Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONTRA REPORMASYON

No description
by

Kelsey Mc Coy

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONTRA REPORMASYON

REPORMASYON John Wyclliffe
at
John Huss Ano ang REPORMASYON? INDULHENSIYA 95 Theses MARTIN LUTHER Johann Tetzel iba pang mga akda ni luther Sila ay mga halimbawa ng mga Repormista na tinignan ang BIBLIYA bilang pinakmataas na awtoridad sa kaligtasan.
Marami ang sumangayon sa kanila ngunit ang napagdesisyonan ng Simbahan ay gawing excommunicado si Huss nnong 1410. Dahil dito ipinagkait sa kanya ang pagtanggap ng mga serbisyo at pribilehiyo ng Simbahang Katoliko. Ang repormasyon ay kilusang ibinunsod ang malaking pagbabago ng tao tungkol sa relihiyon.
Ito ay ginagawa upang baguhin ang pamamalakad sa simbahan.
Nagsimula ito nung Middle Ages.

Kadalasang idinideklara bilang heretikal o laban sa doktrina ng Simbahan. Ang indulhensiya ay isang anyo ng kapatawaran sa kasalanan kapalit ng isang mabuting gawain tulad na lamang ng pagkawanggawa, pagaayuno at paglahok sa estdao. "Ama ng PROTESTANTISMO"
Si Hans Luther,kanyang ama, isang magsasaka na naging minero ng tanso samantalang ang kanyang ina naman na si Margareth Linderman ay galing sa mga pamilyang gitnang uri.
Ipinanganak noong November 10 1483.
1512,nakuha ni Martin ang doktorado sa teolohiya at naging propesor sa University of Wittenburg. Ipinahayag rito ni Luther ang kanyang paniniwalang hindi sa mabuting gawa magkakaroon ng kaligtasan ang kaluluwa ng tao kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito niya rin binigyang diin ang personal na relasyon ng tao sa Panginoong Diyos natin, na siyang salungat sa panukala ng Simbahan na ito lamang ang may hawak ng susi sa kalangitan.
Isinulat niya ito sa LATIN na siya namang isinalin ng kanyang mga estudyante sa GERMAN na inilimbag sa Saxony.
Dahil sa napagiinitan ng mga awotidad si Luther napagisipan na kunin si Frederick ang elector ng Saxony upang proteksiyonan si Luther. Dahil sakanya naantala ang excommunication ni Luther.
Sinunog ni Luther ang papel na nagsasaad sa pagiging excommunicado niya. Isang monghe na siyang pumunta sa Wittenburg upang magbenta ng indulhensiya. At ang makukuha nitong pera ay gagamitin upang ipaayos ang St. Peter's Basilica at ang sobra ay ipambabayad sa utang ng isang lokal na arsobispo sa pagbili niya ng posisyon na Papa.
Nagalit sakanya si Luther sapagkat sa magaspang na pamamaraan ng nasabing monghe at pananamantala sa pera ng mahihirap.
Dahil dito nabuo ang Ninety Five Theses. Address to the Christian Nobility of the German Nation Panahon kung kailan naging laganap ang pagbatikos sa mga doktrina at mga gawi ng simbahan. 1520
Hinikayat niya ang Germany na gamitin ang militar upang mapilitan ang Simbahan na talakayin ang mga hinaing laban dito at ang mga hinihinging reporma. The Freedom of the Christian Man 1520
Hinikayat ni Luther ang kanyang mga tagasunod na magtangkang makamit ang kanilang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng:
Pananampalataya kay Kristo
Disiplinahin ang mga sarili bilang mga tagasunod ng batas
Sundin ang kapangyarihang pulitikal
Magsagawa ng mabubuting bagay ayon sa dikta ng pagibig na Kristiyano Diet of Worms 1521
Inimbitahan si Luther ng debotong emperador ng Holy Roman Empire sa Worms upang magpaliwanag tungkol sa kanyang mga ideya at humingi ng paumanhin para rito. Tumanggi si Luther at nagtago sa Wattburg kung saan isinaling niya ang NEW TESTAMENT sa bibliya sa lenggwaheng German. PEASANTS WAR Kababaihan sa Repormasyon COUNTER REFORMATION
O
KONTRA REPORMASYON REPORMASYON 1524
Nag alsa ang higit kumulang 300,000 magbubukid na German mula sa kanilang mg panginoong maylupa. Ito ay tinawag na PEASANTS WAR, ito ay nagdulot ng pagbaba ng halaga ng salapi, kawalan ng trabaho at mababang sahod. Peace of Augsburg Isang kasunduan na nilagdaaan ni Charles V, ang Holy Roman Emperor, at ng mga pwersa ng Schmalkaldic League noong Setyembre 25 1555 sa lungsod ng Augsburg sa Germany. Nakalagay sa kasunduang ito ang cuius regio, eius religio (whoever rules, his religion). Sinasabing lahat ng prinsipe sa Germany ang bahala sa relihiyon ng nasasakupan. Natanggap ng mga LUTHERAN ang Holy Roman Empire . JOHN CALVIN Ipinanganak noong 1509 namatay noong ika-27 ng Mayo 1654
Iniwan ng Pransya dahil sa paniniwalang Protestante
Tinatag amg CALVINISM
Nagtayo ng simbahang Calvinismo
Sinulat ang Institutes of the Christian Religion
Tawag sa mga tagasunod niya sa France ay HUGUENOT
Si John Knox and nagpalaganap ng Calvinism sa Scotland
ULRICH ZWINGLI Naimpluwensiyahan ng Humanism ni Erasmus
1523 naging unang estadong protestante ang Zurich sa labas ng Germany
Ang kanyang ideya ay nakatuon sa literal na pagbasa at pagunawa ng Luma at Bagong Tipan.
Kung kay Luther ang tinapay at alak ng EUCHARIST ay nagsisilbing ispiritwal na transpormasyon ng katawan at dugo ni Kristo, subalit para naman kay Zwingli ang Eucharist ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Kristo. ANGLIKANSIMO GREAT SCHISM Kilala rin bilang East West Schism Tumutukoy ito sa pagpili sa Italyanong mga Italyanong Kardinal na maging Papa Si Henry VIII ang nagsimula nito ng pinakasalan niya ang kanyang unang asawa na si Catherine of Aragon, na siyang asawa dati ng kanyang kapatid.Dahil rin sakanya kung bakit tumiwalag ang kanyang bansa sa Simbahang Roman. Nagkaroon siya ng 6 na asawa at tatlong anak ito ay dahil sa kagustuhan niya ring magkaroon ng lalaking anak. Act of Succession
Mga anak ang lehitimong tagapagmana ng trono at ang hari bilang pinakamataas na pinuno ng simbahan. Society of Jesus
Itinatag ni Ignatius ng Loyola noong 1534. Ang mga kasapi nito ay nakilala bilang mga JESUIT o Heswita. Nagsilbi silang mga guro ng Kontra Repormasyon sa mga unibersidad. Bilang sagot din sa protestantismo, pinalawak ang sistema ng INQUISITION o pagpaparusa sa mga erehe. Sa mga lugar na namamayani ang Katolosismo hinahatulan ng pagkakakulong o kamatayan. Ang VERNACULAR ay tumutukoy sa wikang pangkaraniwang ginagamit ng isang grupo ng mga tao. Katherine von Bora
Asawa ni Martin Luther.
Tinulungan niya si Luther baguhin ang kasaysayan
Tinulungan niya ang kanyang asawa na ituon ang oras at lakas sa pagsusulat, pangangaral at pagtuturo
Nagkaroon sila ng talakayan hinggil sa Repormasyon at sinuportahan ni Katherine ang asawa sa lahat ng pakikipagtunggali nito. KABABAIHAN Caterina Cibo
Ang duchess ng Camerino
Nailigtas niya ang mga Capuchin mula sa kaparusahan. Ang mga Capuchin ay hiwalay na orden ng mga paring Franciscan na may mahigpit na pagsunod sa pangako ng kahirapan. SIMONY Pagbebenta ng posisyon sa Simbahan PAMANA NG REPORMASYON Ang pamana ng Repormasyon ay nakasalalay sa pagababago sa mga ideyang panrelihiyon, pulitikal, panlipunan at maging pang ekonomiko; gayundin ang paglaganap ng edukasyon at ang pagkakahati ng Kristiyanismo sa Katolisismo at Protestantismo.
Full transcript