Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CANSU BERK

No description
by

cansu berk

on 25 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CANSU BERK

CANSU BERK
EMRE YİĞİT
B.ELİF ALKAN

İŞSİZLİK
İÇERİK
TANIM
İŞSİZLİK TÜRLERİ
Herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan 16-65 yaş arası yetişkinlerin bulunması durumuna
işsizlik
denir.
İşsizlik tanımının
ayrıca 3 şartı bulunmaktadır.
İşi olmama; Referans döneminde,ücretli ya da ücretsiz olarak veya karşılığı hiçbir işte bir saat çalışmamış ve bir iş bağlantısı da yok olması
İş arıyor olma; Kendi hesabına bir iş kurmak ya da ücretli olarak çalışmak amacıyla son 6 ay içinde bir iş aramış olması
İşbaşı yapmaya hazır olma ; On beş gün içinde işbaşı yapmaya engel bir hali yok olması (ILO)
Friksiyonel (Arızi) İşsizlik

Mevsimsel İşsizlik
Bölge ve Sektör İşsizliği
Yapısal İşsizlik
Teknolojik İşsizlik
Gizli İşsizlik
İşsizliğin Tarihçesi
İSTİHDAM

İstihdam, ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır.
İşsizliğin Nedenleri
EKONOMİK KRİZLER
NÜFUS ARTIŞI
ÖRGÜTLENME
MÜLTECİLER
İŞ YARATMA MALİYETİ
İSTİHDAM
EĞİTİMSİZLİK
TÜRKİYEDE İŞSİZLİK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, gelişmiş ülkelerde temel istihdam verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 12.7 düzeyine yükseldi.
Türkiye'de işsizlik oranı arttı!
DÜNYADA İŞSİZLİK
Türkiye İş Kurumu, Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek gibi amaçlarla kurulmuştur. İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak gibi görevleri de bulunmaktadır.
İŞSİZLİK TANIM
İŞSİZ KİME DENİR
İŞSİZLİĞİN ÇEŞİTLERİ
İŞSİZLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
İŞSİZLİĞİN NEDENLERİ
TÜRKİYEDE İŞSİZLİK
DÜNYADA İŞSİZLİK
İSTATİSTİK BİLGİLER
KURUMLAR VE KURULUŞLAR
Orta Asya Avrupada sanayi devriminden önce işsizlere işsizlik ünvanı verilmemektedir.Onlara seyyar satıcı,amele olarak adlandırmışlardır.
Friksiyonel (Arızi) İşsizlik
Yer ve meslek değiştirme sırasında belirlenip olumsuz etkisi en az olan işsizlik türüdür.Kısmi ve geçici bir işsizliktir.
ÖRN:KARAR VEREMEME
KONJONKTÜREL İŞSİZLİK
Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliktir.Yaygın işsizlik türlerinden biridir.
ÖRN:MP3 ÇALARLARIN ORTADAN KALMASI ZAMANLA ÖNEMİNİ YİTİREN MALLAR
Mevsimsel İşsizlik
Tarımsal yapılı ülkelerde görülen bir işsizlik türüdür. yaygın işsizlik türlerinden biridir.
ÖRN:FINDIK TOPLAMA ZAMANI,PAMUK TOPLAMA,ÜZÜM TOPLAMA VB


Bölge ve Sektör İşsizliği
Belli bir sektörün veya bölgenin çekici bir alan olmaktan çıkması durumunda sektörün üretiminin daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan işsizliktir.
ÖRN: Hollanda- Lale Üretimi

Teknolojik İşsizlik
MAKİNELEŞME
ARAÇ VE GEREÇ KULLANIMI
İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ KALMAMASI
Yapısal İşsizlik
Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde ortaya çıkan işsizlik.
ÖRN: TOPLUM GENELLİ İŞSİZLİK

Gizli İşsizlik
Belli bir üretim sektöründe istihdam edilenlerden bir kısmının faaliyetten çekilmesi durumunda üretim hacminde bir daralma meydana gelmemesi sonucu görülen işsizliktir.
ÖRN: ÇİFTÇİLER

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında[2] İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ya da ILO (International Labour Organisation), ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan kuruluştur. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunmaktadır.
3 MİLYON 245 BİN İŞSİZ...
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...


İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.
İŞSİZLİK SİGORTASI
953 lira işsizlik maaşı

Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen düzenlemeyle işsizlik maaşı için aranan şartlar kolaylaştırılacak, işsizlik maaşı alma süresi uzatılacak ve işsizlik maaşında artışa gidilecek.

POSTA HABER
Full transcript