Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Abdi Latif Aynaashe

on 6 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Forklar indirekte virkninger av produksjon og forbruk Miljø Markedssvikt Eksterne virkninger Virkninger av produksjon og forbruk som rammer andre enn de bedriftene som lager produktet, eller personene som bruker det

Noen miljøproblemer har dobbelt virkninger- som olje Stor utslipp av helse-
og miljøfarlige kjemikalier Rundt 50 000 kjemikalier på europeiske markedet
- Kreft
-Allergi
-Endringer i arvestoffet
-Kvikksølv og PCB, brytes ned i liten grad ned i naturen og vil derfor lett samles opp både i menneskekroppen og i andre organismer Luftforurensning -Redusert utslipp av svovel i de siste årene
Luftveisinfeksjoner
Hjerte- og lungesykdommer
Kreft Hva er markedssvikt?

Hvorfor oppstår markedssvikt?

Markedsmakt, kollektive goder og eksterne virkninger Kilder: Pareto 1, Steinar Holden, CAPPELEN DAMM AS, 2012

Naturfag 5, Harald Brandt m.f., H. Aschehoug & Co. 2011

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=550226

http://www.cicero.uio.no/home/

http://snl.no/eksterne_virkninger Konklusjon Indirekte virkninger

Google-søk Ødeleggelse av det
biologiske mangfoldet Store regnskogarealer forsvinner hvert år på grunn av:
- Hogst
- Gruvedrift
- Vannkraftutbygging
Når regnskogsområder blir mindre, vil også mange av de dyreartene som bare finnes der, bli borte Det effektive nivået Fasit på forurensning?

Markedslikevekt

Det samfunnsøkonomisk effektive nivået Global oppvarming Hvorfor offentlig inngrep? Blandingsøkonomi i Norge
Markedet (og vi som forbrukere) tar ikke hensyn til eksterne virkninger
Nødvendig for å redusere omfanget av forurensning og miljøødeleggelser

Kan en forby all aktivitet som har negative virkninger (er skadelig for andre)?

- I noen tilfeller ja
- I mange tilfeller ville det vært vanskelig eller meget kostbart
- Da kan den beste løsningen være å redusere forurensningen, men uten å fjerne den helt fullstendig Hva er samfunnsøkonomiske merkostnad?
Hvordan Staten kommer frem til samfunnsøkonomiske merkostnad?
Hva er konsekvensen av den nye skjæringspunktet? Hva er miljøproblemer?
Hvorfor oppstår miljøproblemer?
Hvorfor er miljøproblemer en form for markedssvikt?

- Global oppvarming
- Store utslipp av miljøfarlige kjemikalier
- Luftforurensing
- Ødeleggelse for det biologiske mangfoldet Miljøproblemer Global oppvarming og klima endring Konsum-konsum virkninger: Virkninger som konsumenters virksomhet har på andre konsumenter

Konsum-produksjon virkninger: Virkninger som konsumenters virksomhet har på produsenters virksomhet

Produksjon-konsum virkninger: Virkninger som produsenters virksomhet har på konsumenter

Produksjon-produksjon virkninger: Virkninger som produsenters virksomhet har på andre produsenter Fire typer negative eksterne virkninger: Samfunnsøkonomisk merkostnad
Full transcript