Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvinnerollen i kristendommen

No description
by

Ida Nystad

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvinnerollen i kristendommen

Kvinnerollen i kristendommen
Innhold
Kvinnesynet i kristendommen
"Hvordan fremstår kvinnen i kristendommen, og hvilke rettigheter har den moderne kristne kvinne i forhold til den tradisjonelle?"
Kvinnerollen i starten
Kvinner i bibelen
- Tolkning
Kvinnesynet i dag
Starten
Kvinnens rolle i jødedommen
- Dumme, ikke lærevillig
og lettsindig
- Kilde til synd og død
Synet ble overført til kristendommen
Kvinnen fikk skylden for syndefallet
- Seksuelt begjær
- Hvordan skulle vi reproduseres?

"Fra en kvinne kom synden først, og for hennes skyld må vi alle dø"
"Kvinnen skal gå kledd i simpel drakt, sørgende og full av anger, for å sone det som hun har fått i arv av Eva"
Kom til Norge og Europa på 1000-tallet
Misjonærer: Munker, vikinger og biskoper
Kong Olav Haraldsson -> sentral rolle
- Brutale forsøk
- Døden hans ble avgjørende
I norrøn tro var kvinnen viktig
- Magi, spådom, kunst
- Arverett, juridiske rettigheter, gårdens overhode

1100- tallet: Kristendommen fast etablert
Nytt syn på kjønnene
- Mannlig dominans i kirken
- Kvinnen er underordnet mannen og mindreverdig
Paulus:
- Kvinnen skal underordne seg mannen
- "Mannen er kvinnens hode"
- Kvinnen er skapt for mannens skyld
Seksualmoral og sølibatideal
Kvinner vekker følelser hos menn
Selvdisipling
Nektelse av følelser
Kvinnens skyld
Kvinner i bibelen
Kvinneforbilder: Eva og Jomfru Maria
Jomfru Maria
- Perfekt, fri for all synd
- Jesus mor, herrens tjener
Maria Magalena
- Angrende prostituert kvinne
Veronika
- Brukte Jesus svette til å kurere sykdom
Noas kone
- Menneskeslektens overlevelse
- Mot, besluttsomhet og renhet
- Kun henvist til som "Noas ektefelle"

Kvinnebildene delt i to:
1)Underdanige kvinnen -fri for all synd
2)Den onde kvinnen, fristerinnen
- Årsak til elendighet og ødeleggelse

Horemadonnakomplekset
-Enten hellig eller synder, ingen mellomting

Bibelen: fortellinger om kvinnemishandling, kvinnens underlegenhet og underkastelse.

«For Gud er alle mennesker like» ->paradoks
Kvinnesynet idag
Enda forskjell mellom menn og kvinner
Varierer fra ulike kirkesamfunn
Den protestantiske kirke
Den katolske kirke
Den ortodokse kirke
Nye tolkninger av bibelen
Konklusjon
Kilder
Kvinner kan ikke bli prest
- Jesus apostler var kunn menn
- Jesus åpenbarte seg som mann
-> Valgte menn til denne rollen
Ikke presteembedet, likevel verv
- Katolsk teologi, professorer eller lærere
- Begge kjønn kan delta i samme ritualer
Flere rettigheter enn før, men fremdeles mindreverdig
http://www.fokuskvinner.no/no/Forsiden/Magasinet-Kvinner-Sammen/1---2006/Bibelens-kvinnebilder---behov-for-nytenkning-og-grenseflytting-/

http://www.bandoli.no/norsk/kvinnesyn.html

I samme verden, Ole Andreas Kvamme, Eva Milla Lindhardt, Agnete Steineger, Cappelen damm (2013)
Feministiske teologer: Fokusering på bortglemte tekster og nytolkninger
Pekt ut avsnitt til bruk for de som stiller spørsmålstegn ved kvinnelig Gud.
I en av salmene påstås Gud å være jordmor (salmenes bok 22,9-10)
Et annet sted blir Gud en mor.
Overraskende
Større rettigheter
Større jobbmuligheter
1952: Norges første kvinnelige prest
Rett på arv
Likestilte med menn
Undertrykket i presteskapet
Forskjellige
Bare menn
Jesus=mann
Debatt
Mindreverdig og underordnet
Utvikling
Den protestantiske kirke
Likestilt religion
- Kirkefader Tertullian
Full transcript