Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OG TRAFO MERKEZİ TASARIMI

Bitirme Tezi Sunumu
by

Hakan AK

on 25 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OG TRAFO MERKEZİ TASARIMI

1000 kVA 34,5/0,4 kV ORTA GERİLİM
TRANSFORMATÖR MERKEZİ TASARIMI

“Orta Gerilim Transformatör Merkezlerinin Tasarımı” konu başlıklı bu projede elektrik enerjisi iletiminin neden ve nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Bunun için kullanılan transformatörler, malzemeler ve hesaplamalar incelenmiştir.

Bu projede ayrıca, kompanzasyonun öneminden, ölçü transformatörlerinden, kısa devre akımlarından ve hesaplamalarından detaylı şekilde bahsedilmiştir.
Ayrıca tezimizde, incelenen örnek projenin Autocad görüntüleri ve sayısal hesapları detaylı şekilde anlatılmıştır.

Kullanıldıkları gerilimlere göre şebeke çeşitleri 4 grupta incelenir:

1) Alçak gerilim şebekeleri ( 1-1000volt arası )
2) Orta gerilim şebekeleri ( 1 kV-35 kV arası )
3) Yüksek gerilim şebekeleri ( 35 kV-154 kV arası )
4) Çok yüksek gerilim şebekeleri (154 kV'dan fazla )

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ
1) Kuru Tip Transformatörler
2) Yağlı Tip Transformatör
Trafo merkezleri tipleri üç gruba ayrılır;

- Direk Tipi Transformatör Merkezleri
- Kule Tipi Transformatör Merkezleri
- Köşk Tipi Transformatör Merkezleri

Bir alternatif akım şebekesinin kalitesi şunlara bağlıdır:

1. Gerilim ve frekansın sabitliği
2. Güç faktörünün bire yakınlığı
3. Faz, gerilim ve akımların dengeli olması
4. Sürekli enerji verebilmesi
5. Harmonik miktarının belirli sınırlar içinde kalması

Bu kaliteyi sağlayabilmek içinde reaktif güç kompanzasyon cihazlarının kullanılması gerekir.

KOMPANZASYON
Kompanzasyon İçin Kullanılan Elemanlar
1. Kondansatör
2. Reaktif Güç Kontrol Rölesi
3. Kontaktör
TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE KULLANILAN ELEMANLAR
1. Ayırıcılar
2. Kesiciler
3. OG İletken
1000 kVA 34.5/0.4 kV TRANSFORMATÖR MERKEZİ TASARIMI VE ÖRNEK PROJE ÜZERİNDEN HESAPLAR
Transformatör merkezi tasarımında izlenecek adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. GEREKÇE RAPORU
2. TRANSFORMATÖR GÜCÜ HESABI
3. GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
4. KABLO KESİTİ VE ISINMA KONTROLÜ HESABI
5. KISA DEVRE HESABI
6. KOMPANZASYON HESABI
7. KEŞİF ÖZETİ
8. VAZİYET PLANI ÜZERİNDE O.G. VE A.G. GÜÇ DAĞILIM PLANI
9. 34,5kV, 1000 kVA O.G.VE A.G. TEKHAT ŞEMASI
10. KUVVETLİ AKIM KOLON ŞEMASI
11. TRAFO MERKEZİ MONTAJ PROJESİ
12. TRAFO MERKEZİ MİMARİ PROJESİ

1.Gerekçe Raporu

Bu raporda muhatap olunan dağıtım firmasına yapılan projeyle ilgili olarak kurulacağı yer ve teknik açıklamalar başta olmak üzere, gerekli bilgiler verilerek onay istenir.

Biz yapacağımız trafo merkezi tasarımını bir hastane projesi olarak kabul ettik. İşlemlerimizi de hastanede bulunan özel cihaz panoları, kat panoları, chiller panosu ve ana dağıtım panosu üzerinden gerçekleştirdik.

2.Transformatör Gücü Hesabı

Transformatör gücü hesabı yapılırken hastanede bulunan birimlerin enerji ihtiyacı dikkate alınır ve bunların çekeceği güçler hesaplanır.

Projemiz toplamda 9 kattan oluşup her katta kat panoları, özel cihaz panoları ve özel birim panoları bulunmaktadır.
Sonuç olarak;
Talep Güç Toplamı = 889.862 W
Cosθ = 0.99
Güvenlik Katsayısı = 1.1
Trafo Gücü Hesabı = P×k/cosθ
=988,735 kVA
Bu sonuca göre ;
1 adet 1000 kVA Yağlı Tip Dağıtım
Trafosu seçilmiştir.

3.Gerilim Düşümü Hesabı

Bağlantıyı sağlayan hatlardaki gerilim düşümlerini kontrol etmek adına gerilim düşümü hesabı yapılır.

Gerilim düşümünün istenilen sınır değerlerinden yüksek olması durumunda gerilim düşümü fazla olan hatta bağlanan teçhizata istenilen gerilim seviyesi ulaştırılamaz.
Gerilim düşümü hesaplanırken;

Trifaze sistemler için

%e = 0.0124×P(kW)×L(m)/q(mm2)

Formülünden yararlanılmıştır.
Kablo kesit hesabı yapılırken ;

I=P(w)/√3×U×cos⁡θ
cos⁡θ=0.8
U=380 V

Formülü kullanılarak çekilen akımlar bulunur.

ADP ve Chiller Panoları Kablo Kesit Hesabı
5.Kısa Devre Hesabı

Bir güç sistemine bağlı olan elemanlar, olası bir arıza durumunda arızanın cinsine göre farklı empedans değerleri gösterirler.

Bu değerler teçhizatı üreten firmalardan temin edilir. Bu değerlere göre bir arıza akımı hesabı yapılır ve sistemi bu arıza akımından koruyacak elemanlar bu akım değerine göre seçilir.

Baz Değerler:
Sistem Empedansları:
6.Kompanzasyon Hesabı

Hastanelerde kullanılan özel cihazlardan ve çekilen yüksek güçlerden dolayı, güç faktörünü düzeltip, şebekeden çekilen reaktif gücü azaltmak için kompanzasyon yapılmasına ihtiyaç duyulur.

Trafo Gücü = 1000 kVA
Toplam Talep Gücü = 889,862 kW
Mevcut cos⁡φ1 = 0,8 ve
Düzeltilmiş cos⁡φ2 = 0,99 olarak alınmıştır.

φ1 = 36,8699 ve φ2 = 8,10691 olarak bulunur.

k = tan⁡φ1 - tan⁡φ2 = 0,608 olarak bulunur.

Sabit Kondansatör Grubu Gücü:
(Trafo gücünün %3-5’i olarak devreye direk bağlanmalıdır.)
=1000 x 0,04 = 40 kVAr

Sistemde yapılması gereken kondansatör gücü
= Toplam Güç x k
= 889,862x0,608 = 541,036 kVAR olur.

400 V, 550 kVAr 12 Kademeli Kompanzasyon
yapılmasına karar verilmiştir.

Bu gruplar şu şekilde oluşturulur:
1. GRUP = 10 kVAR
2. GRUP = 15 kVAR
3. GRUP = 15 kVAR
4. GRUP = 15 kVAR
5. GRUP = 20 kVAR
6. GRUP = 25 kVAR
7. GRUP = 50 kVAR
8. GRUP = 50 kVAR
9. GRUP = 50 kVAR
10. GRUP = 100 kVAR
11. GRUP = 100 kVAR
12. GRUP = 100 kVAR

7.Keşif Özeti

Kullanılacak elemanların tamamı seçildikten sonra, projenin toplam maliyetini görebilmek için keşif özeti hazırlanır.

Bu tabloda kullanılan her malzemenin fiyatlarını, birimlerini yada metrajlarını görebiliriz. İleride oluşabilecek arızalarda veya bakımlarda kullanılacak izolasyon aletleri de bu tabloya dahil edilebilir.
ÖRNEK PROJENİN
AUTOCAD GÖRÜNTÜLERİ
OG Hücrelerinin Tek Hat Şeması
Sabit Kompanzasyonun Autocad Görüntüsü
Kompanzasyon Panosunun Autocad Görüntüsü
Dağıtım Panosu Autocad Görüntüsü
SONUÇLAR
Bitirme tezi konusu olarak seçtiğimiz bu projede Orta Gerilim Trafo Merkezi Tasarımında kullanılan trafo çeşitlerini ve kullanılan diğer teçhizatları inceleyip ayrıntılı bilgi verdik.
Başlangıç olarak enerjinin üretim, iletim ve dağıtımından bahsettik. Daha sonra dağıtım trafoları hakkında genel bir bilgi verdik. Transformatör merkezleri ve şalt tesisleri konusunu ele aldık.
Ardından gerilim ve akım transformatörlerini içine alan ölçü transformatörleri konusundan bahsettik. Bir tesis için oldukça önemli olan, reaktif gücü dengeli şekilde ayarlayıp azaltmak için yapılan kompanzasyon konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık.
Sonrasında trafo merkezlerinde oluştuğunda büyük sorunlara neden olabilecek arıza ve kısa devre akımlarına ve hesaplarına değinilmiştir.

Son olarak da transformatör merkezlerinde kullanılan elemanlardan bahsedilip, örnek bir proje üzerinden tüm hesaplamalar ve Autocad görüntüleri verilmiştir.
TEŞEKKÜRLER
Full transcript