Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Çevre Eğitimi

No description
by

Can Uslu

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi
b. Problem Çözme
Problem çözme çevrede yapılan araştırmalar sonucunda bilgi toplama, veri kaydetme ve analiz becerilerinin yanı sıra sonuca yönelik bir yöntemdir.

Ünlü Amerikalı eğitim düşünürü John Dewey, 1910'da yayımladığı "Nasıl Düşünürüz?"(How We Think) adlı eserinde problem çözme konusunu ele almış ve bu yöntemi açıklamıştır:
1. Duyulan Bir Güçlük
2. Bu Problemin Belirlenmesi ve Tanımlanması
3. Olası Çözüm Getiren Hipotezlerin Önerilmesi
4. Uygun Kanıtları Toplama, Hipotezleri Test Etme ve Uygun
Soruları Cevaplama

Konular
Çevre Eğitiminde Kullanılacak Yöntemler
Çevre Eğitimini Kimler Vermeli
Çevre Eğitiminde Kullanılacak Yöntemler
•Saha Çalışması
•Problem Çözme
•Proje Çalışması
•Araştırma
•Vaka Çalışması
•Yarışma
•Soru-Cevap
•Fotoğraf Sorgulama
•Ürün Sorgulama
•Tarım-Çevre Tekniği

a. Saha Çalışması
Çevre ile öğrencilerin doğrudan etkileşimini sağlayan pratik ve bilimsel bir yöntemdir.

Bu sayede öğrenciler ilk elden sorunları görüp tartışabilecek, soru soracak ya da eldeki sorunları daha fazla araştıracaktır.

Örnek Saha Çalışması- Gemi Sökümü
Gemi sökümü sırasında oluşan atık türlerinin, miktarlarının belirlenmesi, bu atıkların kaynakta azaltılması, geri dönüştürülebilen materyallerin kazanılması, çevresel etki olarak, çevre kirliliği, iş ve işçi sağlığı açısından etkileri incelenerek bertarafının nasıl yapıldığı ve yapılması gerektiği saha çalışması yapılarak araştırılabilir.
Bu yöntem sayesinde öğrenciler:

1.
Bilimsel düşünme
becerisi,
2.
Sorumluluk ve işbirliği
içinde çalışma becerisi,
3.
Iletişim
becerisi,
4.
Dikkat
i geliştirme ve kestirimde bulunma becerisi,
5.
Zaman
ı yönetme becerisi,
6.
Gerçek dünya
ile okul yaşamını karşılaştırma becerisi,
7. Bilgileri görselleştirebilme ve
rapor
hazırlama becerisi,
8.
Topluluk önü
nde kendini ifade edebilme ve değerlendirme becerisi kazanmaktadırlar.
c. Proje Çalışması
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
Öğrencilerin
yaşam boyu öğrenme
lerini destekler.
Seçilen
araştırma alanının farklı yönleri
yle ilgili meraklarını gidermelerini sağlar.
Yaptıkları projelerle ilgili konularda
ilk elden bilgi
edinmelerini sağlar.
Kendi başlarına
bağımsız düşünme, çalışma ve başarı hissini tatmasına yardımcı olur.
Eleştirel düşünme
yeteneği kazanmalarına yardımcı olur.
Problem çözme
tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
Kendilerine güvenleri
nin gelişmesine katkıda bulunur.
Yaratıcılık
larını arttırır.
Bilimsel çalışma alışkanlığı
kazandırır.
Çevre Eğitimini Kimler Vermelidir?
Örnek: Istanbul Boğazı'nda görülen deniz kirliliğinine sebep olan işletmeler nasıl engellenebilir?
Çevre eğitimi, çevrenin korunması için tutumların, değer yargılarının, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve çevre dostu davranışların gösterilmesi ve bunların sonuçlarının görülmesi sürecidir.
Çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar iyidir. Çünkü, okul öncesi ve okul çağlarında oluşan ilgiler ve tutumlar gelecekteki istenen davranışların temelini oluşturur.
1- Örgün eğitimcilere örnekler:
• Anaokulu, ilköğretim okulu ve lise bünyesindeki
öğretmenler,
• Üniversite öğretim üyeleri,
• Ders, seminer ve sertifika-lisans programları veren çevre mühendisleri,
• Parklara, müzelere, hayvanat bahçelerine yapılan okul gezileri sırasında çevre eğitimi veren yetkililer.2- Yaygın eğitimcilere örnekler:

• Park, müze, hayvanat bahçesi veya doğa merkezlerinde çalışanlar,
• Gençler için yapılan yaz kamplarında çalışan kişiler,
• Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları yetkilileri.
Okullarda arzu edilen çevre eğitiminin etkin bir şekilde verilebilmesi için her şeyden önce bu okullarda çalışan öğretmenlerin çevre bilincine sahip olması gerekir. Bundan dolayı bu okullarda çalışan diğer personelin de hizmet içi eğitimle veya seminerlerle çevre bilinçlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Çevresel eğitimciler, genellikle örgün ve yaygın eğitim içinde birbirinden ayrılırlar.

Çevre eğitimi ilköğretim okulları, lise ve üniversiteler, parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler, doğa merkezleri, toprak ve su koruma bölgeleri, kamu kuruluşları, iş ve endüstri, çevre örgütleri ve toplum temelli gruplar bünyesinde verilebilir.
f. Yarışma
Yarışmalar çok iyi birer öğretme ve öğrenme aracıdır. Bireyler ya da gruplar bazı çevresel görevleri yerine getirirken aşağıdaki amaçlara ulaşmak isterler:
üstün bir görev veya iş üretmek,
belirli bir görevde diğer birey veya gruplardan daha iyi bir performans sergilemek,
yarışma kurallarına en iyi şekilde uymak.
Kaynakça
Peyton B, Campa H.,Peyton, M.D. and Peyton, J.V. "BiologicalDiversityfor SecondaryEducation", Environmental Education Module/ UNESCO -UNEP -IEEP (1995)
Ünal S, Dımışkı E. UNESCO.UNEP HiMAYESiNDE ÇEVRE EGiTiMiNiN GELişiMi VE TÜRKiYE'DE ORTAÖGRETiM ÇEVRE EGiTiMi; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17 : 142 - 154 1999
Gülay, H. AĞAÇ YAŞ İKEN EĞİLİR: YAŞAMIN İLK YILLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ; TÜBAV BİLİM DERGİSİ, Cilt:4, Sayı:3, Sayfa:240-245, 2011
Wilson, R. A. “Starting Early: Environmental Education during the Early Childhood Years.” ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education [ED402147], Columbus, OH, 1996
Environmental Education Council of Ohio (EECO), Ohio Alliance for the Environment Ohio Department of Education, Ohio Department of Natural Resources, Ohio Environmental Protection Agency, Science and Mathematics Network. 1999. Ohio EE 2000: A strategic plan for environmental education in Ohio. Akron, OH: EECO
R1: http://www.mesalife.com.tr/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda.aspx
R2: http://www.mgm.gov.tr/genel/saglik.aspx?s=123
R3: http://haberciniz.biz/gediz-ataturk-ilkogretim-okulu-ogrencilerinden-buyuklere-cevre-temizligi-dersi-kutah-821375h.htm
R4: http://www.chp.org.tr/?p=123054
R5: http://www.betaegitim.com/problem-cozme-ve-karar-verme-egitimi.html
R6: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/09/11/312759/icerikler/uygulamali-cevre-egitimi_40506.html
R7: http://www.naturalhaber.com/haber_detay.asp?haberID=5376
R8: http://www.belediyecocuk.com/
R9: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/66/07/719604/icerikler/atik-pil-toplama-projemiz-devam-etmektedir_265023_gorme_engelli.html
R10: http://www.goksungundem.com/haberdetay.asp?id=2050
R11: http://www.sondakika.com/haber-gazetecilere-cevre-sagligi-egitimi-3473644/
R12: http://www.haberhb.com/haber-4650-53-bin-muhtara-cevre-egitimi.htm
g. Ürün Sorgulama
Çevremizde bulunan birçok ürün çevre sorunları hakkında tartışmak için çevre eğitimi verilen ortamda kullanılabilir.
Çevresel eğitim hakkında çeşitli çıkarımlar elde edebileceğimiz ve çevre sorunları hakkında bilgi taşıyan ürünlere örnek olarak konserve gıdalar, tatlılar, giyim ve mobilya ürünleri veya piller verilebilir.
Bu sorgulama sayesinde toplumun sıklıkla kullandığı ürünlerin değişik yönlerine dikkat çekerek çevrede bıraktıkları etkileri irdeleyebiliriz.
Yeşil Kampüs Projesi
Yeşil Kampüs projesi okul kampüsünde alınacak önlemlerle çevreye verilecek etkinin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bu önlemler dershaneleri, ofisleri, yemekhane ve kantinleri, okul bahçesini, ulaşım-servis hizmetlerini yeniden ele alarak düzenlemeyi öngörmektedir. Başta enerji kullanımı olmak üzere, su, atıklar gibi konularda önemler alınarak bir yandan maliyetlerin azaltılması sağlanacak, diğer yandan kampüsün ekolojik ayak izi indirgenecektir.
Örnek Sorgulama: Plastik Şişe
Bu plastik türleri kolay üretildiği ve uzun süre bozunmadan kaldıkları için günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Çevreye atılan plastikler ise havadan ısı ve nemden etkilenmedikleri için yüzyıllarca doğada bozunmadan kalabiliyorlar. Çoğu zaman onları yakmak bile çözüm olmuyor.
Doğadaki Yaşam Süreleri: 100-1000 Yıl
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R7
R8
R9
R10
R11
R12
Full transcript