Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prøverørsteknikk og preimplantasjonsteknikk

No description
by

Helen Helbæk

on 20 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prøverørsteknikk og preimplantasjonsteknikk

Assistert befruktning
Prøverørsmetoden
Medisinsk bruk av bioteknologi
Embryo
Teknologi
Norges første prøverørsbarn, er selv blitt mor
Verdens første prøverørsbarn
tidlig stadie av befruktet egg
teknikker, metoder
Født 1978
Født 1984
Teknikker som brukes for å befrukte egg og behandle befruktede egg.
http://www.infertile.com/media_pages/technical/icsi.htm
Diagnostikk av embryo noen dager etter befruktning og før implantasjon
PGD – noen fakta
IVF
Verdens første barn født etter bruk av PGD.

PGD – noen fakta
1990
Forbud siden 1987: Lov om kunstig befruktning §3: ”Det er
forbudt å forske på befruktede egg

Forbudet mot forskning på befruktede egg i Norge
Embryo biopsis utført med spesialutstyr
PGD-teknikker
Bioteknologiloven 1994: ”Det er
forbudt å forske på befruktede egg
” §3.1
Endret i 2003: § 3.1 ”Det er
forbudt å forske på befruktede egg
, menneskeembryoer og cellelinjer som er dyrket ut fra befruktede egg eller menneskeembryoer”
2007:
Forskning på overtallige befruktede egg er tillatt
der det er fare for alvorlige arvelige sykdommer
”Jeg føler ikke at vi sorterer liv. Jeg har allerede et sykt barn, og et barn som er bærer. Vi ønsker ikke noe prakteksemplar av et barn, vi ønsker et barn uten DMD(muskeldystrofi).
Men det er klart at også vi har mange tanker om rett og galt. Spørsmålet om når et liv begynner er vanskelig. Jeg er abortmotstander, men velger bort syke egg. Kanskje er det dobbeltmoral. (..) Men jeg velger ikke bort et foster, et bevisst liv. Det er ikke noe hjerte som slår eller armer og bein som kan sees på ultralyd.”
Ønske om PGD fra et risikopar
”Et eksempel fra USA høsten 2000, tilfellet Adam Nash, reiser enkelte prinsipielle problemer i forhold til hvordan preimplantasjonsdiagnostikk er regulert i Norge. Det dreide seg om et par som begge var bærere av
Fanconi anemi
, en recessivt arvelig, ofte dødelig, sykdom. Paret hadde en seks år gammel datter, Molly, som allerede led av sykdommen. Da foreldrene skulle få et barn til, valgte de å benytte seg av in vitro befruktning og preimplantasjons-diagnostikk, for å forsikre seg om at barnet ikke ville få sykdommen, som det hadde 25% sjanse for å arve. Imidlertid brukte de også preimplantasjons-diagnostikk for å undersøke om barnet ville være en forlikelig blodgiver for Molly. Dermed ble det befruktede egget valgt ut ikke bare for at det ikke skulle gi opphav til et sykt individ, men også for at individet skulle kunne redde søsterens liv, ved transplantasjon av stamceller fra Adams navlestrengsblod.
Bioteknologirådet 2001:
På sporet av fremtidens bruk av PGD

Dagbladet
Debatten om redningssøsken i Norge

I 1994 ble bruk av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) lovregulert i Norge og
tillatt ved alvorlig, arvelig sykdom uten behandlingsmuligheter
.
I forbindelse med revisjonen av bioteknologiloven i 2003 ble adgangen til PGD innskrenket ved at det bare ble adgang til å utføre PGD ved
kjønnsbundet sykdom
.
Som en følge av Mehmet-saken i 2004 ble bioteknologiloven endret og 9. juni i 2007 vedtok Stortinget at
bioteknologiloven skal revideres
.
Ny lovendring i 2007, bruk av (PGD) lovregulert i Norge og
tillatt ved alvorlig, arvelig sykdom uten behandlingsmuligheter
.
Saken var i alle store aviser
Mehmet-saken
Sykdommen er en arvelig blodsykdom, som begge foreldrene til Mehmet er bærere av.

Størst sannsynlighet for å finne en donor er søster eller bror av den som skal motta stamceller (beinmarg)
Behandling, blodoverføring
Mehmet kan leve til han er 40 år med sykdommen, men han er konstant avhengig av blodoverføringer, samt en type jernmedisin som oppleves som svært ubehagelig å ta for kroppen til Mehmet.
Mehmet får dispensasjon

Foreldrene til syv år gamle Mehmet får dispensasjon fra bioteknologiloven, og gutten får dermed motta behandling i utlandet.

Familien bestemmer for å reise til Chicago

Han har foreldre fra Tyrkia, og er født med en sykdom som kalles β-thalassemi major
Mehmet var seks år
Det vil si at Mehmet har fått den alvorligste formen av sykdommen, fordi han har arvet den fra både mor og far.
Det finnes en kur!!
Stamcelletransplantasjon
Nå er det flere hundre som har fått tilbud om denne type behandling

Nå er de bare lykkelige, Birgitte og Jan Erik Bjørvik Kristiansen fra Sandefjord. De har Vilja og Karma å ta vare på. Veien dit har vært lang.- At vi skulle få to helt friske barn er ikke til å tro. Det føles verdt all smerten og tårene, men jeg unner ingen å oppleve hva vi har gått gjennom, sier Birgitte.

Grensesprengende jenter
.

Vilja og Karma er de første i Norge som er født som et resultat av et omstridt unntak i bioteknologiloven
Andre tilvalgmuligheter..

Hva kan dette føre til?
Sorterings-samfunn?
http://edition.cnn.com/video/#/video/health/2009/01/29/simon.gender.selection.cnn?iref=allsearch
Designer Babies – Like It Or Not, Here They Come
Designer babies


Fosterreduksjon?
Embryoteknologi
Hormonbehandling
Befruktning
Tre dager etter befruktning
biopsi
DNA-test
Friske gener
Friske gener
Defekte gener
analyse
Friskt embryo settes inn i livmor
Modning av flere egg
Eggene tas ut av kvinnen
Befruktede egg testes
Fostervannsprøver
FVP
Prøverørsteknikk og
preimplantasjonsteknikk

PGD
fostervann
Her finner vi celler fra fosteret
Fostervannsprøver
Tar celleprøver
Fakta om fostervannsprøver
kvinner over 38 år
foreldre med barn med kromosomsykdom eller ryggmargsbrokk
foreldrepar hvor en eller begge er bærere
++
utføres i 14. til 16. svangerskapsuke
svar etter ca. 2 uker
Embryoteknologi
Sortering eller inkludering?
In the eyes of his parents, if Gauvin Hughes McCullough turns out to be deaf, that will be just perfect.”
”A WORLD OF THEIR OWN"
Læringsmål
definere embryoteknologi
forklare prosessen PGD
se fordeler og ulemper med bruk av PGD
forklare hva fostervannsprøve er
kjenne til noe regelverk rundt IVF
tenke gjennom utfordringer med sorteringssamfunn
Prøverørsbefruktning
brukes når kvinnen er «problemet»
sædceller svømme rundt i en skål med eggcellen
forklare prøverørsmetoden
brukes når mannen er «problemet»
mikroinjeksjon
TRØTT???
NOE SØTT?
Cellefritt foster-DNA finnes i blodet til gravide
Sirkulerer i blodet (plasma) til den gravide fra uke 5
Prøver tas i uke 9
http://www.tataa.com/
Billigere/lettere enn å sende folk til sykehus for fostervanns/morkakeprøve
Presis og tidlig diagnostikk er en fordel for de som får fosterdiagnostikk
Søknad fra Universitetssykehuset Nord-Norge
Enkel blodprøve – ikke risiko for spontanabort
Tidlig test av foster-DNA
– etiske utfordringer 1:

Et samfunn med plass til alle?
– etiske utfordringer 2:
Valgfrihet for den enkelte
Hva med genvarianter vi ikke veit hvordan vi skal tolke, særlig hos friske?
I Norge blir det vurdert om blodprøver skal innføres som screeningsmetode for trisomi 13, 18 og 21
Ikke i bruk Norge
Andre dilemma med assistert befruktning
Er det en menneskerett å få barn?
Verdens eldste mor (70) fødte tvillinger
Full transcript