Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

form 3 kap 2 bniedem shih 3

Editable quiz template for teachers. Zoom out to see where to edit the questions and answers. This is an 'interactive' quiz format as students can choose the question number. By Teachya.com - a free website for students & teachers of English language
by

Charlie Farrugia

on 15 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of form 3 kap 2 bniedem shih 3

Kapitlu 1 Ir-Reliġjon x'Tiswa!
1
Ġesù jgħid " Ħobbu lill-___________ __________, agħmlu l-ġid lil min _______________ id-_______. (bonus 2 marki)

2
Xi tfisser il-kelma Griega għall-maħfra? _________ mill-_______ u kienet tintuża għall-ħabsi meta jiġi meħlus.
3
Veru Jew Falz?
Għan-nisrani li tħobb ifisser li l-ewwel tħares lejn il-ġid tiegħek qabel ma tħares lejn il-ġid u l-interessi ta' ħaddieħor.
4
"L-akbar fostkom ikun il-________ tagħkom. Min _______ ________ u min jitbaxxa _______."
(bonus 2 marki)
5
Veru jew Falz?
"Bħalma żammejtkom jien, hekk ukoll żommu intom lil xulxin"
6
Liema huma t-tliet kwalitajiet essenzjali għal bniedem matur? (bonus 2 marki)
7
Veru jew Falz?
Li tħobb tfisser li tiskopri lilek innifsek.
8
Veru jew Falz?
L-umiltà perfetta wrihielna Alla stess meta ħa s-sura ta' bniedem.
9
Għal Ġesù il-maħfra u l-___________ għandhom l-istess tifsira.
10
__ - ____, ikun xi jkun, fil-qalb tal-bniedem hu toqol.
6
Tweġiba.

l-umiltà, il-paċenzja, l-imħabba. (bonus 2 marki)
7
Tweġiba.
Falz.
8
Tweġiba.
Veru.
9
Tweġiba.
Għal Ġesù il-maħfra u l-
fejqan
għandhom l-istess tifsira.
10
Id-dnub
, ikun xi jkun, fil-qalb tal-bniedem hu toqol.
1
Tweġiba.
Ġesù jgħid " Ħobbu lill-
għedewwa tagħkom
, agħmlu l-ġid lil min
jagħmlilkom id-deni
. (bonus 2 marki)
2
Tweġiba
Xi tfisser il-kelma Griega għall-maħfra?
tillibera

mill-jasar
u kienet tintuża għall-ħabsi meta jiġi meħlus.
3
Tweġiba
Falz
4
Tweġiba.
"L-akbar fostkom ikun il-
qaddej
tagħkom. Min
jitgħolla jitbaxxa
u min jitbaxxa
jitgħolla
." (bonus 2 marki)
5
Tweġiba

Falz.
Questions 1-5 here
Answers 1-5 here
Answers 6-10 here
Questions 6-10 here
Double-click each answer to edit (don't delete!)
Double-click each question to edit (don't delete!)
Double-click each question to edit (don't delete!)
Double-click each answer to edit (don't delete!)
Edit Title
Double-click the title to edit it
Prezi Quiz Template
by teachya.com
http://www.teachya.com/
Full transcript