Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Panukalang Proyekto

No description
by

Dana Banzon

on 4 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Panukalang Proyekto

Panukalang Proyekto
PAMAGAT
Pagnilay-nilay ng
buong tema
Pagpasiya kung saang
kategorya
nahuhulog ang teksto
Pag-isip ng
pang-akit
sa mambabasa
Maiksi at simple
ang mga salita, ngunit dapat ito ay
may lalim
Gamitin ang imahinasyon sa paggawa ng
malikhaing pamagat
PROPONENT NG PROYEKTO
Ito ay tumutukoy sa tao o organisasyong nagmumungkahi ng proyekto.
Isinusulat dito ang:
address,
e-mail,
cellphone o telopono at
lagda ng tao o organisasyon.

Maaaring designer, developer at/o investor at iba pang partido na gumagawa o nag-aambag sa proyekto
Ang panukalang proyekto ay isang aplikasyon tungkol sa pag-apruba para sa isang proyekto. Ito ay naglalaman ng iba't ibang bahagi katulad ng...
DESKRIPSYON NG PROYEKTO
Nakadetalye ang mga
pinaplanong paraan
upang maisagawa ang proyekto.
Nag-sasaad ng inaasahang
haba ng panahon
upang makompleto ang proyekto.
Pangkalahatang Layunin
Tiyak na Layunin
Output
MGA PATNUBAY
Ang deskripsyon ng proyekto ay naglalaman ng mga sumusunod:
1.

Petsa at lugar kung saan gaganapin ang proyekto
2. Pakay ng proyekto/Project Purpose
3. Result/Outputs
4. Inputs/Activities
5. "Objectively Verifiable Indicators"
RASYONAL
Ang rasyonal ay isang argumentong pabor sa pagpapatupad ng iyong panukalang proyekto.
KATEGORYA NG PROYEKTO
pagsuri ng nilalaman
tanungin kung ito ba'y naghahangad
magpaliwanag
,
magbigay impormasyon
galing sa pananaliksik o
pagpapakita o demo ng isang bagay
tulad ng teknolohiya?

Ano ang Panukalang Proyekto?
Unang Grupo sa pamumuno ni Jaf Palencia
Ang paglikha ng makatotohanang badyet ay isang
mahalagang bahagi ng pagdibelop at pagpapatupad ng matagumpay na proyekto.
Ang badyet ay dapat isama ang lahat ng gastos na may
kinalaman sa pamamahala at pangangasiwa ng proyekto.
BADYET
PETSA
Kailan
mo dapat ipapadala ang
proposal
?
Gaano katagal
ang magiging proyekto?
Ayon kay Taft Love,
SHORT
(
1 linggo o mas mababa pa
) -> maaari mo nang ipadala ang iyong proposal kapag mayroon ka nang
direktang ideya
sa kagustuhan ng iyong kliyente

MEDIUM
(
1 hanggang 12 linggo
) -> kadalasan itong nangyayari kapag
mangilan-ilang tao ang isinasaalang-alang sa pagdedesisyon
. Ipadala ang proposal kapag naiinitindihan nang lahat ng kalahok ang iyong nais iparating.
Pag-aralan ng mabuti ang tagal ng proyekto sapagkat ito ay nagbabago ayon sa mismong proyekto at layunin nito.
Ano ang Nilalaman?
1. Background ng Proyekto
2. Pangangailangan sa pagsasakatuparan
3. Kahalagahan ng Proyekto
4. Pagtalakay sa Isyu na haharapin ng Proyekto

Patnubay
! Maging
diretso sa punto
; huwag paligoy-ligoy.
! Huwag gumamit ng mga jargons.
! Gumamit ng
lohikang pangangatwiran
, hindi panlalarawan.
! Magbanggit ng mga
pag-aaral na pinagtitibay ang panukala
.

! Unahin ang mga
pangkalahatang layunin
(mga nangangailangan ng mas mahabang panahon at malawakang adhikain) at mula rito, ay bumuo ng mga
detalyadong o tiyak na layunin
.
! Maging tiyak sa mga layunin at mga panahon.
! Pagkatapos tukuyin ang layunin ng iyong proyekto, gumawa ng isang
talaan ng iyong mga plano.
! Ito rin ay dapat
nakasaalang-alang sa nakalaan na badyet at inaasahang panahon
para rito.
TIPS
Ang Badyet ng Proyekto ay isang kinakailangang bahagi ng bawat panukalang proyekto at dapat makumpleto bago mabigyang konsiderasyon ang napanukalang proyekto sa pagpopondo.
MGA PATNUBAY
TIPS
A.
Buod ng Badyet
i. Paglalaan ng pondo kada komponent
ii. Halagang nakabukod ayon sa pinagmulan ng pondo
B.
Detalyadong Badyet (sa Php)
i. Mga Aytem ng Badyet
ii. Uri ng mga gastos
iii. Paglalaan ng pondo kada aytem ng badyet
iv. Halagang nakabukod ayon sa pinagmulan ng pondo
! Ang hiling ng badyet ay
dapat maging makatotohanan para sa proyekto at sumasalamin sa mga hangarin ng proyekto
.
! Pag-isipang mabuti kung ano ang
eksakto ninyong kakailanganin
upang maisagawa ang proyekto at gawin ang inyong badyet sa mga halagang ito.
! Ang impormasyon sa badyet ay dapat
kumpleto at hindi malabo.
! Madalas pinagkakasunduan ang mga badyet habang
isinasaalang-alang ang panukala.
PAKINABANG
Ano ang Pakinabang?
- Ito ang mga
benepisyong dulot ng proyekto
o ang mga project benefits.
- Matatagpuan sa
katapusang bahagi ng papel.
- Binubuo ito ng mga
malalaking epekto na maaaring magdulot ng positibong pagkakaiba
sa mamamayan, grupo, organisasyon o sa lipunan.
Mga Patnubay
Naglalaman ito ng:
1. Pagsasaad ng mga
benepisyaryo sa proyekto
at pagbibigay detalye kung
paano sila makikinabang at paano maipapalaganap ang resulta
nito.

Mga Patnubay
Naglalaman ito ng:
2. Paliwanag ng
kaugnayan ng proyekto sa mga benepisyaryo
i. Alamin ang
potensyal na epektong
dulot ng proyekto
ii. Ipakita kung
paano makikinabang ang ibang saliksik
sa ginawang pagsasaliksik
iii. Alamin kung may
ibubungang datos o kagamitan
HALIMBAWA NG MGA TAONG MAAARING MAKINABANG:
1. Mga nanay
2. Mahihirap na tao
3. Mga magsasaka
4. Mga opisyal ng pulisya
Maaring mga mamamayan, grupo, organisasyon o miyembro ng lipunan
MGA PATNUBAY
Full transcript