Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rajztesztek

No description
by

Anna Hegedüs

on 3 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rajztesztek

Ház-, fa-, állat-, ember-, szabadrajzteszt (HTAPF)
Ház-, fa-, emberrajz-teszt (HTP)
Színes ház-, fa-, emberrajz-teszt (Chromatic HTP)
Dinamikus rajzvizsgálat (DRV) Rajztesztek Farajz-tesztek Összetett
rajztesztek Emberrajz-tesztek Kinetikus tesztek Firkák Machover-féle emberrajzteszt (DAP)
Goodenough-féle emberrajzteszt (DAM)
Koppitz-féle emberrajzteszt (HFD)
"Ember az esőben" teszt (DAPR)
Rosenberg-féle emberrajz-teszt
Nyolcszoros újrarajzolási teszt (8CTR)
Emberpár-rajz Kinetikus családrajz (KFD)
Kinetikus állatcsaládrajz (AKFD)
Regrediált kinetikus családrajz (RKFD)
Kinetikus iskolarajz (KSD)
Kinetikus ház-, fa-, emberrajz-teszt (KHTP) spontán firkák
Meurisse-féle firkateszt
Kutash és Gehl-féle firkateszt (projektív grafomotoros teszt)
Grätz-féle firkateszt Forrásaink: Koch-féle farajz-teszt
Bolander-féle farajz-teszt
Stora-féle farajz-teszt
Háromfa-teszt Családrajz-tesztek Hulse-féle családrajz (DAF)
Corman-féle családrajz (FD)
Állatcsaládrajz (AFD)
Elvarázsolt családrajz
Napcsalád
Projektív anya-gyerek rajz
Madárfészek rajza (BND: Bird's Nest Drawing) Speciális rajztesztek Projektív útrajz
Többdimenziós rajzteszt (MDZT)
Élettér-teszt
Kerékpár-teszt
Időrajzok
Órateszt A szín szubjektív érzet, amely fizikai ingerek belső leképeződéseként jön létre. Színek jelentése Sokféle pszichológiai teszt igazolja, hogy a színek erős érzelmi-indulati jelleggel bírnak, és indulati reakciókat váltanak ki.

A színek projektív értelmezésének alaphipotézise tehát az, hogy a színre mint ingerre adott válasz érzelmileg színezett. Színhasználat Színérzet: (szubjektív)
szín árnyalata
szín világossága
szín telítettsége
Emlékezeti szín
Pszichológiai szín
Színkontraszt
Színáthangolódás Pszichológiai alapfogalmak Figura-háttér elkülönülése
Meleg-hideg
Telített-tompa
Komplementer színek
Világos-sötét
Szivárványszínek
Intenzív színek
Telített színek
Kisgyermekek: meleg
Felnőttek: hideg Milyen színek tetszenek az embereknek? Két alaptörvény:
1) A színtulajdonságok azonossága tetszést vált ki (ugyanolyan világosság, telítettség)
2) Maximális megkülönböztethetőség (komplementer színek)
Eysenck: színek átlagos preferencia-sorrendje:
Kék, piros, zöld, lila, narancs, sárga. Van-e univerzális színpreferencia, a színek választási sorrendje? A színek az észlelés során sokféle fiziológiai és pszichológiai hatással vannak ránk. Ezek egyike a színek feszültségkeltő (arousalt növelő) hatása.
Világos és hosszú hullámú – serkentő
Közepes világosságú és rövid hullámhosszú – kontrolláló és nyugtató hatás
Sötét, telítetlen színek – nyomasztó, depresszív hatás A színek feszültségkeltő hatása Archetipikus jelentés
Kulturális jelentés
Individuális jelentés
426. old! Színek szimbolikája A HTP-ben elkülönítünk háromféle színhasználatot:
Normál színhasználat
Csak fekete, barna, sötétkék
Vad nyomás, diszharmonikus színegyveleg
429.old. Színhasználat a ház-, fa-, emberrajzokban Színek száma
Beszűkült színhasználat
Expanzív színhasználat
Színintenzitás
Színvonal Színhasználat fajtáinak csoportosítása Rajztesztek,
színek jelentése
asszociációk csoportalkotás :) Kutash és Gehl-féle firkateszt
(projektív grafomotoros teszt) Felvétele: A lap tetejének irányát meg kell jelölni.
becsukott/bekötött szemmel:
"Tartsa merőlegesen a ceruzát, és amikor szólok, kezdjen el firkálni.
5 perc áll rendelkezésére.
Mozgassa szabadon a ceruzát a papíron, de nem ábrázoljon semmi konkrétat, egyszerűen csak hagyja szabadon mozogni a kezét."
nyitott szemmel:
"Rajzoljon körbe minden képet, ábrát, bármit, amit fel tud fedezni vagy bele tud képzelni a vonalakba.
Új vonalakat már ne húzzon, csak a már meglévőket kövesse.
A lapot el is lehet ehhez fordítani.
Minden megtalált ábrához írjon egy címet. Eszközök: 22,5 x 22,5cm papírlap
2B ceruza
esetleg kendő a szembekötéshez
stopperóra by: Samuel B. Kutash
& Raymond H. Gehl Vizsgálati spektruma: személyiség struktúrája
pszichopatológia
elhárító mechanizmusok
pszichoterápiás fogékonyság Alapfeltevése: A személyiség zavarai megjelennek a
diszritmiás mozgásban
megszakadásokban
a töredezett, megzavart mozgás kontrollálásának módjában vagy annak megjelenésének gátlásában Az absztrakt vonal pszichológiai jelentéséról: Lundholm


érzelem intenzitása
Homberg
erős
gyenge
Kreitler és Kreitler
düh, gyűlölet, fájdalom
erő, energia, ambíció
gyengeség, ernyedtség, depresszió
szomorúság, lustaság, gyengeség
nyugtalanság, szenvedély, erő nem szótár,
hanem támpont!!! 18 szín, A/4-es lap Emberpár-rajzok Énkép
Csoportérték
Társas attitűd Minek a vizsgálatára? Eszközök: 1. A rajz típusa?
énfeltárás kerülése, konfliktus
2. Melyik a gondosabban kidolgozott figura?
ellentétes nemhez való viszony, frusztráció
3. Van arca?
4. Milyen a kedvük?
A másik nemhez való affektív viszonyulás kifejeződése „Rajzolj egy emberpárt! Használd a színeket!” 5. Hová néznek?
kapcsolatkeresés, kontaktusigény / elkerülés, elutasítás
6. Takarás vagy fedés?
a fizikai közelség a pszichológiai közelség manifesztációja
7. Érintkeznek-e? Melyik testrészek?
intimitás érzésének korrelátuma 8. Merre fordulnak?
a kapcsolódási törekvés jelzése
9. Dominancia
10. Melyik figura akar a másikkal kapcsolódni?
a kapcsolat létesítésének, fenntartásának igénye, függőség, megkapaszkodás http://books.google.co.uk/books?id=E_qwX3AU1NsC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false Regrediált kinetikus családrajz
Fektetett állású, A/4-es fehér lap
Ceruza
Színes rajzeszközök Eszközök: „Rajzolja le a családját úgy, ahogyan öt évesen látta, és mindenki csináljon valamit!”
Pálcika embert nem fogadunk el! Instrukció Projektív teszt
Regrediált – visszafejlődött
Kinetikus – mozgási, mozgatott
Az eredmény „a család dinamikájának meglepően sokatmondó ábrázolása, tiszta képet rajzolva a családtagok interakcióiról és érzelmi kapcsolatairól” (Handler és Habenicht, 1994, 441. o.). A tesztróől: 5 éves kortól – kinetikus családrajzok
Serdülők és felnőttek tesztvizsgálatakor – regrediált kinetikus családrajzok Kinél alkalmazható Támpontok:
szukcesszió (az ábrázolási sorrend),
a radírozások száma és helye,
valamint a személy nonverbális viselkedése rajzolás közben
Kérdések
Szempontok
(1) cselekvések
(2) az emberrajz jellemzői
(3) elhelyezés, távolság és interakciós akadályok
(4) stílus
(5) szimbólumok. Értelmezési szempontok
Kompartmentalizáció – 20,8% Enkapszuláció – 13 % Példák: Lap leválasztása Színes ház-, fa-, emberrajz-teszt 1. Rajzoljon egy házat!
2. Rajzoljon egy fát!
3. Rajzoljon egy embert! by John N. Buck (1951) Intsrukciók: Eszközök: 3 db A5-ös méret lap,
8 db színes ceruza (piros, kék, sárga, narancs, lila, zöld, barna és fekete) nem kell mindent megkérdezni/de mást sokszor muszáj
rajzvizsgálat befejezése után az instrukció: „Készen vagyunk a teszt formális részével; most dőljön nyugodtan hátra, amíg kérdezek néhány dolgot a rajzokról.”
Az egyes kérdések előtt szereplő betűk a rajztémát jelölik (E: emberrajz, F: farajz, H: házrajz), a számok a kérdések sorrendjét, de nem sorrendben haladunk.(emberrajzzal kezdünk)
A kérdések egyre személyesebbé válnakVálaszok tartalmát, terjedelmét, verbális anyag mennyiségét is értékeljük. Kérdóív adminisztrációja Kérdések típusai: 1. realitáskérdések (ezek a realitáspróbára vonatkoznak: például hány szintes a ház, mibl készült, milyen fajtájú a fa, férfi vagy n-e a rajzolt figura),
2. asszociációs kérdések (amelyek szabad asszociációkat kérnek: kinek a háza ez, kire gondolt, mialatt rajzolta, hol található a fa, kire emlékezteti Önt ez az ember stb.),
3. imaginatív kérdések (amelyek a képzeleti tevékenység fokozott, személyes mködését igénylik: ha ez az Ön háza lenne, akkor melyik szobát foglalná el, mire van a leginkább szüksége a fának, mire gondol ez az ember stb.). Vass Zoltán (2011): A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - Szemlélet és módszer. L'Harmattan Vass Zoltán (2001) A kinetikus családrajz alkalmazása a pszichodiagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 107-135. Vass Zoltán (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus Kiadó.
Full transcript