Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ

No description
by

Sinan Soycan

on 22 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ

İÇİNDEKİLER
1. İngiltere Hakkında Genel Bilgiler
2. İngiltere Eğitime Yön Veren İlkeler
3. Eğitim Bakanlığının Stratejik Hedefleri
4. Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
5. Eğitim Denetimi
6. Eğitim Finansmanı
7. Eğitim Basamakları
8. Eğitimcilerin Profesyonel Gelişimi
9. İngiltere'nin PISA Sınavlarında Yeri
10. Değerlendirme
11. Kaynakça
İNGİLTERE - GENEL
İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezi olanı.
Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur.
İngiltere halkına İngilizler denir.
Resmi dili İngilizcedir
İNGİLTERE - COĞRAFYA
İNGİTERE - TARİHÇE
Birleşik Krallık'ın en eski halklarını Keltler oluşturmaktadır. MÖ 55 - MÖ 410 yılları arasında Britanya adaları Roma İmparatorluğuna bağlı Britannia eyaletini oluşturuyorlardı. 5. yüzyılda bölge Hristiyanlığın etkisi altına girdi.
İNGİLTERE - NÜFUS
İngiltere, Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden en geniş ve en kalabalık olandır.
İNGİLTERE - SOSYAL HAYAT
İngiltere'nin iklimi değişken bir yapıya sahiptir ve kışlar yumuşak yazlar serin geçer. "Gulf Stream" sıcak su akıntısı iklim üzerinde etkilidir.
İngilizler bu Cermen ırklarının devamını oluşturmaktadırlar. İskoçlar, Galliler ve İrlandalılar ise Keltlerin devamıdır.
60 milyondan fazla olan Birleşik Krallık nüfusunun %85'i (yaklaşık 57 milyon kişi) İngiltere'de yaşamaktadır.
Halkın büyük bir kısmı üzerinde Anglikan kilisesi hâkimdir.
6 milyon civarında Katolik, Metodist ve Baptist mezhepleri de mevcuttur. Ayrıca Müslüman, Musevi ve Budist dinlerine mensup halk da vardır.
Aynı yıllarda Cermen bir halk olan Anglosaksonlar büyük kitleler halinde adaya göç ettiler. 1066-1154 yılları arasında gene bir Cermen ırkı olan Normanlar adayı ele geçirdiler.
İNGİLTERE - YÖNETİM
İngiltere'nin yönetim biçimi anayasal monarşidir. En üstte aynı zaman da devlet başkanı olan kral veya kraliçe bulunur. Şu an İngiltere'de devlet yönetiminin başında Kraliçe II. Elizabeth bulunmaktadır
İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
Prof. Dr. Songül Altınışık
Hazırlayan:
Sinan Soycan
EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
Türk Eğitim Sistemiyle kıyaslandığında İngiliz Eğitim Sisteminde yerelleşme ön plandadır.
İngiliz eğitim sistemi sonuç ve test odaklı ve performansa bağlıdır.
Eğitim Bakanlığı ile birlikte Ticaret, İnvasyon ve Beceriler Bakanlığı en genel anlamda eğitimden sorumludur.
Bakanlığa bağlı olarak çalışan sivil yarı otonom kurumlar (Local Education Authority - LEA) bulunmaktadır.
Okulların eğitim-öğretim yılı sonbahar, ilkbahar ve yaz dönemi olmak üzere üç döneme bölünmüştür
5-16 yaş arasını kapsayan 11 yıllık zorunlu eğitim vardır
1988 Eğitim Reformu Sonrası belli standartlar merkezileştirilmiştir. İlk Ulusal Müfredat Programı oluşturulmuştur.
• Okullar devlet tarafından finanse edilmeye başlanmıştır.( 1833 )

• İlköğretime devam etme zorunlu hale gelmiştir. (1880 )

• Eğitim Hareketi ile 3 aşamalı eğitim başlamıştır . (1944 )

• Eğitim Reformu Hareketi ile milli müfredata geçilmiştir. (1988 )

• 1996 yılından itibaren eğitim yasal çerçevesinde çeşitli reformlar yapılmıştır.(Özel eğitim, ihtiyaç hareketi ,çocuk bakım hareketi gibi..)

• 2000’li yıllarda İnsan Hakları Hareketi ile tüm çocukların etkin eğitime ulaşma hakkı verilmiştir

İNGİLTERE'DE EĞİTİME YÖN VEREN İLKELER
EĞİTİM BAKANLIĞININ STRATEJİK HEDEFLERİ
• Çocuk ve gençlerin sağlığını koruma altına almak
• Genç ve güçsüzleri koruma altına almak
• Eğitimde dünya standartlarına ulaşmak
• Dezavantajlı altyapıya sahip olan çocukları başarıya ulaştırmak için aradaki açığı kapatmak
• Gençlerin eğitime katılımlarını garanti etmek
• Çocuk ve gençleri başarıya odaklı tutmak
EĞİTİM DENETİMİ
Okulların denetimi ulusal denetim kapsamında OFSTED (Office for Standarts in Education) tarafından gerçekleştirilir.
Denetimler sonunda oluşturulan raporlar OFSTED'in yıllık raporunda yayınlanır.
Denetimler sonunda başarısız olduğuna karar verilen okullara devlet doğrudan müdahale eder veya yönetimi özel sektöre devredebilir.
EĞİTİMİN FİNANSMANI
İngiltere'de devlet okulları, parayı yerel hükümet kanalıyla merkezi hükümetten alan yerel otoriteler tarafından finanse edilir.
Yükseköğretim dışında bütün okullar Öğrenme ve Beceriler Konseyi (LSC) tarafından finanse edilir.
Okullar ayrıca okul alanlarını kiralamak veya okul alanlarında farklı aktiviteler yaptırmak gibi yollarla ailelerden veya diğer gönüllülerden ekstra gelir sağlamakta serbesttir.
Yüksek öğretim kurumları ise çeşitli resmi ve özel kurumlardan finansman sağlar. Ancak en büyük gelir kaynağı hükümettir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
İngiltere'de okul öncesi eğitim zorunlu değildir.

3 aylıktan 3 yaşa kadar olan çocukların eğitimi özel ve gönüllü okullar tarafından karşılanır. Aileler tarafından işletilen oyun grupları da mevcuttur. Genellikle ücretlidir.

3-5 yaş çocuklar için devlet okulları, özel ve gönüllü okulların anasınıfları mevcuttur. Genellikle hükümet tarafından finanse edilir.
Nüfusun % 80’i şehirlerde yaşar. Kilometre kareye 235 kişi düşmektedir.
Kişi başına düşen milli gelir 34,920 $
İNGİLTERE'DE ZORUNLU EĞİTİM
5-16 yaş arasını kapsayan zorunlu eğitimde kendi içerisinde dört basamağa ayrılır
Aşamalar Öğrenci Yaş Grubu Okul Yıl Grubu Haftalık Ders Saati

Key Stage 1 5–7 1–2 21 Saat
Key Stage 2 7–11 3–6 23,5 Saat
Key Stage 3 11–14 7–9 24 Saat
Key Stage 4 14–16 10–11 26 Saat
* Zorunlu eğitimin tamamlanmasından sonra dileyen öğrenciler 18 yaşına kadar eğitimlerine devam ederek yükseköğretim kurumlarına hazırlanabilirler
İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMİNDE ULUSAL SINAVLARIN YILLARA DAĞILIMI
İLKÖĞRETİM
İngiltere'de ilköğretim 4-5 yaşında başlar ve devlet okulları karma eğitim verilir.
Türkiye'dekinden farklı olarak anaokulu da ilköğretime dahildir.
4-6 yaşlarındaki çocuklar anaokuluna 6-11 yaşları arasındaki çocuklar da ilkokula devam ederler.
Ayrıca bazı ilkokulların 5 yaşından küçük çocuklar için kreş sınıfları da vardır.
İngiltere'de çocuklar genelde evlerine yakın bir ilkokula gönderilirler.
Anaokulunda da çocuklara ev ödevi verilir. Bu ödevler çocuklara okuma-yazma ve matematiğe alıştırmaktadırlar.
İlkokullarda sınıflar genelde 26 kişiliktir. Ancak 30 kişiden kalabalık sınıflar da bulunmaktadır.
ORTAÖĞRETİM
Orta öğrenim 11-12 yaşında başlar ve 16 yaşında sona erer
Ayrıca 16 yaşından sonrada isteyenler okulda kalarak 18 yaşına kadar eğitim alabilirler.
İngiliz eğitim sisteminde ortaokullar branşlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır.
COMPREHENSIVE SCHOOL
SECONDARY GRAMMAR SCHOOL
HIGH SCHOOL
11-plus sınavını geçen ancak Secondary Grammar School'a kabul edilmeyen öğrencileri alırlar.
CITY TECHNOLOGY SCHOOL
11-18 yaş arası öğrenciler teknoloji ve bilim alanında eğitim verirler.
SECONDARY MODERN SCHOOL
TECHNICAL
SCHOOL
14-18 yaş arası öğrencilere mesleki ve teknik eğitim verirler.
6th FORM COLLEGE
Diğer ortaokullardan mezun olmuş 16 yaşını doldurmuş öğrencilerin 2 sene boyunca
GCE A-levels sınavlarına hazırlayan okullardır.
Comprehensive School'larda çok çeşitli dersler gösterilmektedir.
Bu okullarda öğrenciler yetenek ve başarı durumlarına bakılmaksızın kabul edilirler.
Genelde 11-18 yaşları arasındakilere 6 yıl öğrenim imkanı sunarlar
İsteyenler 16 yaşından sonra da okulda kalıp eğitimlerine devam edebilirler.
Comprehensive School'lar genelde öğrenci alırken okula yakın oturan öğrencilere öncelik tanımaktadırlar.
11-16 yaşları arasındaki öğrencilere branş eğitimi verirler.
Ancak 11-plus sınavıyla öğrenci alırlar.
Her 100 öğrenciden yalnızca 25'i bu sınavda başarılı olabilmektedir.
Dileyen öğrenciler 16 yaşından sonra da okulda kalabilir ve eğitimlerine devam edebilirler.
Bu okullar genelde İngiltere'nin yoksul mahallelerinde yer almaktadırlar.
Grammar School veya High School'a kabul edilmeyen 11-16 yaş arasındaki öğrencilerin gidebileceği okullardır.
Bu okullarda herhangi bir branş eğitimi değil de genel bir eğitim verilir.
Secondary Modern School'lar da okula yakın oturan öğrencilere öncelik tanırlar.
Bu okullar "Technical and Vocational Education İnstitute" programında yer alırlar.
Finansmanları MSC (Manpower Services Commition) tarafından karşılanır.
YÜKSEK ÖĞRETİM
Çoğu üniversite kraliyet fermanıyla, bazıları ise meclis kararıyla kurulmuştur.
Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 12. ve13. yy’e dayanmaktadır.
Üniversiteler kendi kendini yöneten kurumlardır.
Her biri vereceği dereceleri, ünvanları ve uygulayacağı koşulları belirler.
Aynı uygulama kolejler içinde geçerlidir.
Derslerin düzenlenmesi kurumlara bağlıdır, fakat genellikle benzer modeller izlenir.
Lisans 3 Yıl,
Master 1 Yıl,
Doktora 3 Yıl sürmektedir.
ÖZEL ÖĞRETİM
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler akranları ile birlikte özel öğretim okullarında eğitime tabi tutulur.

Her bir çocuğun sahip olduğu özel ihtiyaçlara cevap vermeye çalışılır.

Özel eğitim öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda öğretmenlik yapabilmek için öğretmenlerin nitelikli öğretmen olmasının dışında Hükümet Sekreterliği tarafından sağlanan zorunlu nitelik sertifikasına sahip olması gerekir.
EĞİTİMCİLERİN PROFESYONEL GELİŞİMİ
İngiltere’de öğretmen eğitiminde hem üniversitelerin hem de okulların (ilköğretim ve ortaöğretim) önemli bir rolü vardır.
Üniversiteler ve okullar öğretmen eğitiminde işbirliği yaparak öğretmen yetiştirmede sorumluluğu paylaşmaktadırlar.
Öğretmen eğitiminde 3-4 yıllık lisans programları ve lisans sonrası 36 haftalık sertifika programlarının önemli işlevleri vardır.
Genelde branş öğretmenleri alan eğitimi üzerine 36 haftalık sertifika programlarından, sınıf öğretmenleri ise dört yıllık lisans programlarından yetişmektedirler.
Gerek lisans gerekse sertifika programlarının önemli bir bölümü okullarda uygulama çalışmalarına ayrılmakta ve öğretmen adaylarının gerçek okul ve sınıf ortamında öğretmenlik bilgi ve becerilerini kazanmaları öngörülmektedir.
EĞİTİMCİLERİN PROFESYONEL GELİŞİMİ
Öğretmen yetiştirme programları resmi bir hükümet ajansı olan OKULLAR İÇİN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME AJANSI (TDA) tarafından düzenlenir ve finanse edilir.
Bu programlar çerçevesinde verilen dersler ulusal yönetmelikler tarafından belirlenir.

Öğretmenler kamu çalışanıdır fakat devlet memuru değildir. Yerel yönetimler veya kurumlar tarafından istihdam edilmektedir.
Okul yönetimleri ihtiyaç duydukları öğretmenler için ulusal düzeyde yayınlanan eğitim dergisine ilan verirler.
İlgili dergiden hareketle öğretmenler başvuruda bulunurlar.
Başvurusu kabul edilenler mülakata çağırılır, mülakat sonrası başarılı olanlarla sözleşme imzalanır.
Öğretmenlerle yıllık 1265 saat üzerinden anlaşma yapılır.
EĞİTİMCİLERİN PROFESYONEL GELİŞİMİ
İngiltere'de öğretmenlik yapmak isteyen herkesin öğretmen yetiştirme sürecini (Initial Teacher Training, ITT) tamamlaması gerekir.

Okul Odaklı Öğretmen Yetiştirme (SCITT)
Kayıtlı Öğretmen programı (RTP)
Önce Öğretin
Eğitim Lisans Derecesi (BED)
Öğretmenlik yapabilmek için sadece öğretmen yetiştirme programını tamamlamak da yeterli değildir, ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik yapabilmek için Nitelikli Öğretmen Sertifikasına (QTS) sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası Öğretmenlik Sertifikası
Mezun Öğretmen Programı
Nitelikli Öğretmen Sertifikası ile Birlikte Eğitim veya Fen Fakültesi Mezuniyet Diploması
Değerlendirme Odaklı Yetiştirme
EĞİTİMCİLERİN PROFESYONEL GELİŞİMİ
İngiltere'de günümüzde öğretmenlerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirecek profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan ve aktif bir şekilde faaliyet gösteren Sürekli Profesyonel Gelişim (CPD) ve Mezuniyet Sonrası Profesyonel Gelişim (PPD) programları bulunmaktadır.

Bu bağlamda yıllık 190 gün olarak belirlenmiş eğitim öğretim süresine ilaveten öğretmenler 5 gün, profesyonel gelişme gibi öğretim dışı aktiviteler için okulda bulunmak zorundadırlar

1998 Öğretmenlik ve Yükseköğretim Hareketi’ne göre, devlet okullarındaki ve özel okullardaki tüm öğretmenler Genel Öğretmenlik Konseyine (General Teaching Council ) kayıt olmalıdır. Bu konsey öğretmenlerin yetersiz olduğuna karar verme veya yanlış davranışlarından dolayı disiplin işlemi başlatma hakkına sahiptir.
İNGİLTERE'NİN PISA SINAVINDAKİ YERİ
Matematik Alanında : 26 (494 Puan)

Fen Alanında : 20 (514 Puan)

Okuma Alanında : 23 (499 Puan)
KAYNAKÇA
http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf
https://m.akparti.org.tr/site/haberler/2016-eitim-butcesi-106-milyar-lira/79668#1
http://www.ukpublicspending.co.uk/total_spending_2016UKbn
Balıkesir Üniversitesi (Tarihsiz) "Araştırma", sbe.balikesir.edu.tr/dergi/makaleler/reddedildi/5/IO101.doc [et: 11.03.2016]
Kalemoğlu Varol, Y. (2014) "Türk ve İngiliz Eğitim sistemlerine İlişkin Sayısal Verilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Şubat, 406-418.
Akın, U. (2013), "Avrupa Birliği (İngiltere, Birleşik Krallık) Eğitim Sistemi", Tokat
Bakioğlu, A. (2014),
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi/ PISA'da Başarılı Olan Ülkelerin Eğitim Sistemleri,
3. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
Türkiye'de 9.364 $
Türkiye'de 102 kişi
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Hedefleri
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak
Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.
Milli Eğitim Bakanlığı
Merkeziyetçi
1. Dönem - 2. Dönem
5-17 yaş arası 12 yıl zorunlu
Türkiye'de denetim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilir
Döner Sermaye Uygulaması
EĞİTİME BÜTÇEDEN AYRILAN PAY
Toplam Bütçe : 760 Milyar Sterlin

Eğitime Ayrılan Pay: 89,4 Milyar Sterlin
Türkiye Toplam Bütçe : 540 Milyar TL (132 Milyar Sterlin)

Eğitime Ayrılan Pay : 106 Milyar TL (26 Milyar Sterlin)
37-66 aylık çocuklar okul öncesi eğitim alabilirler.
Zorunlu değildir
Türkiye'de zorunlu eğitim 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl liseden oluşmaktadır.
30 Saat
35 Saat
42 Saate kadar
Türkiye'de mümkün olduğu kadar kaynaştırma programı uygulanır
Türkiye'de 4 yıllık lisans eğitiminin ardından KPSS sınavı sonucuna göre öğretmenler atanırlar. 1 yıl aday öğretmenlik süreci sonunda öğretmenler tekrar sınava alınarak derse girmeye başlarlar.
Ö
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
44 (448 Puan)
43 (463 Puan)
42 (475 Puan)
Merkezi Sınav
Lisans 4 Yıl, Master 3 Yıl, Doktora 4 yıl
DEĞERLENDİRME
İngiltere'de müfredatın genel çerçevesi Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekle beraber, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre müfredatta değişiklik yapılabilir. Bu aşamada öğretmenlerin etkisi büyüktür. Türkiye'de ise müfredat merkezi olarak belirlenir.
Türkiye'de ders kitapları ve materyaller de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenirken, İngiltere'de öğretmenler istedikleri kitap ve kaynakları kullanmakta özgürdür.
İngiltere'de denetim bakanlığa bağlı değildir ancak merkezi denetleme vardır. İyileştirmeye yöneliktir. Okulların aksiyon raporları hazırlaması zorunludur. Raporda istenen hedeflere ulaşılması beklenir. Bu da olumlu bir motivasyondur.
İngiltere'de zorunlu eğitim sonrası, zorunlu ders yoktur. Türkiye'de üniversitede dahi zorunlu dersler mevcuttur.
İngiltere'de öğretmenler tüm sertifikaları kazansalar dahi 3 dönem sonra derse girmeye başlarlar. Türkiye'de de yeni yönetmelikle öğretmenler 2 dönem sonucunda derse münferit girmeye başlarlar.
180 gün + 4 hafta Seminer Dönemi
MEB (2015)
2015-2019 Stratejik Planı
, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını
Full transcript