Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ћелијски циклус

No description
by

Snezana Trifunovic

on 12 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ћелијски циклус

Ћелијски циклус Ћелијски циклус је живот ћелије између две деобе, при чему је једна деоба укључена у циклус.
Састоји од две фазе – фазе деобе (Д-фаза) и интерфазе. Инерфаза
Интерфаза (лат. интер = између) је период ћелијског циклуса између две деобе.Дели се на три фазе – пресинтетичка (Г1), синтетичка(С) и постинтетичка (Г2).Кључни процеси у интерфази су:
* раст ћелије до величине карактеристичне за њену врсту; ћелија која не достигне одређену величину неће моћи да се подели (Г1 фаза);
* дуплирање (репликација) ДНК која омогућава да у деоби кћерке ћелије добију међусобно исту количину ДНК, односно исте гене; сестринске хроматиде су, уствари, будући хромозоми кћерки-ћелија које ће настати деобом;
* дуплирање центриола (значајно за образовање деобног вретена) Фаза деобе

Ћелија која је завршила интерфазу и припремила се за поделу на две нове ћелије, улази у деобу. Прокариотске ћелије се деле фисионом деобом, док се еукариотске деле митозом или мејозом. Промене, које се у ћелији дешевају за време деобе, могу се уочити микроскопом што са променама током интерфазе није случај. Митоза Митозом се деле соматске ћелије са диплоидним бројем хромозома, при чему се количина ДНК правилно распореди новонасталим ћелијама. Профаза, прва фаза митозе, одликује се следећим дешавањима:
•хромозоми се састоје од две сестринске хроматиде спојене центромером;

* почиње образовање деобног вретена кога граде микротубуле нанизане једна на другу од центриола ка екватору ћелије;
•нестаје једрова и једарце. У метафази :
•завршава се образовање деобног вретена;
•хромозоми се налазе на екватуру ћелије где образују екваторијалну раван (плочу); сваки хромозом је, преко кинетохора, повезан концима деобног вретена и са једним и са другим полом ћелије Анафаза почиње уздужном поделом центромере чиме се сестринске хроматиде раздвајају – хромозом се поделио на два нова хромозома. Хроматиде, које су сада нови хромозоми, се крећу ка половима скраћивањем микротубула деобног вретена. Телофаза, завршна фаза митозе (грч. тхелос = крај), обухвата:
•хромозоми се декондезују (деспирализују);
•ишчезавају конци деобног вретена;
•око хромозома на половима ћелије образује се једрова опна;
•образује се једарце;
• равномерно се подели цитоплазма на две кћерке-ћелије (цитокинеза) Погледај видео
Full transcript