Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Niedermüller Péter - A város és a városi kultúra: Antropológ

No description
by

Laura Jóföldi

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Niedermüller Péter - A város és a városi kultúra: Antropológ

A városantropológia történeti előzményei
Niedermüller Péter - A város és a városi kultúra: Antropológiai megközelítés
A '60-as évekre intézményesült kutatási terület
várostörténeti kutatások

városszociológia

szociálantropológiai kutatások
Az antropológia szemléletbeli változásai - hatások
"Primitív" törzsek megfogyatkozása

Premodern - modern <> egy társadalmon belül

Egzotikus <> deviáns
tényleges város <> elképzelt város


eltérő
módszerek
szemlélet
elemzési szempontok igénye
A városantropológia megközelítései
Makroantropológiai
általánosít
Kedvelt kutatási területei:
szegregáció
etnikai negyedek
urbanizáció
közösségi kapcsolatok

KÜLSŐ
Mikroantropológiai
benne élők tapasztalatai

Kedvelt kutatási területei:
a "kép" a városról
"saját életvilágok"

BELSŐ
Történeti antropológiai kutatások
Városi társadalom kutatása

termelési technikák
térbeli szerveződés
ideológia/értékrendszer
kölcsönhatásai
Városi környezet kulturális jelenségei

intézményes
nem intézményes (ponyvairodalom, diákfolklór, "slum"...)
(A mikroantropológiai megközelítés) "arra keresett választ, hogy a városban élő emberek hogyan mozognak a városi terekben, milyen szabályok mentén és hogyan használják ezt a viszonylag bonyolult térstruktúrát; illetve, hogy a városi tér egyes szeletei milyen kulturális, társadalmi és szimbolikus funkciókat töltenek be."
"kisvárosok" - különböző csoportok térhasználata
Nyilvános tér <> személyes tér
(A városban való élés megköveteli), "hogy az ember képes legyen a térnek a használati szabályokon alapuló szegmentálására, és felismerje azokat a kulturális jelentéseket, amelyek ezen eltérő használati szabályok mentén szerveződnek."
Város, mint kétpólusú szerkezet
A "város"
Félig ismert és ismeretlen területek
Nyilvánosság
Kategoriális viszonyok és identitás
Az idegenség
A lakóhely
Ismert tér
Korlátozott nyilvánosság
Személyes viszonyok és identitás
A saját
A városi lét folklorisztikus szintje <> intézményesült szint
(...) "az imaginárius város ott húzódik a folklorisztikus és az intézményesült szint közötti erőtérben; az elképzelt város az a kép, amelyet az ember akkor lát, amikor ennek a folklorisztikus tartománynak a kulturális optikáján keresztül egyszerre néz rá a városra és önmagára.
"A városantropológia szükségszerűen regisztrálta a {primitíveknek} a modern nagyvárosokban történő felszívódását, ezzel egyidejűleg egy tételezett kulturális állapot pusztulását, ami viszont egyet jeletett a {pusztulást} követő kulturális helyzet devianciájának és marginalitásnak való minősítésével, és egzotikusként történő leírásával."
Full transcript