Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verrijkingswerk

in combinatie met metacognitieve vaardigheden
by

Renske Serlie

on 1 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verrijkingswerk

Levelwerk
Wat willen wij, wat kunnen wij?
Bepaal als school wat je (on)mogelijkheden zijn.
Vier vormen van zelfstandigheid
Voorbeeld van methode
Levelwerk is een manier om verrijkingswerk aan te bieden. Levelwerk gebruikt diverse verrijkingsmateriaal voor taal/lezen, rekenen en allerlei. In Levelwerk wordt er gewerkt aan het product, maar ook aan het proces. Dit gebeurt via planningen en reflecties.
Met nadruk op de metacognitieve vaardigheden
Verrijking en verbreding
Groepsplan
2 x per jaar in ieder geval bijwerken
Bepalen welk niveau je het kind wil plaatsen
In plusniveau 2 routes, bijvoorbeeld genoemd de meerwerkers en de Levelwerkers
Meerwerkers zijn leerlingen die de stof sneller tot zich nemen en hun uitdaging ligt in de differentiatieopdrachten (bv. 3 sterrenopdrachten) die bv. bij de methodes horen.
Levelwerkers zijn leerlingen waarbij onderdelen uit de lesstof geschrapt worden. Deze stof beheersen ze al en herhaling levert geen meerwaarde op. Zij kunnen buiten de stof van de differentiatie-opdrachten meer aan.
Verrijkingswerk
Wie bepaalt welke leerling in een bepaalde groep komt?
Metacognitieve vaardigheden
Wat zijn het?
Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om je leren te sturen
Weinig
Veel
Zelf werken
Leerling doet wat de docent van hen vraagt, ze oefenen onbegeleid. Leerstof, aanpak, wat, waar, wanneer en hoe zijn voorgeschreven door de docent.
Zelfstandig werken
Leerlingen werken aan voorgeschreven taken. Ze hebben daarbij enkele keuzemogelijkheden, bv. qua tijd, plaats en volgorde.
Zelfstandig leren
Leerlingen werken aan betekenisvolle taken. Kaders (inclusief tijd) en de criteria waaraan de leerlingen uiteindelijk moeten voldoen zijn door de docent gegeven. Binnen de kaders is ruimte voor eigen leerweg. Producten zullen zelden hetzelfde zijn.
Zelfverantwoordelijk leren
Leerlingen zijn vrij om te kiezen wat ze willen doen binnen meer algemene kaders (bv. de maximale tijd en doelen/exameneisen). Docent laat de keuze van de leeractiviteit aan de leerling over, nadat hij vooraf duidelijk heeft gemaakt welke resultaten er behaald moeten worden.
Bv: Maak de opdrachten 1t/m 9. begin pas met opdracht 8 als je de eerste 7 hebt nagekeken.
Bv. Je krijgt drie dagen om de taken van het rekenen af te krijgen. Verdeel het rekenen daarom in drie stukken. Zorg ervoor dat aan het einde van de drie lessen alles in nagekeken.
Bv. Bedenk hoe je sommige dieren zo zou kunnen veranderen dat ze beter functioneren. Ontwerp een verbeterde versie van het betreffende dier.
Bv. Na mij inleiding gaan jullie in groepjes de stad in om te onderzoeken wat jullie lelijke gebouwen vinden. Kies drie voorbeelden, maak foto's en geef aan waarom ze lelijk zijn. Interview tenminste twee bewoners die vertellen hoe het voelt om in zo'n gebouw te leven. Maak van het geheel een verslag waarbij je eigen mening maar ook die van de bewoners naar voren komt
Meestal tot
hier op BO
Hoe verder je komt in de mate van zelfstandigheid, hoe meer vaardigheden je nodig hebt
Metacognitieve vaardigheden
Inzicht in het eigen leerproces + mogelijkheid om het eigen leren te sturen

Sturing door de leerkracht of zelfsturing
Metacognitie= het vermogen om een stapje terug toen om jezelf en de situatie te overzien
Onderscheid tussen metacognitieve kennis en metacognitieve vaardigheden
Kennis ontwikkelen voor vaardigheden
Kennis garandeert niet het kunnen inzetten van vaardigheden
Metacognitieve kennis
Onze kennis over leerstrategieën en leerprocessen in het algemeen en onze persoonlijke leerstijl in het bijzonder.
Kennis
Voorbeeld
Beseffen dat je geheugen een beperkte
capaciteit heeft
Weten of je geheugen eerder visueel of auditief werkt
Inzien dat je de leerstrategie moet afstemmen op de manier van toetsen
Voorbeelden
de meest efficiënte leerstrategie kunnen kiezen
oriënteren
berekenen hoeveel tijd je nodig hebt voor een taak
plannen
een tekst nog een keer lezen wanneer je de opdracht niet begrijpt
bewaken
zelf plausibele toetsvragen bedenken en oplossen
toetsen
aanduiden van minder gekende passages
herstellen
terugkijken naar je leren
evalueren
nadenken over welke leerstrategie je volgende keer kan uitproberen
reflecteren
In het basisonderwijs
Sturing
- Externe sturing
- Gedeelde sturing
- Zelfsturing
Externe sturing
Van buitenaf, door de leerkracht:
het onderstrepen van tekstgedeelten, het toevoegen van schema’s, samenvattingen of illustraties, het aanbieden van een PowerPointpresentatie (leerstrategieën);
het geven van leerdoelen, het bepalen van het tempo, het formuleren van vragen, bijsturen, de te bereiken doelstellingen bepalen (metacognitie)
Zelfsturing
Leidt tot meer zelfstandig werken + zelfvertrouwen

Motiveert leerlingen om beter te leren en betere resultaten te behalen

Doel op lange termijn = zelfverantwoordelijk leren
Gedeelde sturing
Leerfuncties worden verdeeld tussen leraar en leerling

de leerlingen denken na over leerdoelen, kiezen uit verschillende leeractiviteiten en maken planningen;
de leraar ziet toe op de kwaliteit van het leerproces, toetst, geeft feedback en corrigeert.

Begin basisschool
Leerlingen beschikken over weinig metacognitie
Toch kan aan jonge kinderen bepaalde dingen gevraagd worden
Een kind ontwikkelt rond acht à negen jaar meer metacognitieve vaardigheden.
OPGELET: Niet bij alle kinderen het geval!
Voordelen van sturing door leerkracht: efficiëntie (tijdsinvestering), effectiviteit (het juiste wordt gestudeerd)
Wat doet en goede coach ?
Leerkracht wordt meer coach
Belangstelling hebben voor leerling, informeel maar ook formeel
Erop uit zijn de leerling te leren het beste uit zichzelf te halen
Maatwerk leveren
Procesmatig werken met de leerlingen, goed proces leidt tot goed product
Planningsvaardigheden overbrengen
Leerling op termijn mede eigenaar laten worden van leerproces
Leerlingen hebben de controle over activiteiten zelf in handen en kunnen deze hanteren

de leerling moet zelf samenvattingen en schema’s maken, beslissen wat belangrijk is, moet zelf verbanden proberen te leggen (leerstrategieën):
de leerling bepaalt zelf z’n leerdoelen, bewaakt zelf de vooruitgang, doet aan zelfevaluatie (metacognitie).
Bij groepsbesprekingen aan de hand van resultaten, Sidi, observaties, (kind)gesprekken, evt. NSCCT
Je zou ook eigen verrijkingswerk kunnen indelen op de manier van Levelwerk.
Basis is van Linda Oldenhuis (Paul Krugerschool). Op aanvraag kan je daar altijd kijken.
Plannings- en evaluatie momenten
Levelwerk werkt met blokken. Een blok loopt van vakantie tot vakantie. In dat blok moet een bepaalde hoeveelheid werk verzet worden. Leerlingen worden wekelijks begeleid.
Probeer in plusniveau 2 groepen creëren
Levelwerk kan prima ingezet worden in week- en dagtaken
Werken met metacognitieve vaardigheden, uitgestelde aandacht.
Wel begeleiding nodig! Meestal ligt de nadruk hierbij op het proces, maar stel wel eisen aan het product!
Hieraan wordt veel aandacht gegeven in Manifesto
Hier moet op elke school aandacht aan worden besteed. Het moet geoefend worden!
Full transcript