppgave: Trenger vi dyrehager?
2. Dette skal med:
a.En kort innledning.
b.Et avsnitt om hva som er bra med dyrehager.
c.Et avsnitt om hva som ikke er bra med dyrehager.
d.Kort diskusjon.
e.Kort konklusjon.
f.Minst en ekstern kilde må refereres til slutt.
3. Bidra konstruktivt til samarbeidspartners bidrag.
4. Bruk chatten til diskusjon og arbeidsfordeling (Gi eksempler på arbeidsfordeling).
5. Last ned som Word-dokument til egen pc til slutt.

14.00 - 15.00
Innføring
15.30 - 16.30
Samskriving
Hvem er jeg?
Hva skal du gjøre?
www.todaysmeet.com
Morten Oddvik
twitter.com/mortenoddvik
morten.oddvik@gmail.com

Kaffe
og noe å bite i?
Takk for meg
twitter.com/mortenoddvik
www.mortempo.net
morten.oddvik@gmail.com
http://www.flickr.com/photos/whitehouse/8475945531/in/photostream
10 samskrivingsidéer
1. Bokbad - elevene diskuterer en felles leseopplevelse fritt eller gjennom styrte spørsmål

2. Ordliste - elevene skriver inn nye eller vanskelige ord fra tekst gjennomgått

3. Oversettelse - elevene oversetter tekstutdrag og kommenterer

4. Intervjuer og intervjuobjekt (Kverndokken) - halve klassen lager spørsmål - halve svarer

5. Blåord (Kverndokken) - elevene blåer ut ord i tekstutdrag og lenker, skriver begrunnelser
6. Læringsbillett (Kverndokken) - elevene skriver kort om læringsutbytte og kommenterer

7. Kildejakt - elevene jakter relevante pro-et-contra en påstand

8. Tekstførstehjelp - elevene forsker å “redde” et tekstutdrag med feil og mangler

9. Tenkeskriving - elevene skriver dialogisk med utgangspunkt i spørsmål-svar-struktur

10. Observasjonsnotater - elevene skriver spørsmål eller tanker under film eller foredrag
Kilde: "Undervisning i endring" Hauge, Lund og Vestøl (red.) 2007)
Hvilke idéer har du fått?
Vurderingsaspektet
"Collaborative production, where people have to coordinate with one another to get anything done, is considerably harder than sharing, but the results can be more profound."
Shirky:109
Tidsbruk
15.00-15.30
Kaffetid?

17.30-18.00
Evaluering
www.todaysmeet.com/bodø
PrimaryPad
TitanPad
16.30-17.30
Diskusjon
Backchanneling
Vurderingspraksis
Elevvurdering
Egenvurdering
Prosess og produkt
Refleksjonskompetanse
Teksteierskap og deling
Full transcript