Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

krybbe og tidlig barnedød

krybbe og tidlig barnedød
by

carl-fredrik borg

on 12 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of krybbe og tidlig barnedød

krybbedød og brå barnedød. Oppfølging Målgrupper og kriterier for oppfølgning. Oppfølging "krybbedødsperm" Psykososial. Målgrupper og kriterier for oppføling Det døde barnets foreldre og søsken er
primærmålgruppe for oppfølging. Rutinene trer i kraft når familien er i,
eller ankommer sykehusets barselsavdeling Rutinene trer i kraft uavhengig av barnets alder Etterlatte defineres som nærmeste berørte
(foreldre, søsken, besteforeldre, etc.).
Vær spesielt oppmerksom på mødre som nettopp har født,
og som kan være svært sårbare. Arbeidsplass, evt. søskens barnehage/skole,
sikres ivaretakelse gjennom egne kriseplaner. Målsettingen oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling og henvisning, samt målgruppe for hjelpetiltak og kriterier for oppfølging av etterlatte ved barnedødsfall. Ved disse dødsfallene startes psykososial oppfølging i 2. linjeapparatet (sykehus), men ”overføres” ofte til primærhelsetjenesten i kommunene. Ved krybbedød og andre plutselige barnedødsfall hjemme skjer varsling gjennom at foreldre eller de som finner barnet selv, varsler nødsentral ved sykehus, evt. lege, politi eller andre. Alle slike dødsfall bør bli registrert og mottatt på barneavdelinger ved landets sykehus, sammen med foreldre og eventuelle søsken. Ved dødfødsler vil foreldrene være på sykehuset, slik at behovet for å settes i kontakt med hjelpeapparatet er ivaretatt. krybbedødsperm Anbefalingene for oppfølging etter krybbedød1, plutselig barnedød og dødfødsler er til dels basert på ”Krybbedødspermen”, et verktøy for helsepersonell som tar imot eller følger opp familier etter barnedødsfall. Krybbedødspermen er utarbeidet av Landsforeningen uventet barnedød som gjennom mange år har utført et omfattende og viktig arbeid for å bedre psykososial oppfølging etter krybbedød, og i de senere år også plutselig barnedød og dødfødsler. Følgende rutiner for psykososial oppfølging bør selvsagt
også gjelde de tilfellene der eldre barn dør plutselig.
Full transcript