Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uyarılmışlık,Stres ve Anksiyete

No description
by

cihan elçi

on 29 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uyarılmışlık,Stres ve Anksiyete

2 Tür Anksiyete
STRES
Strese Verilen Tepkiler
2 TÜR TEPKİ
Sporda Stres Yaratan Özgül Etkenler
"Organizmanın fiziksel,ruhsal ve toplumsal sınırlarının zorlanması ya da tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur." Zorlanma yaratan etkenlere stresör denir.(Baltaş ve Baltaş,1986)
Stresörle karşılaşıldığında verilen fizyolojik tepkiler her insanda aynı olmakla birlikte;
ruhsal tepkiler bireyin kişilik yapısına,ruhsal dayanıklılığına,kullandığı savunma düzeneklerine,içinde bulunduğu ruhsal-toplumsal ortama göre değişiklik gösterebilir.
H.Selye'ye göre stres sürecinde strese karşı ortaya çıkan tepkiler üç aşamada incelenir.
Fizyolojik işaretler ölçülerek:

Kalp ve solunum hızı ölçümü

Deri iletkenliği ölçümü

Biyokimyasal yöntemler

Uyarılmışlık:
Organizmanın en sakin hali olan derin uykudan, en yüksek heyecan seviyelerine göre değişiklik gösteren, iki uç arasındaki genel fizyolojik ve psikolojik aktivasyon durumlarıdır.
Uyarılmısşlık ve Anksiyetenin Ölçümü
Küresel ve çok boyutlu öz-bildirim (self report) ölçekleri kullanılarak
Anksiyete:

Vücut uyarılmışlığının eşlik ettiği üzüntü, agresiflik, endişe gibi duyguların hissedildiği negatif duygu durumudur.
Tehlikeli olmayan durumlarda bile tehdit uyaranları algılama ve bunlara orantısız anksiyete düzeyleriyle cevap verme eilimidir.
Sürekli Anksiyete :
Vücut uyarılmışlığının eşlik ettiği üzüntü, sinirlilik ve endişe duygularında meydana gelen anlık değişimlerdir
.
Durumluk Anksiyete:
Durumluk anksiyete, her an değişebilecek “şu anki” duyguları içerir.
Sürekli anksiyete ise zaman içinde sabit kalan olumsuz duyguları içeren bir mizaç özelliğidir
Örneğin:
Düşük seviyeli sürekli anksiyöz kişiler yüksek seviyeli anksiyöz kişilere göre genellikle değerlendirme alınan (ölçüm yapılan) durumlarda daha fazla durumluk anksiyeteye sahiptir.
•Yüksek risk taşıyan spor dalları (dağcılık,paraşütçülük,dalma,motor yarışmaları)
•Sakatlanma riski
•Antrenörle yaşanan çatışmalar
•Takım arkadaşlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar
•Yarışma ortamıyla ilgili özellikler(iklim,saat farkı,yemek farklılığı)
•Aşırı güdülenme
•Seyircinin tepkisi
•Spor yapmaya bağlı olarak evde okulda yaşanan çatışmalar
•Yarışma sırasında rakipten ve seyirciden aşırı etkilenme ve bu nedenle karar verme güçlüğü
•Dalma sporunda işitsel uyaran yoksunluğu,dağcılıkta çetin doğa koşulları olarak sıralanabilir.
Solunum sayısı artar
Nabız ve kan basıncı yükselir.
Kas gerginliği artar
Göz bebekleri büyür
Sindirim yavaşlar
Duyumlar azalır
Terleme artar
Adrenalin ve nöradrenalin salgılanır.
Fizyolojik Tepkiler
Zihinsel ve Ruhsal Değisiklikler
•Karar vermede güçlük
•Dikkat dağınıklılığı
•Değersizlik,güvensizlik,terk edilmişlik duyguları
•Durumla uyumlu olmayan öfke/düşmanlık duyguları ve davranışları
•Diğer insanlara karşı aşırı güven ya da güvensizlik
•Hayal kurma,dalgınlık
•Aşırı titizlik,endişelenme ya da ilgisizlik,kayıtsızlık
•Sağlığa karşı aşırı düşkünlük
•Zararlı alışkanlık eğiliminin artması
•Uyku bozukluğu
•Olumsuz kötümser ya da ölüm ve intihar düşünceleri
Genel Uyum Sendromu
İnsan dış uyaranı stres olarak algılar.Adrenalin ve nöradrenalinin kandaki düzeyi artar.Bu tepkinin amacı,kaçarak ya da savaşarak homeostazisi yeniden kurmaktır.
1-Alarm dönemi:
Bu aşamada adrenalin ve nöradrenalinin kandaki yüksek düzeyleri korunur,bedenin direnci normalin üzerindedir.
2-Direnç Dönemi:
Organizmanın sürekli tetikte olması ve bunu için enerji harcaması nedeniyle uyum enerjisi biter.Bedenin savunması zayıflar,tükenme,bitkinlik görülür.Bedensel tükenmenin sonunda ölüm gerçekleşir.
3-Tükenme Dönemi
:
llölöl
olumsuz mu?
Stres olumlu mu
,
H.Selye'nin "eustress" kavramı:

Belirli sınırlarda yararlı olan,uyumun sürdürülmesini sağlayan stres türü olarak tanımlamıştır.
Selye'ye göre bireyin olumlu davranışlarda bulunması,gelişmesi için en uygun düzeyde stres gereklidir.
Çincede "Kriz" sözüğü stresin hem olumlu hem de olumsuz nitelik taşıyabileceğini somutça gösterir. (olanak ve tehlike)
Burada ;
tehlikeler
bireyin üstesinden gelmesi gereken zorlanmaları ,
olanaklar
ise krizin çözümlenmesi sonucunda bireyin elde edeceği kazanımları ifade etmektedir.(Baltaş ve Baltaş,1986)
Stres ve Anksiyete Kaynakları
Durumsal Kaynaklar
Olayın önemi
Belirsizlik
Sürekli anksiyete
Benlik saygısı
Sosyal beden anksiyetesi
Kişisel kaynaklar
Uyarılmışlık ve Kaygı Performansı Nasıl Etkiliyor?
Güdü(drive) Teorisi
Bireyin uyarılmışlığı veya durumsal anksiyetesi artarsa, performansı da aynı oranda artar.
Birçok sporcunun aşırı kaygı veya uyarılmışlık durumunda kötü performans sergilediği bilinmektedir.
Dürtü kuramı için çok az destek sağlanmaktadır.
Ters U Hipotezi
Yerkes Dodson Kanunu olarak da bilinir.
Uyarılma artıkça performansın arttığını.optimal düzeye ulaşıldığında en iyi performans sonucuna ulaşıldığını ancak uyarılma artmaya devam ettikçe performansta düşüş gözlendiğini savunmaktadır.
Kaygı ile sporsal performans arasındaki ilişkiyi açıklayan en popüler açıklamadır.
Izof Kuramı
Yuri Hanin
Ters U ya alternatif
Durumluk kaygının optimal seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterir.
En iyi optimal durumluk kaygı düzeyinin her sporcu için farklı olacağını öne sürer.(Bazıları çizginin başında, bazıları ortasında ,bazıları sonunda optimal fonksiyon alanına sahip)
Çok Boyutlu Kaygı Kuramı
Bilişsel anksiyete performansı negatif yönde etkiler. Bilişsel kaygıdaki artış performans düşüşüne neden olur.

Somatik anksiyete ise performansı ters-U hipotezinde olduğu şekilde etkiler.
Zıtlık(reversal) Kuramı
Uyarılmışlığın performansı nasıl etkileyeceği, kişinin uyarılmışlık seviyesini algılaması ve yorumlamasına bağlıdır.
Bu uyarımı algılama zevkli (hoşa giden/heyecan verici) ya da zevksiz (anksiyete) olarak algılanabilir.
Hoşa giden durumlar sporcu tarafından performansı arttırıcı şekilde yorumlanır. Anksiyöz durumlar ise performansı düşürücü olarak yorumlanır.
Bu görüş çok ilgi çekici olsa da, üzerinde henüz fikir birliği sağlanamamıştır.
Dönüm Noktası Modeli
Anksiyete Yönü
ve Yoğunluğu
Anksiyete ve performans arasındaki ilişkiyi anlamak için anksiyete belirtilerinin birey tarafından anlaşılması önemlidir.
Bilişsel yetenekler ve stratejiler geliştirmek, anksiyeteyi kolaylaştırıcı olarak görmeye yardım eder.
Kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı anksiyete için Jones modeli
Uyarılmışlık durumlarında meydana gelen artan kas gerilimi, yorgunluk ve koordinasyon hataları performansı olumsuz yönde etkiler.

Konsantrasyonda meydana gelen değişiklikler:
Dikkat aralığında daralma
Belirsiz ipuçlarını takip etme
Performans kaygısı ve durumla ilgisiz düşüncelerin akla gelmesi
Görsel ipuçlarını işlemede güçlük
Uyarılmışlık performansı neden etkiler?
Sporcu ve eğitmenler için öneriler
Sporcunun uyarılmışlık ve performansına etki eden faktörler iyi tanımlanmalı,
Kişiye özel çalışma stratejileri geliştirilmeli,
Kültür faktörü göz ardı edilememeli,
Uyarılmışlık ve anksiyete düzeyleri bazen arttırılmalı bazen de azaltılmalıdır.
Sosyal Kolaylaştırma Teorisi
Başkalarının varlığı, iyi öğrenilmiş veya basit görev düzeylerinde performans üstünde arttırıcı etki yaratır.

Bunun yanında öğrenilmemiş veya karmaşık görevlerde performans üzerinde engelleyici ya da azaltıcı etki yapar.
Ev Sahibi Olma Avantajı
Ev sahibi olma avantajı profesyonel veya amatör bireysel ve takım sporları için geçerlidir.

Neredeyse 100 yıla yakın bir süredir bu avantajı gözlemek mümkündür.
Uyarılmışlık
Anksiyete
Stres
TEŞEKKÜRLER
Full transcript