Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bibelens bok

inndeling, Tanak, Bibelen, nedskriving
by

Kathrine B. Vea

on 13 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bibelens bok

Gresk: biblia, - betyr bøker/skrifter.
Dette betyr at bibelen er ein samling av bøker og skrifter Bibelens bok Den jødiske bibel: Tanak Læringsmål 1. Loven (Torah, Ta): Dei 5 mosebøkene

På latin:
Genesis: Begynnelsen
Exodus: Utgangen
Leviticus: Levittboken
Numeri: Folketall
Deuteronomium: Den andre lov

På gresk: Pentateuken ("dei fem bokrullane") 2. Ptofetene (Nevim, Na)
De skiller mellom tidligare profetar, som prøvde å formane folkets samvittighet, og seinare profetar. 3. Skriftene (Ketuvim, K)
Her følgjer ein jødenes historie frem til gjenreisinga av tempelet, men også andre bøker. Kunne fortelje om Bibelens inndeling, nedskriving

Kunne finne frem til sentrale skrifter i Bibelen og forklara forholdet mellom Det gamla testamentet og Det nye testamentet 66 skrifter:
39 skrifter som jøder og kristne har felles. For jødene er det: Den jødiske Bibel (Tanak). For kristne: Det gamle testamentet (GT)
27 skrifter som de kristne har alene: Det nye testamentet (NT) Testamente = pakt Profet = Enkeltpersonar som kallas av Gud til å eit oppdrag for å vere talerør/budbringar for ham. (Sjå 5.Mos. 18,18) Tanak = Ta Na K Det gamle testamentet (GT) 1. Dei 5 mosebøkene

2. Historiske bøker
Josva, Dommerne, Rut, 1.+2. Samuelsbok, 1.+2. Kongebok, 1.+2. Krønikerbok, Esra, Nehemja

3.Poetiske bøker
Job, Salmene, Salomos ordspråk, Forkynneren, Høysangene

4. Profetiske bøker
Jesaja, Jeremia, Klagesangene, Esekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakraja, Malaki Det nye testamentet (NT) 1. Evangeliene
Matteus, Markus, Lukas, Johannes

2. Apostlenes gjerninger
(en fortsettelse av Lukas, om kirkens utbredelse)

3. Brevene
Ro, Ko, Ko, Gal, Ef, Fil, Kol, Tess, Tess, Tim, Tim, Tit, File, He, Ja, Peter 2, Johannes 3, Ju, Jo

4. Profetisk / Apokalyptisk bok
Johannes åpenbaring Kapittel- og verseinndeling Oppstod i europeisk bruk av Bibelen - ikke opprinnelig Kapittel systemet: fra slutten av 1100-talet

Verse-inndelina:
til GT: ca. 1450 e.Kr.
til NT: 1551 Septuaginta - LXX Etter at Alexander den store hadde etablert sitt kjempemessige rike, ble gresk fellesspråk i området. Akuratt slik som engelsk er et fellesspråk i dag.

En gresk oversettelse av de jødiske skriftene ble derfor påbegynt på 200-tallet f.Kr.
Denne oversettelsen er kjent som Septuaginta (gresk: LXX = 70), fordi sagnet vil ha det til at så mange som 70 (eller 72) jødiske lærde laget selvstendige oversettelser, men brukte de samme ordene.

Inneholder også det man kaller for apokryfe skrifter (k\skjulte/hemmelige), skrifter som ikke ble del av Bibelen, men som også forteller om tida og historien o.l. Munnleg overlevering Nedskrivingen av GT ble ikke begynt før ca 600 f.Kr. Det ble da skrevet på hebraisk og arameisk.
NT ble nedskrevet ca 60 - 120 e.Kr. Skrevet på gresk. Boktrykkerkunsten og papiret kom ikke før 1400-tallet. Skrivematerielet som ble brukt før:
stein (dei ti bud)
tre/metall (Jes. 8,1)
potteskår (datidens SMS)
Papyrus (utviklea i Egypt)
Pergament (behandla lær; meir holdbart og blei derfor veldig vanleg)

Oversettelsene ble skrevet FOR HÅND! Papyrus Potteskår Dødehavsrullene I 1947 ble det funnet 190 skriftruller som var i krukker i 11 huler i fjellene i Qumran, nord-vest for Dødehavet.

Skriftrullene stammer fra Jesu tid.

De fant ut at Bibelens skrifter var blitt gjengitt ganske nøyaktig gjennom 1000 år.

Det var en gjeter som lette etter en sau som fant dem.

Skriftrullene oppbevares på et eget museum i Jerusalem. Museet har form som lokket til en slik krukke som rullene ble funnet i. Inspirasjonskilde for: - biletkunstnarar
- musikarar
- diktarar
- filosofar

- namn
- uttrykksmåtar eit skattkammer
Full transcript