Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aloittelijasta asiantuntijaksi -

No description
by

Annukka Saarenmaa

on 26 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aloittelijasta asiantuntijaksi -

Tutkimuskysymykset:

Miten Diakin asioimistulkkauksen koulutuksen nykyisen opetussuunnitelman mukaiset sisällöt vastaavat Euroopan kielineuvoston suosittelemia asioimistulkkauksen opetussisältöjä?

Miten opetussuunnitelmaa tulisi muuttaa niin, että sen sisältö vastaisi sekä yleiseurooppalaisia asioimistulkkauksen sisältösuosituksia että asioimistulkilta työelämässä vaadittavia tietoja ja taitoja?
Johdanto
Teoriatausta, tutkimusmenetelmä ja aineisto
- Etilvia Arjona (1984): lineaarinen ja Y-mallin opetussuunnitelmamalli, modifioitu vastaamaan suomalaisen asioimistulkkauksen koulutuksen opetussuunnitelmaa
- Hans Hönig (1995): Y-mallin kompetenssialueet
- vertaileva tutkimusmenetelmä
- tutkimusaineistona kaksi opetussuunnitelmaa ja niiden toteutussuunnitelmat
Vertailun tulokset
- painotukset harjoitteluissa (35 op), työkielissä (34 op) ja tulkkaustaidoissa (30 op)
Tutkimuksen tausta
- konferessitulkkaus yliopistossa, asioimistulkkaus ammattikorkeakoulussa,
oikeustulkkaus aikuiskoulutuskeskuksessa
- Euroopan kielineuvoston suositukset konferenssi-, asioimis- ja oikeustulkkauksen koulutukselle
- EKN:n suositusten mukaan asioimistulkkauksen opetukseen tulee sisällyttää

• tulkkauksen ammattietiikkaa
• aktiivisten työkielten opetusta
• vertailevia kulttuurisia, poliittisia ja sosiaalisia opintoja
• tulkkausaloihin perehdyttäviä opintoja
• kääntämisen perusteoriaa ja käännösharjoituksia, termityötä
• nonverbaalista viestintää
• muistiharjoituksia, muistiinpanotekniikkaa, kapasiteettiharjoituksia
• konsekutiivi-, dialogi-, luku- ja kuiskaustulkkausta
• tulkkaukseen liittyvän teknologian opetusta
• käytännön harjoitteluja

asioimistulkkikoulutusten opetussuunnitelmien vertailua
Aloittelijasta asiantuntijaksi -
- vertailun kohteena Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Hochschule Magdeburg-Stendalin asioimistulkkauksen koulutuksen opetussuunnitelmat
- tutkimuksen rajaus: asioimistulkkaus, yksi koulutusohjelma, tulkkauksen ja kääntämisen sisällöt

- painotukset kääntämisessä (45 op), työkielissä (34 op) ja tulkkaustaidoissa
(25 op)
Yhteenveto ja johtopäätökset
- yhteistä: pääsy valintakokeiden kautta, sisältö, alempi korkeakoulututkinto, tutkinnon laajuus, muodollinen pätevyys maisteriopintoihin, kv-vaihtomahdollisuus, EKN:n suosittelemia sisältöjä puuttuu molemmista
- eroja: HMS kouluttaa oikeustulkkeja/Diak asioimistulkkeja, HMS painottaa kääntämistä/Diak tulkkausta; HMS:n työkielet EU-kieliä/Diakin maahanmuuttajakieliä; HMS:n vertailtavat tiedot vain opintojaksotasolla/Diakin osasuoritustasolla

Johtopäätöksiä:
- Diakin kannattaa vähentää harjoittelujaksojen ja kääntämisen määrää?
- Diakin lisättävä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa työkielten opettamisessa
- EKN:n suositusten päivittäminen esim. yrittäjyysopintojen ja teknologian osalta
KIITOS!
Full transcript