Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

arkhangai

Hodolmoriin heltes
by

Bulgan Blg

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of arkhangai

Архангай аймаг
Хөдөлмөрийн хэлтэс

ХЭЛТЭС
Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал
Архангай аймгийн нийт хүн ам 91,8 мянга, үүнээс хөдөлмөрийн насны хүн 58,4 мянга, эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 40,8 мянга, ажиллагсад 39,0 мянган хүн байна.
Нийт хүн амын 63.5 хувийг 16-60 хөдөлмөрийн насны хүн ам эзэлж байна.
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 69.8 хувь, ажил эрхлэлтийн түвшин 66.8 хувьтай байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
Ажлын байрны захиалга
Ажилд орсон хүний тоо
Шинээр бий болсон ажлын байр
Мэргэжлийн сургалт
Нийтийг хамарсан ажил

Нийтийг хамарсан ажил
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
Ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээ
Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр


Ажил олоход хүндрэлтэй 54 иргэнд зөвлөгөө
мэдээлэл өгч, 32 иргэнийг мэргэжил ур
чадварын болон өрхийн санхүүгийн
боловсрол олгох аж ахуй эрхлэх бизнесийн
сургалтанд, 83 иргэнийг санхүүгийн дэмжлэг
олгох үйлчилгээнд хамруулж 16,6 сая.
төгрөгийг зарцууллаа.Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөр

4 сумын 25 малчин өрхийг хамруулж сүү цагаан идээ боловсруулах, аж ахуй эрхлэх арга барилд сурган,мал
тоо толгой нэмэгдүүлэх зорилгоор сайн үүлдэрийн 300 гаруй толгой малыг худалдан авч өгснөөр 2900 толгой малтай
байсан малчид 3580 толгой малтай болж, малын
ашиг шимийг нэмэгдүүлэн сүү цагаан идээгээ боловсруулан
аж ахуй эрхэлж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна.Малчин өрхүүд нийтийг хамарсан ажлаар малынхаа хашаа хороо өвөлжөө, хаваржааг шинээр барьж засаж сэлбэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгууллаа. Хөтөлбөрийн үр дүн, сайн туршлага, санал санаачлагыг олон нийтэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж хөтөлбөр үр дүнтэй
хэрэгжиж байна.

Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр хөдөлмөр эрхлэгч
15 сумын 250 иргэнийг аж ахуй эрхлэх бизнесийн сургалтанд хамрууллаа.
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл,
хоршоо байгуулах 33 иргэн, аж ахуйн нэгж
байгууллагад 60,0 сая төгрөгийн санхүүгийн
дэмжлэгийг олгосноор Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр
8, боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 18,
барилгын чиглэлээр 7 төсөл шалгаран нийт 90
ажлын байр бий боллоо.
40-өөс дээш болон ахмад насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 75 иргэн, аж ахуй эрхлэх бизнесийн
сургалтанд 19 иргэн, эрүүл мэнд боловсрол хөдөлмөрийн харилцаа хувь хүний төлөвшил сэтгэл зүй сургалтанд 20 иргэн, гуталчны сургалтанд 2 иргэн, хүнд машин
механизмын сургалтанд 1 иргэн, санхүүгийн дэмжлэгийн үйлчилгээнд 125 иргэнийг тус тус хамрууллаа. Ажил мэргэжлийн туршлагатай олон жил ажилласан 3 ахмад настныг зөвлөхөөр ажиллуулж ажил олоход хүндрэлтэй 35 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бүлгийн зохион
байгуулалтанд оруулан хувиараа болон нөхөрлөл
хоршооны хэлбэрээр хоршин хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжиж, залуучуудад ур чадвар эзэмшүүлэн, ажиллах арга барилд сургалаа.

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан
Сум хөгжүүлэх сан
МСҮТөвд суралцагчид
Архангай аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс
Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, ажил олгогчдын хэрэгцээг үндэслэн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад нийт 1289 сурагч үсчин, тогооч нарийн боов, оёдол, мал аж ахуй, жимс жимсгэний аж ахуйн фермер, малын бага эмч, барилгын чиглэлүүдээр суралцаж байна. 2013 оны хичээлийн жилд МСҮТөвүүдэд шинээр 726 сурагч элсэн орсон байна. 2013 онд МСҮТөвийг нийт 378 суралцагч төгссөнөөс 241 төгсөгч буюу 63% ажлын байртай болсон байна
Мэргэжлийн боловсролын талаар
Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр
Их бүтээн байгуулалттай уялдуулан хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, ажил олгогчийн шаардлагад нийцсэн мэргэжлээр мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэн, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах зорилтын хүрээнд “Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 2 үе шаттайгаар сургалтыг Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. Тэргүүлэх салбар болох зам тээвэр, эрчим хүч, цахилгаан дулаан, барилгын салбарт хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй мэргэжлээр 143 иргэнийг барилгын засал чимэглэл, бетон арматур, сантехник, өрөгч угсрагч, цахилгаанчин, ойжуулагч, мал эмнэлгийн туслах ажилтан мэргэжлүүдээр сургаж ажлын байраар хангалаа.

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян" 2013.04.01-2013.05.01
"Хөдөлмөрийн түншлэл өдөрлөг"
2013.06.14
"Архангай түншлэл-2013" үзэсгэлэн худалдаа 2013.09.17,18
"Бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх уралдаан" 2013.11.01
Ур чадвартай-Архангайчууд
2013.12.10
Ажилтай, орлоготой Архангайчууд-Их бүтээн байгуулалт Хөдөлмөрийн бага чуулган
2013.05.07.08
Архангай аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 онд хийсэн томоохон ажлууд
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
АР МСҮТ
Булган МСҮТ
Дэд бүтэц хангай
Гурван тамир МСҮТ
Архангай аймаг
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС
Full transcript