Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGMAMARKA

No description
by

kiranjit kaur Aldeguer

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGMAMARKA

Kahalagahan ng pagmamarka

Upang malaman kung pasado ba sila
Nag-aaral ba sila ng mabuti
Malaman kung saan ba sila nangunguna o nahihirapang subject para magabayan sila sa kanilang pag-aaral.
Ano ang Rubric?
Isang patnubay ng pagmamarka, na nagtataglay ng mga patnubay o ebidensya, hinggil sa kung anong lapit at pagpoproseso ang ginagawa ng isang mag-aaral para sa pagsasagawa ng isang task.
Analisis ng mga Kompetensi
Nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari, at napipili ang mga salitang magagamit para sa tiyak na sitwasyon.
Averaging na pagmamarka
Ang bawat markahang period ay independent mula sa ibang mga period.

Ang mga mag-aaral sa sistemang ito ay may maraming pag-asa/tiyansa bawat kwarter na makaangat/umexcel na hindi maaapektuhan ng dating marka nito.
SALAMAT! :)
PAGMAMARKA
Dalawang kategorya ng pagmamarka
Obhetibong Pagsusulit

Subhetibong Pagsusulit
obhetibong pagsusulit
Ito ay uri ng mga katanungan na may isang tamang sagot.
Subhetibong Pagsusulit
Uri ng mga katanungan na may higit sa isa ang tamang sagot. Maaari rin itong personal na ekspresyon sa tamang sagot.
Mga hakbang sa pagbuo ng rubric
1. Analisis ng mga Kompetensi

2. Pagtukoy sa mga Task

3. Debelopment ng Rubrics

Ang Pagtukoy sa mga Task
paksang tinatalakay, pagtatanghal ng isang Debate sa klase, news story o talumpati tungkol sa isang tampok ng isyu mula sa akda, at koleksyon/kalipunan ng mga tanging talasalitaan angkop sa isang particular na sitwasyon.
Debelopment ng Rubrics

Ito ay karaniwang binubuo ng apat na lebel:
Katangi-tangi
- gumagamit ng kritikal na pag-iisip, lumagpas sa inaasahan, may tamang sakop at lalim.
Ganap
- malinaw na naitanghal, nailalapay ang natutuhan, naipakita ang tamang ugnayan.
Kasiya-siya
- walang orihinalidad, panlahat na impormasyon lamang ang inilahad.
Hindi sapat
- watak-watak ang paglalahad, mababaw ang talakay, hindi nailapat ang anumang pagkatuto

Sistema ng Pagmamarka
Ang pagmamarkang sistema ng
norm-referenced
test
ay kadalasang IQ test. Isa itong kompetisyon upang makilala ang mahusay laban sa mahina.

Batay sa resulta, malalaman ng institusyon o evaluator kung sino ang nasa seksyon uno, ikalawang seksyon, at iba pa. at kung sino ang nasa waiting list.
criterion-referenced test
ay upang malaman kung sino ang mas mataas ang nakuhang resulta at ihambing sa iba.

ang karamihan nito ay komersyal at nakabatay na kurikulum na ginagamit ng guro.

Ang naging resulta ng test ay iuugnay at ibahagi ang gawi o sa koneksyon ng isang partikular na ibinigay na aralin sa kapwa learners.
Ang Komulatibong Pagmamarka
ay isang pagmamarka kung saan ang kasalukuyang markahang peryod na marka ay konektado sa nakaraang marka.
Tungkulin ng guro ang magwasto at magmarka ng maraming papel. Dagdag pa, dahil ang guro ay tumatala ng maraming grado at tumatantiya ng maraming average, ang pagkakaroon ng mas simpleng markahang sistema ay nagpapadali ng kabuuang proseso.
Kongklusyon
Full transcript