Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Агаарын даралт

No description
by

gantulga hulan

on 24 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Агаарын даралт

Агаарын даралт нь агаарын баганын жингийн өндрөөр тодорхойлогдоно. Хэмжих нэгж нь паскаль ба мөнгөн усны баганын өндөрөөр хэмжинэ. { гПа, мм. муб, мб } Агаарын даралт цаг агаарт хамгийн чухал нөлөөтэй боловч хүмүүс тэр бүр мэдэрдэггүй. Учир нь хоногийн өөрчлөлт төдий л мэдрэгддэггүй бол жилийн өөрчлөлт нь температурын зөрөөнөөс шалтгаалан нэлээд тодорхой ажиглагдана. Өөрөөр хэлбэл зуны турш агаар халах болон өвлийн турш хөрөх нь даралтын өөрчлөлтийг улам ихэсгэнэ.
Энэ өөрчлөлт нь: а. Өндрөөс б.Температураас хамаарна. Жишээ нь: Агаар халахад даралт буурч, температур буурвал даралт нэмэгдэнэ. Мөн газрын гадаргаас хамаарч өндөрсөх тутам даралт буурдаг. 1643 онд эрдэмтэн Торричелли агаарын даралтын хэмждэг багаж болох мөнгөн уст аяган барометрийг зохиожээ.
Агаар их даралттай газраасаа бага даралттай газарлуу чиглэн урсана. Агаарын энэ хэвтээ чиглэлийнхөдлөгөөнийг салхи гэнэ. Салхины чиг ямагтизобарын бага дарлтын чигт перпендикуляраарорших боловч түүнд Королисийн хүч нөлөөлнө.Королисийн хүч гэдэг нь дэлхийн тэнхлэгээ эргэдгээсболон үүсэж буй даялагч хүч юм. Энэ нь аливаахөдөлгөөний чигийг хойд хагас т баруун гар тийш,өмнөд хагаст зүүн гар тийш хазайлгадаг.
11б ангийн сурагч Г.Хулан Л.Нямцэцэг
Агаарын даралт , салхи
Агаарын даралт
Дэлхийн гадарга болон Дэлхийн агаар мандал дотор оршиж буй бүх зүйлүүдэд үзүүлж буй даралтын нөлөөг агаарын даралт гэнэ.Агаарын даралтыг барометрээр хэмжих ба 0°С температурт, 760 мм мөнгөн усны баганатай тэнцэх хэмжээний агаарын даралтыг хэвийн агаарын даралт гэж нэрлэдэг. (Олон улсын стандарт атмосфер, 101.325 кПа).
45-ын өргөрөгт, 00С-ийн температуртай үед далайн түвшин дээр хэмжсэн агаарын даралтын хэмжээг ХЭВИЙН ДАРАЛТ гэдэг. Хэвийн даралт=760 мм м.у.б буюу 1013.25 (гПа-гектопаскаль) байдаг. 1гПа= 0,75 мм м.у.б. 1 мм м.у.б= 1,33 гПа
АГААРЫН ФРОНТ гэдэг бол хоѐр өөр агаарын орчлын хоорнд орих завсрын зурвас юм. Энэ зурваст агаарын орчлын температур, чийг эрс өөрчлөгддөг. Шинж төрхөөрөө харилцан адилгүй агаарын орчил бие биетэйгээ золгох үед агаарын фронт үүсэх бөгөөд энэ нь цаг агаарын байдлыг ихээхэн өөрчилдөг. Тухайлбал, Хүйтэн агаар ба сэрүүн орны агаарын орчлын хооронд туйлын фронт, сэрүүн ба халуун орны агаарын хооронд сэрүүн фронт, халуун орны ба экваторын агаарын хооронд халуун орны фронт үүснэ.
ДУЛААН ФРОНТ: Дулаан агаар хүйтэн агаарын зүг шилжин нүүхэд үүснэ. Шилжин ирж буй дулаан агаар хүйтэн агаарыг аажмаар түрнэ. Энэ үед хүйтэн агаар нь дулаан агаар доогуур шурган залгагдаж налуу гадаргатай зааг бүрэлдэнэ. Дулаан фронт ирэхэд ямагт дулаардаг. ХҮЙТЭН ФРОНТ: Хүйтэн агаар дулаан агаарын түрэх үед үүснэ. Хүйтэн агаар хүнд учир дулаан агаар доогуур шурган түүнийг дээш өргөн түрнэ. Хүйтэн фронт түрж ирэхэд хүчтэй салхи (хүйтэн) салхилж, аадра бороо орно.Хүйтэн фронт нь дулаан фронтоо бодвол түргэн шилжиж нүүнэ.
Салхины горимын тухай
Салхины хурд нэг хоногийн болон нэг жилийн дотор тодорхой хэлбэлзэлтэй байдаг бөгөөд түүнийг салхины хурдны хоногийн ба жилийн горим гэж нэрлэдэг. Салхины хурдны хоногийн болон жилийн горимыг 4, 5-р зурагт үзүүлэв.
Салхины хурдны хоногийн горим
Салхины хурдны жилийн горим
Салхины хурдны хоногийн горим нь газрын гадаргын халалт хөрөлт, өдөр шөнийн цагт янз бүр байдгаас шалтгаалж, шөнө газрын гадарга орчимд салхины хурд хамгийн бага хэмжээтэй байснаа нар мандахаас эхлээд ихсэж, үдээс хойш хамгийн их хэмжээнд хүрээд цаашид буурдаг.
Тропикийн циклон буюу Хар салхи нь нь төв хэсэгтээ агаарын нам даралттай, аадар бороо бүхий цаг уурын нэгэн төрлийн үзэгдэл болно. "Циклон" гэдэг үг нь цагираг хэлбэрийн эргүүлэгийг хэлэх бөгөөд уг эргүүлэг Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст, цагийн зүүний эсрэг чиглэлтэй байна. Бүх тропикийн циклонууд тропик орчмын харьцангуй дулаан далайд үүсэх ба хүчтэй салхи, ширүүн бороо үүсгэнэ. Зарим тропикийн циклонууд эх газрыг дайрч болох бөгөөд энэ тохиолдолд асар их хэмжээний хохирол учруулдаг байна.
Үүсэх салхины хурд 120 км/цаг-с давсан үед хар салхи гэж нэрлэх ба Хойд Атлантын далай, Зүүн ба Төв Номхон далайд ихэвчлэн үүснэ. Хар салхийг Дэлхийн улс орнууд бас янз бүрээр нэрлэх нь байдаг. Жишээлбэл, зүүн өмнөд Азийн орнууд "тайфун" гэж нэрлэнэ.
Өмнөд Атлантын далайд ховор үүсдэг тропикийн циклон. Олон улсын сансрын станцын зураг, 2004 оны 3 сарын 26
Баромет
Хичээлийн зорилго
Агаарын даралт гэж юу вэ?
Агаарын даралтыг хэмжидэг багаж
Салхи
Салхины горим
Хар салхи
Full transcript