Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stdtkn

No description
by

Peter Sandblom

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stdtkn

Studieteknik
IQ
"The intellect is not a serious thing, and never has been.
It is an instrument on which one plays, that is all."
- Oscar Wilde
Intelligens

Inlärningsförmåga
IQ?
-Den kan tränas upp!
De 7 intelligenserna
Logisk-matematisk
intelligens
(Howard Gardner)
* kategorisering
* klassificering
* slutledning
* generalisering
* beräkningar
Vetenskapsmän
Matematiker
Ingenjörer
Polisutredare
Advokater
Revisorer
Lingvistisk Intelligens
* språkets uppbyggnad
* språkets ljud
* betydelser
* lätt att lära
* uppsatsskrivning
Författare
Poeter
Copywriters
Talare
Politiska ledare
Redaktörer
Journalister
Talskrivare
Visuell-spatial
intelligens
* rumsuppfattning 3D
* känsla för färg, form
och mönster
* visualisering
Arkitekter
Inredare
Konstnärer
Skulptörer
Uppfinnare
Schackspelare
Teoretiska fysiker
Militära strateger
7
Kroppslig-kinestetisk
intelligens
* koordination
* balans
* fingerfärdighet
* styrka
* smidighet
Atleter
idrottsmän och -kvinnor
dansare
skådespelare
kirurger
hantverkare
mimare
Musikalisk intelligens
* uppfatta, urskilja, omforma
* känsla för rytm, tonhöjd,
melodi, och klangfärg
* kroppslig/analytisk
Artister
Kompositörer
Dirigenter
Konsertpublik
Inspelningstekniker
Instrumentmakare
Pianostämmare
Interpersonell (social)
intelligens
* uppfattar förändringar och nyanser i andra människors humör, avsikter och känslor
* tolkar ansiktsuttryck, röst-
lägen, och gester
Politiker
Lärare
Religiösa ledare
rådgivare
kuratorer
försäljare
företagsledare
PR-människor
Intrapersonell intelligens (självkännedom)
* Förmåga till självdisciplin
och självanalys
* Medvetenhet om sin egen
sinnesstämning, sina
avsikter och bevekelse-
grunder
Författare
Rådgivare
Filosofer
Kuratorer
Mystiker
EQ
Hjärnan
Inlärningsstilar
Visuell
* Pratar ofta, fort och mycket
* Anknyter till synintryck
* Behöver se bilder, titta på
föremål, läsa texter för att
minnas och förstå.
Studietips:
* Tankekartor
* Minnestekniker
* Anteckna och rita på lektionerna
Auditiv
* God lyssnare
* Anknyter till hörselintryck
* Är noga med att man
hört rätt och förstått
det som sagts
Studietips:
* Fråga mycket
* Spela in föreläsningar
* Lyssna på musik vid
inlärning
Kinestetisk
* Vill involvera kroppen
och känslorna vid inlärning
* Pratar lugnt och med eftertanke.
* Blir lätt rastlös vid läsning.
Studietips:
* Svårt att sitta still? - Läs korta pass,
gå sedan runt och repetera
* Be gärna läraren om praktikfall,
knyt an till verkligheten
"Det ser bra ut!"
"Det låter bra!"
"Det känns bra!"
Musik under inlärning?
- Har att göra med
hjärnans fyra våglängder
Betavågor
(13-30 cykler/sekund)
* Dominerar vardagsbestyren
* När vi beräknar, organiserar och löser
problem
* Vi är medvetna, aktiva, koncentrerade
och kanske även stressade
* EJ lämpliga vid studier
Alfavågor
(7-13 cykler/sekund)
* Skapar avspänd, fokuserad
koncentration
* Underlättar inlärning och god
minnesförmåga
Thetavågor
(3-7 cykler/sekund)
* Tillståndet för dagdrömmar
* Kreativitet, skapande och
visualisering
* Nattens drömperioder
Deltavågor
( 0,1-3 cykler/sekund)
* Hjärnans drömlösa hjärn-
frekvens
* "Deltasömn"
Kan vi då försätta oss i ett stadie
av alfavågor?
?
largo
larghetto
adagio
Barockmusik
Vänster
Höger
Akademisk
Konstnärlig
Språk
Ord
Matematik
Logik
Analys
Förklaringar
Tidsuppfattning
Färg
Form
Bilder
Fantasi
Kreativitet
Måla
Intuition
Musik
Drömmar
Känslor
* 100 miljarder hjärnceller
* Varje cell kan göra 20
tusen kopplingar
2.000.000.000.000.000
100.000.000.000 x 20.000
En hjärna = 2 biljarder möjliga kopplingar
=
FANTASI
vs.
VILJA
Coués 1:a lag:
"När fantasi och vilja drar åt
varsitt håll, vinner
ALLTID

fantasin."
Coués 2:a lag:
"När fantasi och viljestyrka
drar åt samma håll, får vi
en
fantastisk kraft
."
Det undermedvetna vet inte skillnaden mellan en enbart tänkt och en utförd handling.
Mer fakta om hjärnan...
1200 - 1400 g väger en fullvuxen människas hjärna
2-3 % av kroppsvikten - 20% av kroppens energi
0,5 m/s och 120 m/s är den långsamaste, respektive den snabbaste informationshastigheten i hjärnan
Det finns inga smärtreceptorer i hjärnan
Hjärnan är kroppens fettrikaste organ
10 - 23 Watt genererar en vaken hjärna
I hjärnan finns 160.000 kilometer blodkärl. D.v.s 4 varv runt jorden!
När du gäspar får hjärnan mer syre, vilket betyder att den både blir pigg och kyld.
Minnet
Tankekartor
Minnets uppbyggnad
procedurminne
deklarativt minne
korttidsminne
långtidsminne
perceptuellt minne
semantiskt minne
episodiskt minne
Humor
Vad minns vi?
hör = 20%
hör och ser = 50%
hör, ser och gör = 70%
kopp
väska
rem
dator
snus
bok
låda
pall
leksak
Astrid Lindgren
säck
bil
dator
mus
lampa
snö
penna
dator
film
blomma
scanner
pinne
spruta
Inlärningens fyra hörnpelare
Inlärningens
början och
slut
Det som är avvikande
Det som
repeteras
Det som kan
associeras till
bilder och
tidigare kunskap
(Mnemotekniker)
Minnestekniker
Länkmetoden
* Fokusera på det löjliga, roliga,
hemska, smärtsamma, sexiga,
och överdrivna.
kopp
väska
rem
dator
snus
bok
låda
pall
leksak
Astrid Lindgren
säck
bil
dator
mus
lampa
snö
penna
dator
film
blomma
scanner
pinne
spruta
Akronymer
Hallands åar:
Ni s
ka
Ät
a -
Vi ska

Laga
Platåbergens
geologi:
U
rberg
S
andsten
A
lunskiffer
K
alksten
L
erskiffer
Tr
app (Diabas)
Grundlagarna som
STYR Sverige:
S
uccessionsordningen
T
ryckfrihetsförordningen
Y
ttrandefrihetsförordningen
R
egeringsformen
(Nissan, Ätran, Viskan, Lagan)
13007757585090002412
13
007
75+75
850
9000
24/12
Att tänka på:
* Kunskaper som inte repeteras försvinner.
70 - 90 % efter 24 timmar
* Studera i korta intervall
30 - 50 minuter
*Använd minnestekniker
* Aktivera båda hjärnhalvorna
* Icke-linjärt anteckningssätt
* Fokus på färg, form och symboler
* Underlättar för minnet
* Aktiverar båda hjärnhalvorna
Vänster
Höger
Nyckelord
Bilder
Hur göra?
* Starta med ett liggande ark
* Använd få nyckelord, olika färger
och symboler/teckningar
* Bestäm dig för en viss
ordning och håll dig
till den
Källor:
* Studieteknik
för gymnasiet/Komvux
Av: Mats Eneroth & Mattias Kellquist
Svenska studieteknikförlaget, 2003
* Universeum.se/hjarnan
Full transcript