Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IV. Mehmet Dönemi

No description
by

Can Akın

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IV. Mehmet Dönemi

IV. Mehmet Dönemi
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra yerine oğlu sadrazam oldu. Devlet giderlerini kısarak bütçe açığını azalttı. Topçu sınıfını güçlendirdi ve Çemberlitaş'ta kütüphane kurdu.
Islahat Çalışmaları
IV. Mehmet yönetimi ele aldıktan sonra devletin kötü gidişine son vermek amacıyla güvendiği devlet adamlarını göreve getirmiştir.
Can Akın
10/C 92
2 Ocak 1642'de doğdu.

Annesi tarafından çok iyi yetiştirilmiş olan IV. Mehmet, babası Sultan İbrahim’in öldürülmesi üzerine henüz 7 yaşındayken tahta çıkmıştır. 19. Osmanlı Padişahıdır.

Padişahlığının ilk yıllarında annesi Hatice Turhan Sultan ve sadrazamlar ülkeyi yönetmiştir.
7 Yaşında Padişah
Genelde mali alanda ıslahatlar yapmıştır. En önemli sorunun gelir-gider dengesizliği olduğunu düşünmüştür. Modern anlamda ilk bütçe çalışmasını yapmıştır.
-Tarhuncu Ahmet Paşa
Köprülü Mehmet Paşa
Padişaha sunduğu şartlar kabul olduktan sonra orduyu disiplin altına almış, hatalı gördüğü devlet adamlarını görevden almıştır. Donanmayı düzenlemesi işe yaramış Bozcaada ve Limni Adaları geri alınmıştır.
Siyasi Olaylar
Osmanlı-Venedik İlişkileri
Osmanlı’nın Akdeniz'deki üstünlüğünü kabullenemeyen Venedikliler her fırsatta Girit’ten Osmanlı gemilerine saldırıyordu. Osmanlı Akdeniz’e tam anlamıyla hakim olmak için 1645’te Girit’i kuşattı. Kuşatma tam 24 yıl sürdü. 1669’da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde ada fethedildi.
Osmanlı-Avusturya İlişkileri
Avusturya’nın Erdel Beyliği’nin iç işlerine karışmasıyla barış ortamı bozulmuştu. 1662’de başlayan savaşlarda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi’ni ele geçirdi. Avusturya’nın barış isteği ile 1664’te Vasvar Antlaşması imzalandı:
x Uyvar ve Neograd Kaleleri Osmanlı’ya bırakıldı.
x Avusturya savaş tazminatı ödedi.
x Erdel Osmanlı’ya bırakıldı.
Osmanlı-Lehistan İlişkileri
Lehistan’ın Osmanlı denetimindeki Ukrayna Kazaklarına saldırması sonucu IV. Mehmet Lehistan’a sefere çıktı. Bazı kalelerini kaybeden Leh Kralı barış istedi. 1672’de imzalanan Bucaş Antlaşmasına göre;
x Podolya Osmanlıya bırakılacak,
x Ukrayna Osmanlı egemenliğindeki Kazakla- ra bırakılacak,
x Lehistan yılda 200 bin altın vergi verecekti.
Son maddeyi Leh Diyet Meclisi’nin kabul etmemesi üzerine savaş yeniden başladı. 1676’da Bucaş Antlaşması vergi maddesi hariç kabul edildi. Bu antlaşmayla Osmanlı Batı’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Osmanlı-Rusya İlişkileri
Rusya Osmanlı Devleti himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı ve 1678’de Çehrin Kalesi’ni aldı. Daha sonra ilk Osmanlı-Rus antlaşması olan Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması imzalandı;
xKiev Ruslarda kalmaya devam etti.
xÖzi Nehri iki devlet arasında sınır oldu.
II. Viyana Kuşatması
1664-Vasvar Antlaşması’ndan son-
ra oluşan barış ortamı Avusturya’nın Macaristan’a saldırılarıyla yeniden bozuldu. Macar kontu Tökeli İmre saldırılara karşı ayaklanarak Osmanlı’dan yardım istedi. Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bazı komutanların karşı çıkmasına rağmen savaş kararı aldı. Hazırlanan ordu ile sefere çıkıldı (1683)
Viyana'yı kuşatan Osmanlı ordusuna Eflâk, Kırım, Erdel
ve Boğdan Beyleri de katıldı. Avusturya İmparatoru,Avrupa
devletlerinden yardım istedi. Papanın teşvikiyle Alman,
Fransız ve Lehlerden oluşan bir haçlı ordusu yardıma geldi. İki ay süren kuşatma sonunda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yenilginin bedelini hayatıyla ödedi.
Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan tamamen atmak hevesiyle Papa'nın çağrısıyla bir araya gelen devletlerin (Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya) kurduğu birliktir. Bu birlik Osmanlı'ya dört cepheden saldırdı. 16 yıl süren savaşlar sonunda karşı koyacak gücü kalmadığını anlayan Osmanlı barış istemek zorunda kaldı.
Kutsal İttifak

Karlofça Antlaşması (1699)
İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu Osmanlı ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan antlaşmadır.

Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra adası, Venedik'e;

Podolya ve Ukrayna Lehistan'a;

Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç bütün Macaristan ve Erdel, Avusturya'ya verildi.

Antlaşma 25 yıl sürecekti.

Avusturya'nın kefilliği altında olacaktı.
MADDELERİ

Osmanlı'nın Batı'da bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.

Avrupa, Osmanlı'ya karşı savunmadan, saldırıya geçti.

Türklerin Avrupa'da ilerleyişi durdu. (1921 Sakarya Zaferi'ne kadar)
SONUÇLARI
İstanbul Antlaşması (1700)
Rus delegesinin imza yetkisi olmadığından Rusya, Karlofça Antlaşması'nı imzalamadı. Rusya ile bir yıl sonra İstanbul Antlaşması imzalandı.
→Azak Kalesi Rusya'ya verilecekti.
→Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecekti.
Kaynakça
-MEB Tarih 10. Sınıf Ders Kitabı
-http://www.enfal.de/pad13.htm
-http://www.nkfu.com/4-mehmet-kimdir-4-mehmet-donemi/
-http://theworldonpostcards.blogspot.com/2011/04/kamianets-podilskiy-ukraine.html
-http://www.turktotalwar.com/index.php?topic=7561.0
-http://www.tarihportali.org/arayis-yillari-osmanli-haritalari/11409-karlofca-antlasmasinda-kaybedilen-yerler-haritasi.html
Full transcript