Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Правата на учениците в Република България

No description
by

Ален Паунов

on 22 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Правата на учениците в Република България

Личните права
Политически
права

Социално-икономически и културни права
Право и задължение
Правата ни като граждани на Република България
Чл. 28 Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Право
на живот
Конституцията
Правата ни в Република България
Забрана на мъченията
Чл.29 ал.1 Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
Право на свобода и лична неприкосновеност
Право на защита на личния живот
Свобода на придвижването
Свобода на съвестта, мисълта и религиозните възгледи
Свобода на убежденията
Право на достъп до информация
Право на жалби, предложения и петиции
Право
Задължение
Гаранции за правата
Въведение
Свобода на сдружаване
Чл.44 ал.1 Гражданите могат свободно да се сдружават.
Ал.2 Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията...
Избирателно право
Събирания и манифестации
Конституцията
Чл.28 Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Чл.30 ал.1 Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.
Чл.32 Личният живот на гражданите е неприкосновен.
Чл.35 ал.1 Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.
Чл.37 ал.1 Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними.
Чл.38 Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
Чл.41 ал.1 Всеки има право да търси, получава и разпространява информация
Чл.45 Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи.
Чл.43 ал.1 Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
Чл.42 ал.1 Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитванията до народа.
Право на образование
Чл.53 ал.1 Всеки има право на образование.
ал.2 Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
ал.3 Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно.
Право на частна собственост
Чл. 17 ал. 3 Частната собственост е неприкосновена.
Право на здравословна и благоприятна околна среда
Право на защита
Какво е Конституцията?
Санкция
Как работят гражданските права?
Full transcript