Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HÖK+

No description
by

Lacó Papp

on 26 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HÖK+

A KÜLÜGY Külkapcsolatok a BKF Hallgatói Önkormányzatában a. ellátja a HÖK külügyi feladatait;

b. a Főiskola Nemzetközi Képzések Központjának oktatási referensével tartja a kapcsolatot;

c. a BKF ESN elnökségének tagjaként ellátja a President (Elnök) tisztséget;

d. kapcsolatot tart a külföldi intézményekben részképzésben részt vevő BKF-es hallgatókkal;

e. részt vesz a Nemzetközi Bizottság ülésein;

f. javaslattal él a HÖK költségvetésének összeállítása során;

g. félévente legalább egy tájékoztató fórumot tart. 1, A külkapcsolati alelnök alapvető kötelezettségei: 1. Erasmuso Hallgatók Az előző a félévben 55-en érkeztek hozzánk, 8 különböző orságból: - Törökország (14)
- Hollandia (11)
- Lengyelország (8)
- Portugália (8)
- Spanyolország (10)
- Románia (2)
- Argentína (1)
- Franciaország (1) 2. "Regular" hallgatók (A teljes, mester vagy alapképzést itt töltő hallgatók) - Kamerun (15)
- Nigéria (8)
- Törökország (2)
- Finnország (2)
- Románia (1)
- Ghana (1)
- Görögország (1)
- Irán (1)
- Uganda (1)
- Venezuela (1) Előző 33-an tanulnak nálunk, 10 különböző országból: 3. Aiesec-es hallgatók 4. A tőlünk kiutazó magyar hallgatók 26 hallgató nyert Erasmus ösztöndíjat a 2013-as tavaszi félévre, 7 országba: - Hollandia (8)
- Olaszország (5)
- Spanyolország (7)
- Bulgária (3)
- Franciaország (1)
- Törökország (1)
- Németország (1) •Az Elnök legfőbb segítője, akit annak akadályoztatása esetén helyettesít.
•Folyamatos kapcsolattartás a nemzeti ESN tagjaival (ESN Hungary). Az ESN BKF tagjait folyamatosan informálja az országos rendezvényekről, eseményekről.
•Folyamatosan tájékoztatja az Elnököt a releváns információkról.
• Ő látja el a HR feladatokat a szervezeten belül, mely keretében a következő alapvető tevékenységeket végzi:
oAz Elnökkel és a Board-dal egyeztetve, szervezi a tagfelvételeket valamint kiírja a koordinátori pozíciókra a pályázatokat.
oVéleményezi a jelölteket.
oTréningeket szervez a koordinátoroknak és a különböző munkacsoportoknak, a csapatmunka fejlesztése és a hatékony munkamenet kialakítása érdekében.
oFigyelemmel kíséri a munkacsoportok és a tagok működését, véleményezi azt, és szükség esetén jelzi az Elnöknek és az adott személyek hiányosságait.
oTapasztalatai alapján ajánlatot tesz a Boardnak a munkarend átalakítására.
•A félév végén összefoglalót készít, melyben értékeli a munkacsoportok közötti együttműködést és munkamegosztást valamint az azokon belüli csapatmunkát. Erről beszámol az ESN BKF félévzáró rendezvényén. Alelnök - Alapi Katalin TIMSA Mentor Koordinátor - Simon Bence •Az Boarddal és különösen az Alelnökkel, szorosan együttműködve megszervezi a mentortoborzást:oA Boardal egyetértésben meghatározza a pályáztatás menetrendjét.oKihirdeti a pályázati felhívást.oÉrtesíti a jelölteket a kiválasztás menetéről.oAlelnökkel együtt meghallgatást szervez, melyre meghívja a Board összes tagját..
oA Board elé terjeszti és megszavaztatja a kiválasztott jelentkezőket.
oÉrtesíti a jelentkezőket az eredményről. •Tréninget szervez az alelnökkel együttműködve, amelyre meghívja a Board tagjait.•Meetingeket szervez csapatának, melyre minden esetben meghívja az Elnököt és Alelnököt is.•Kapcsolatot tart a Nemzetközi irodával és a lehető legkorábbi időpontban információkat szerez a Főiskolába érkező nemzetközi diákokról, amiről tájékoztatja a Board-ot.• Kialakítja a mentorpárokat, melyről tájékoztatja a Board tagjait, a mentorokat valamint a nemzetközi hallgatókat. .Figyelemmel kíséri a mentorok munkáját. A mentorok havi beszámoló készítésére kötelesek a Mentor koordinátor felé, melyet a Mentor Koordinátor összegezve továbbít a Boad irányába.•Mentorok kiesése esetén pótolja őket.•A félév végén összefoglalót készít és beszámol saját valamint csapata tevékenyégéről az ESN BKF félévzáró ülésén. Mobilitás koordinátor - Thurnay Lőrinc A magyat hallgatókat segíti külföldi tanulási lehetőségekhez jutni. Programkoordinátor - Hidasi Henriett •Kapcsolatot tart a HÖK programszervezési alalnökével.
•Féléves programtervet készít amit a Board elé terjeszt.
•Programtervének minden félévben tartalmaznia kell a következő eseményeket:
oWelcome Weekend
oInternational dinner
oKirándulás
oFarewell party A helyettese - Kovács Petra •Folyamatosan segíti a Program Koordinátor munkáját (részt vesz a szervezésben és a meetingeken) és tisztában van a félév programjaihoz tartozó információkkal.
•Ha a Program Koordinátor akadályoztatva van helyettesíti őt a rendezvényeken és egyeztetéseken. Social Erasmus Koordinátor - Markovics Anna •Lehetőségeket és forrásokat keres jótékonysági programok megvalósítására, és javaslatokat tesz a Board felé a részvételre.
•Figyelemmel kíséri a megjelenő pályázatokat és javaslatokat tesz a Board felé a részvételre. A Board által elfogadott pályázatok megírásához kompetens segítőket keres.
•Legalább egy jótékonysági programot szervez félévenként, amibe bevonja a nemzetközi diákokat is. •További szórakoztató és kultúrális programokat szervez•Informálódik a BKF HÖK és az ESN Hungary rendezvényeiről, amire továbbítja a meghívást az ESN BKF tagjai felé és megszervezi a részvételt.•Programos meetingeket szervez, amire minden esetben meghívja az Elnököt és az Alelnököt.•Segíti és felügyeli a Social Erasmus koordinátort programja megvalósításában.•A félév végén összefoglalót készít és beszámol saját és csapata tevékenyégéről az ESN BKF félévzáró ülésén. Kommunikációs Koordinátor - Kiss Alexa •Együttműködik a Program koordinátorral az ESN BKF által szervezett események leírásainak és meghívóinak elkészítésében.
•Az IT referenssel együttműködve felügyeli a szervezet weblapján megjelenő információkat.
•Csapata működéséről rendszeresen beszámolót készít a Boardnak.
•Koordinálja az ESN BKF által - angol és magyar nyelven - készített publikálásokat a következő felületeken:
oAz ESN BKF saját honlapján (www.bkf.esn.hu).
oAz BKF angol nyelvű honlapján(www.bkf.hu).
oAz ESN BKF Facebook oldalán és csoportjaiban.
oA BKF hallgatói lapjában. Press Koordinátor - Kelemen Zsófi A sajtónak szánt anyagok koordinátora •Ez előző felületeken felügyeli az ESN BKF által közölt információk és adatok helyességét.•A Koordinálja a következő kiadványok szerkesztésétoFreshman’s Guide (az érkező nemzetközi hallgatók számára)oErasmus Guide (a külföldi tanulmány iránt érdeklődő főiskolai hallgatóknak) IT - Thurnay Lőrinc •Informálódik az ESN HUNGARY által az ESN BKF rendelkezésére bocsátott weblap (bkf.esn.hu) naprakész technikai hátteréről.
•Az ESN BKF hivatalos weboldalának a karban tartása. A felhasználói fiókok megfelelő konfigurálásával biztosítja a kellő jogokat a Board által jóváhagyott személyeknek. •A Kommunikációs koordinátorral együttműködve felügyeli a szervezet weblapján megjelenő információkat.•Szükség esetén segítőket von be a szervezeten belülről vagy az Alelnökkel egyeztetve azon kívülről. Ezeket a személyeket ő koordinálja a velük folytatott munkája során.•Meeting szervezése esetén, meghívja az Elnököt és az Alelnököt is.•Beszámolót készít a Board számára és a félév végén összefoglalja munkáját a tagoknak. Designer - Papp Zsuzsi •Megfelelő ismerettel rendelkezik az ESN BKF által igényelt grafikai elemek elkészítéséhez.
•Javaslatokat készít a szervezet vizuális megjelenéseinek ízléses elkészítésére és fejlesztésére.
•Mindent megtesz, hogy napra kész információkkal rendelkezzen a BKF, a BKF HÖK és az ESN HUNGARY arculati elemeinek használatával kapcsolatos elvárásokról.
•A szervezet minden egysége felől érkezhetnek hozzá felkérések, amiket publikálás előtt továbbít a Board-nak.
•Ha szüksége van rá segítőket vonhat be a szervezeten belülről vagy az alelnökkel egyeztetve azon kívülről. Ezeket a személyeket ő koordinálja.
•Meeting szervezése esetén, meghívja az Elnököt és az Alelnököt is.
•Beszámolót készít a Board részére és a félév végén összefoglalja munkáját a tagoknak. Treasurer és Fundraiser - Ezek jelenleg nem működő pozíciók.
- Pénzügyek.
- Partnerek keresése. •Irányítja és megszervezi az ESN BKF munkáját.
•Board meetingeket és legalább két taggyűlést szervez minden szemeszterben.
•Képviseli a szervezetet a BKF Hallgatói Önkormányzatában és ESN Hungary-ben.
•Folyamatos kapcsolatot tart a Főiskola Nemzetközi rektor helyettesével és a Nemzetközi irodával.
•Összekapcsolja az ESN BKF tagjait a HÖK és a Főiskola munkatársaival.
•Tagja a 3 tagú Választási bizottságnak, ami megválasztja a Board tagjait.
•Tréninget szervez a Board tagjainak az alelnök segítségével.
•Bemutatkozó levelet ír a szervezet nevében az érkező nemzetközi diákoknak érkezésük előtt, köszönti őket a félév kezdetén, valamint elbúcsúztatja őket a szemeszter végén.
•Folyamatosan tisztában van a munkacsoportok munkájával és a tagok feladataival.
•Összefoglalókat és beszámolókat készít.
•Félév végén összegzi és értékeli az egész szervezet előző féléves tevékenységét.
•Féléves stratégiát készít. Elnök ESN BKF - Local level - 60 külföldi Erasmusos
- és kicsit több Tag
- közepes szekciónak számítunk az országban ESN Hungary - National level - 15 magyar szekció
- 2000-3000 külföldi Erasmusos évente
- 400-600 itthoni Tag ESN International - International level - 36 ország
- 394 helyi szekció
- 150000 cserediák
Full transcript