Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cykliczny adenozyno-3',5'-monofosforan

No description
by

Anna Błaszkiewicz

on 4 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cykliczny adenozyno-3',5'-monofosforan

Aktywacja cyklazy adenylowej
Cyklaza adenylowa jest integralnym białkiem błonowym z 2 dużymi domenami cytoplazmatycznymi -tworzą część katalityczna białka.
Cyklaza adenylowa jest aktywowana przez białko G
W zależności, która podjednostka alfas czy alfai odłączy się od Białka G – następuje pobudzenie bądź hamowanie cyklazy adenylowej.
Aktywacja kinaz białkowych
Przykłady reakcji, udział w metabolizmie
Działanie cAMP w komórkach eukariotycznych polega na fosforylacji lub defosforylacji białek.
cAMP kontroluje takie procesy jak stereidogeneza, wydzielanie, transport jonów, przemiana węglowodanów i tłuszczów, aktywacja enzymów czy wzrost komórek i ich replikacja.

Powstawanie cAMP
cAMP powstaje w wyniku reakcji
cyklizacji
Przekształceniu w cAMP podlega trifosforan adenozyny (ATP), co jest katalizowane przez enzym
cyklazę adenylową
Energii tej reakcji dostarcza następująca po niej
hydroliza pirofosforanu
, katalizowana przez pirofosfatazę.
Hormonami pobudzającymi
cyklazę adenylanową są m.in. adrenalina, ACTH, ADH, kalcytonina, kortykoliberyna, FSH, glukagon, hCG-ludzka gonadotropina kosmówkowa, LH,LPH, PTH, TSH czy substancje β2-adrenergiczne.
Cykliczny adenozyno-3',5'-monofosforan
Hormony hamujące
cyklazę adenylanową to np. acetylocholina, substancje alfa2- adrenergiczne, angiotensyna II i somatostatyna.
cAMP jest przekaźnikiem II-go rzędu: w wyniku działania hormonu (np. adrenaliny) na komórkę, następuje zmiana konformacyjna białka G, które aktywuje cyklazę adenylanową i powoduje zwiększenie szybkości syntezy cAMP w komórce co umożliwia wywołanie dalszych reakcji.
Transkrypcja genów
W komórkach prokariotycznych -
katalityczne białko regulatorowe (CRP)
W komórkach eukariotycznych -
białko wiażace sekwencje HRE (CREB)
Wpływ na glikogenezę
W wątrobie cAMP tworzy się w odpowiedzi na działanie
glukagonu
kiedy stężenie glukozy we krwi maleje.
Insulina
działa natomiast przeciwnie- hamująco na cAMP.
Wpływ na przemianę lipidów
Hormony, które szybko pobudzają lipolizę np. katecholaminy czy adrenalina aktywują cAMP.
Kinaza białek zależna od cAMP fosforyluje i uaktywnia przez to 2 ważne białka:
Peripilinę A oraz Lipazę triacyloglicerylowa
Inne działania cAMP
Stymuluje wzrost ruchliwości plemników
Pobudzone przez ACTH komórki kory nadnerczy odpowiadają wzrostem cAMP i zwiększoną syntezą glikokortykoidów.
Polipeptydowy hormon TSH, powodując wzrost stężenia cAMP w komórkach tarczycy, aktywuje syntezę oraz uwalnianie tyroksyny i trójjodotyroniny.
Powoduje wzrost przepuszczalności błony
Wzrost komórek nowotworowych w hodowlach tkankowych
Wzrost rozpraszania melaniny
Wzrost wydzielania HCl przez błonę śluzową żołądka
Wzrost uwalniania amylazy przez gruczoły śliniaki przyusznej
Spadek agregacji płytek krwi
Rozkład cAMP
Fosfodiesteraza cyklicznych nukleotydów
(PDE-aza) katalizuje proces hydrolizy cAMP, powodując przekształcenie cyklicznego AMP w AMP
Inhibitorami fosfodiesterazy są np.
kofeina
czy
teofilina
- przedłużają czas istnienia cAMP i tym samym przedłużają lub nasilają efekt działania hormonu.
Hamujący wpływ na wytwarzanie cAMP mają:
acetylocholina, somatostatyna oraz niektóre opiaty.
Dziękuję za uwagę
Bibliografia:
Biochemia
, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Biochemia Harpera
, Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
Biochemia
- Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Edward Bańkowski. Urban&Partner Wrocław 2009.
Przekazywanie sygnałów w komórce
Jolanta Barańska, Irena Nalepa
cAMP

– cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofosforan – związek organiczny z grupy nukleotydów. Składa się z adeniny, rybozy i reszty fosforanowej.

Earl Sutherland w 1971 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania dotyczące roli cAMP w regulacji hormonalnej.
Powstawanie i rozkład cAMP
Źródło :
http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_kinase_A
Źródło
: https://www.cnsforum.com/educationalresources/imagebank/receptor_systems_serotonergic/hrl_rcpt_sys_sn1a_parag
Żródło :
http://imgarcade.com/1/cyclic-amp/
Żródło :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykliczny_adenozyno-3',5'-monofosforan#mediaviewer/File:Cyclic-adenosine-monophosphate-2D-skeletal.png
Full transcript