Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aan de slag met internationale/interculturele leerresultaten

Presentatie voor studiedag KHKempen over het formuleren en meten van internationale/interculturele leerresultaten
by

Frederik De Decker

on 14 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aan de slag met internationale/interculturele leerresultaten

Conclusies Dank voor uw aandacht en veel succes! Het beoogde leerresultaat voor
deze presentatie...

De deelnemer beheerst in het kader van zijn eigen professionalisering het concept (internationale/interculturele) leerresultaten binnen het hoger onderwijs en past dit toe op zijn eigen en verwante opleidingen. Uitsmijter 1 Internationale/interculturele leerresultaten definiëren = in de eerste plaats LR's definiëren

2 Opname ILR in Leerresultatenkaders = grote stap vooruit voor internationalisering (garantie)

3 Assessment = grote uitdaging 1 Alle opleidingen in Vlaanderen -> verplicht om
(gezamenlijk) leerresultaten ("learning outcomes")
te formuleren

2 Hierbij is ruimte voor wat we kunnen noemen
"internationale / interculturele leerresultaten" - Handleiding VLIR / VLHORA
(http://www.vlhora.be/vlhora.asp?link=1901)

- Populair boekje van D. Kennedy et al: "Writing
and Using Learning Outcomes: a practical guide"
(http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning-outcomes.pdf)

- CoRE2-project: "A Guide to Formulating Degree
Programme Files" (www.core-project.eu) Uitgangspunten Hoe schrijf je leerresultaten uit? Internationale / interculturele leerresultaten Aan de slag met (internationale/interculturele) leerresultaten "Domeinspecifieke leerresultatenkaders" Leerresultaten formuleren LO's in (inter)nationaal perspectief Learning outcomes:
Kunnen op verschillende manieren in het hoger onderwijs
gebruikt worden

“Module”-niveau (cfr. ECTS-fiches)
Asssessment/beoordelings- en quoteringscriteria
Desciptoren van aparte kwalificaties
Nationale desciptoren van kwalificaties
Nationale / Opleidingsspecifieke / Sectorale benchmark statements
Nationale niveaudescriptoren (cfr. structuurdecreet)
Cycli descriptoren Definitie Learning Outcomes = “statements of what a learner is expected to know, understand and/or be able to do, or is able to demonstrate, after completion of any learning process or at the end of a period of learning (knowledge – skills – competences)”

Verandering van focus: van input naar wat een persoon weet en kan (= output -> outcome)

Betere “match” tussen noden van de arbeidsmarkt en de voorzieningen op het vlak van onderwijs en vorming

Faciliteert de transfer en het gebruik van kwalificaties in verschillende landen en verschillende systemen van onderwijs en vorming

Faciliteert de validering van niet-formeel en informeel leren Kwalificatie-raamwerken European
Qualifications
Framework for lifelong learning
(EQF-LLL) Qualifications Framework for the European Higher Education Area
(Bologna-framework) Vlaamse Kwalificatie- structuur & Structuurdecreet Decreet op kwalificatiestructuur (VKS)
“competentie : de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. In het hoger onderwijs worden competenties domeinspecifieke leerresultaten genoemd”
“Instellingen in het hoger onderwijs beschrijven gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten van de opleidingen in het hoger onderwijs […]”

Verplichting tot het gezamenlijk uitschrijven van een zogenaamd “domeinspecifiek leerresultatenkader” DLRK Globaal: opleiding als geheel
Generiek: specificiteit instellingen/associaties kan behouden blijven
Gerelateerd aan VKS/EQF en SD/Dublin-descriptoren
Prototypisch: focus op kernkenmerken van de opleiding
Aftoetsbaar: bv. ook in kader van kwaliteitszorg
Distinctief: onderscheid maken met verwante opleidingen
Evolutief en duurzaam: ruimte voor ontwikkeling, maar toch niet tijdsgebonden
Basis voor internationale vergelijkbaarheid: zowel verticaal (VKS -> EQF) als horizontaal (met vergelijkbare opleidingen) Het DLRK vervangt het “domeinspecifiek referentiekader” (DSR) uit de VLHORA-visitaties
DLRK wordt wel vooraf gevalideerd door NVAO (DSR: pas na indienen ZERs en opgesteld door visitatiepanel)
Belangrijk hierbij:
Duidelijkheid van niveau
Aftoetsing met werkveld
Internationale benchmarking Tuning Educational Structures in Europe
(udeusto.org/tuning) Internationale benchmarking Cresi-project
(http://www.henam.be/index.php?option=com_content&task=view&id=399) Handleiding ontwikkeld (Vlir/Vlhora-stuurgroep)
Inhoud “domeinspecifiek leerresultatenkader”:
Cluster – Opleiding
Niveau (VKS – SD – QF for EHEA – EQF for LLL)
Situering opleiding
Tewerkstellingsprofiel
Vervolgopleidingen
Instroomopleidingen HBO5
Domeinspecifieke leerresultaten (max. 15) – ev. ook per afstudeerrichting DLRK Pilootfase afgelopen (bouw, communicatie, vpk)
Huidige focus: academiserende opleidingen (i.f.v. differentiatie t.o.v. academische pendanten)
Verdere timing = gelinkt aan tijdspad visitatie

PROCES:
Taakgroep van opleidingsafgevaardigden maakt consensusvoorstel op (ondersteund door procesbegeleider)
DLR’s met raakvlakken worden afgestemd in een overleggroep
Voorstel wordt voorgelegd aan een externe toetsgroep (domein- & internationale experten) Benchmark standards
(bv. QAA - www.qaa.ac.uk) belangrijke rol
"internationaliseerders"
-> netwerken LO's uitschrijven volgens CoRE2 5 sleutelelementen:
Actief werkwoord (cfr. Bloom)
Type leerresultaat:
- Kennis
- Vaardigheid
- Cognitief process
- Bredere competentie
(integratie)
Domein van LR
Niveau-indicator
Scope en/of context van LR Voorbeeld:
De PBA VPL bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving. 5 sleutelelementen:
Actief werkwoord (cfr. Bloom)
Type leerresultaat:
- Kennis
- Vaardigheid
- Cognitief process
- Bredere competentie
(integratie)
Domein van LR
Niveau-indicator
Scope en/of context van LR Voorbeeld:
De PBA VPL bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving. (Intended) learning outcomes:

Definition: What a student is expected to know, understand and demonstrate after a period of learning.


Intercultural learning outcomes
Scope: strategies and skills for functioning in other cultures, intercultural interaction techniques

Description: Competences which enable effective & appropriate communication with people of other cultures. (of people with other cultural backgrounds.)International learning outcomes
Scope: cognitive & cultural flexibility, sociability, comparative civics, socio-economic geography

Description: Competences (mostly personal attributes and understanding) which enable effective & appropriate functioning outside one’s environment.

(naar Axel Aerden, NVAO) Werkdefinities NVAO Kader Bijzonder
(kwaliteits)kenmerk internationalisering 5 standaarden:
1. Visie op internationalisering
2. Internationale / interculturele leerresultaten
3. Teaching & Learning
4. Staf
5. Studenten Standard 2: Learning outcomes

Criterion 2a: Intended learning outcomes
The intended international and intercultural learning outcomes defined by the programme
are a clear reflection of its vision on internationalisation.
Assessment: Unsatisfactory, satisfactory, good or excellent (weighted and substantiated).

Criterion 2b: Student assessment
The methods that are used for the assessment of students are suitable for
measuring the achievement of the intended international and intercultural
learning outcomes.
Assessment: Unsatisfactory, satisfactory, good or excellent (weighted and substantiated).

Criterion 2c: Graduate achievement
The programme can demonstrate that the intended international and
intercultural learning outcomes are achieved by its graduates.
Assessment: Unsatisfactory, satisfactory, good or excellent (weighted and substantiated). 5 sleutelelementen:
Actief werkwoord (cfr. Bloom)
Type leerresultaat
Domein van LR
Niveau-indicator
Scope en/of context van LR
= per definitie internationaal
en/of intercultureel NVAO +
Hans de Wit
Frederik De Decker
Nuffic / Flamenco
Vl/NL overheid
...
-> kader
-> pilot
-> nieuw kader
-> GPIP Have knowledge of business administrative theoretical insights and factual findings on business: environmental knowledge: competitors relations, international cooperation, social responsibility, cultural diversity; interaction between companies and determinants of business
development. [Voorbeeld ILO's] interpret and accept your personal place in society; understand and interpret cultural limitations and restrictions; be able to appreciate cultural differences. Social communicative skills: be able to deal with other people and be able to work in a team with people with different; backgrounds and expertise; be able to function in an international business context, often in foreign countries; be able to communicate with professional and non-professional partners from different fields of language and culture; be able to communicate in the English language. Student assessment & graduate achievement For the assessment of the achieved outcomes, a vast alumni survey was undertaken in 2008, in which the programme participated. Actually, the graduates come to work in international and intercultural settings in many large companies and government agencies, both in the Netherlands and abroad. The results of a questionnaire showed a high ranking of the intercultural cooperation
by the alumni themselves. IMPACT-project Formuleer, samen met een collega
van jouw of een verwante opleiding
2 internationale / interculturele leerresultaten
Let op de 5 "componenten" Zelf aan de slag! Frederik.DeDecker@AUGent.be [zie verslag NVAO-pilot] Andere voorbeelden Een evaluatie van de impact van internationalisering op de Vlaamse curricula voor Hoger Onderwijs
(2002-2003) In kaart gebracht:
1 Competentie vóór opleiding
2 Competentie na opleiding
3 Belang van de competentie
4 Impact internationalisering (verschil tussen 1 en 2)

Enkele conclusies relevant in dit verband:
• Het niveau van drie van de 25 competenties (de testwaarden even buiten beschouwing gelaten) –dat is 12%- wordt duidelijk positief beïnvloed door een intensieve / lange internationale ervaring: het doorzettingsvermogen, anderstalig communiceren en multiculturele openheid. In mindere mate geldt dit ook voor zelfstandig beslissen, internet gebruiken en interdisciplinair werken (nog eens 12%).
• De internationale dimensie van de opleiding, met inbegrip van anderstalig studiemateriaal, aandacht voor internationale / virtuele leerinhouden,… heeft ook een significante impact op een niet gering aantal competenties: projecten ontwikkelen, zelfstandig onderzoeken, synthese, problemen oplossen, internet gebruiken, ethische keuzen maken, relevante info selecteren, interdisciplinair werken [zie verslag NVAO-pilot] AHELO-project assessment of higher education learning outcomes
Full transcript