Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Epidemiologjia e kancerit te laringut

No description
by

ejona nela

on 31 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Epidemiologjia e kancerit te laringut

Shkurt per kancerin e laringut...

Mbrojtje e punimit te diplomes

Epidemiologjia e kancerit të laringut
Udhehoqi: Dr.Sh.M Besim Boci
Punoi: Tedi Minarolli
Kanceri i laringut mund te kete ndryshuar rrjedhen e historise...
Perben 2-5% te te gjithe patologjive malinje te diagnostikuara.
Incidenca në gjithë botën është 3.6 per 100.000 banorë,
me një vdekshmëri 1.3 per 100.000.
Vendi me incidencë më të lartë ne botë është Tajlanda, me 18-19 raste per 100.000 banorë.
Shpeshtësinë më të madhe e ka në dekadat 5,6,7 të jetës.
Për sa i perket seksit shohim kudo nje predominim të seksit mashkull.
Raporti meshkuj femra varion nga 4:1 ne 20:1
ETIOLOGJIA.

1 Duhani
2 Alkoli
3 Predispozicioni gjenetik
4 GERD
5 Sindromi PLUMMER VINSON
6 HPV
7 Rrezatimi jonizues
8 Ekspozime ambjentale dhe në punë
9 Abuzimi me zërin
10. Kushte të caktuara anatomike
Në bazë të gradës së diferencimit këto tumore klasifikohen si :

1. Te mirë diferencuara
2. Mesatarisht të diferencuara.
3. Pak të diferencuara.
4. Të padiferencuara.

Në masën 95% tumoret malinjë të laringut janë karcinoma skamoqelizore
Kate të ndryshme të lokalizimit të tumorit, do prodhojnë klinikë të vecantë.
Tumor glotik: Ngjirje zeri, Dispne, Stridor
Tumor Supraglotik: Odinofagi, Disfagi, Otalgji
Tumor subglotik: Dispne
Shenja te tjera: Kolle, Hemoptizi, Enjtje, Dhimbje ne qafe, Renie ne peshe etj
Diagnoza:

1.Anamneza
2. Ekzaminimi fizik
3. Ekzminime:
Laringoskopi indirekte
Laringoskopi direkte
Fibroendoskopia
Videostroboskopia
4.Biopsia
5.Imazheria
Klasifikimi anatomik
Klasifikimi TNM
Stadifikimi
Trajtimi:

Kirurgjia
Radioterapia
Kemioterapia
Studim retrospektiv

626 paciente
Periudha 10 vjecare
(2002-2011)
Diagnoza e konfirmuar nga studime histopatologjike
Tiparet epidemiologjike


Prevalenca: Në 10 vite, rezultojnë të diagnostikuar me kancer të laringut 626 persona.

Incidenca: Në këtë studim incidenca rezulton 2.083 raste për 100.000 banorë.
Ekspozime ndaj faktoreve te riskut
Te dhena te pergjithshme te pacienteve
Karakteristikat e tumorit
Sjellja klinike
Ne momentin e diagnozes :
Trajtimi
Recidivat
Recidivat
.................................................................................
DISKUTIME
1.Duhani dhe alkoli
2.Profesionet që ekspozohen si pasoje e punes
3.Faktori Gjenetik.
4.HPV
5.Plummer-Vinson
6.Anemia


Pas këtyre përfundimeve në studimin tonë mendojmë se janë të vlefshmë rekomandimet e meposhtme.
1.Duhet të bëhet një edukim i popullsisë për ndërprerjen e duhanit dhe alkolit,duke I paraqitur asaj të gjitha efektet negative të ekspozimit ndaj tyre përfshire këtu edhe kancerin e laringut.

2.Duhet avancuar më tej më diagnostikimin e hershem të këtij kancëri duke i pajisur me njohuri dhë pajisje diagnostike kryesisht mjeket e shërbimit parësor.

3.Në të gjithe përsonat që kanë një ngjIrje zëri më shumë se 3 jave duhet ti nënështrohen nje fibroskopie.

4.Të meret në konsiderate HPV si shkaktar potencial i këtij kanceri dhe të bëhen hapa përpara si nga ana parandaluse ashtu edhe ajo diagnostike.

5.Të gjendet mënyra qe të semurët të paraqiten në mënyrë të rregullt për kontroll perjodik.Të dhënat duhet të dokumentohen si nga mjekët e rretheve ashtu edhe ata specialist.

Ju falenderoj per vemendjen!
Full transcript