Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den jødiske forhistorie og samtid, hvori kristendommen blev grundlagt

No description
by

Kathrine Engelbredt

on 4 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den jødiske forhistorie og samtid, hvori kristendommen blev grundlagt

Dette historiske overblik før Jesu fødsel er lavet på baggrund af de jødiske fortællinger og troesindhold. Tiden under og efter er baseret på bl.a. de kristne evangelier.
Den jødiske forhistorie, Jesu samtid og etableringen af kristendommen
Jøderne dyrkede kun én gud, men afviste ikke, at der eksisterede flere.
Dynamisk Gud, der interagerer med verden og folket.
Verden er præget af Guds magt: Livsoptimisme.
Fokus på det dennesidige liv
Pagten fokuserer på fællesskabet/kollektivet
Mennesket har en fri vilje, men med kollektivt ansvar
Satan er Guds tjener; også det onde stammer fra Gud. Lidelsen er Guds retfærdige straf. Kollektivismen gjorde, man altid kunne forklare en ond skæbne med skyld hos en anden eks. kongen eller en forfader.
Frelseren er den regerende konge.
Jødiske ideer før eksilet
Den nationale Gud bliver igen en universel Gud, den eneste gud.
Gud er en statisk (Lov)Gud, en fjern gud, der har givet åbenbaringen om loven, De ti Bud, for derefter at overlade verden til Satan.
Verden er kendetegnet af dualisme: kampen mellem Gud-Satan. Livspessimisme
Fokus er på det hinsidige, tiden efter Dommedag
Pagten fokuserer på en individuel og universel aftale
Mennesket har en fri vilje og er kun ansvarlig over for sig selv.
Satan er Guds åbenlyse modstander, der igennem lidelse, søger at fjerne mennesket fra Guds almagt, barmhjertighed og retfærdighed.
Frelseren, der skal redde menneskeheden er en fremtidig jordisk eller himmels konge.
Jødiske ideer i senjødedommen
Kristendommen gøres til statsreligion i Romerriget, der efterfølgende splittes i et øst og vest rige. Samtidig splittes kristendommen i en katolsk og en ortodoks retning. I 1500tallet splittes den romerskkatolsk kirke som følge af reformationen. For danskerne er den vigtigste af reformatorerne Luther, der grundfæster protestantismen.
Kristendommen instituonaliseres
Jesu liv
Skabelsen
Abraham
Pagtstanken grundfæstes
Moses
Ørkenvandringen
Kristendommen udskilles fra jødedommen og bliver en selvstændig religion
Patriarktiden
Trældomstiden i Egypten
Ørkenvandringen
Tilbageerobringen af Israel
Fra at være en universiel Gud bliver guddommen til en national Gud
Gud lover Abraham, at han vil blive stamfader for et særligt folk, som vil få Kana'ens Land. Til gengæld accepterer Abrahm og hans efterkommere at adlyde Gud. Pagtstegnet er omskærelsen, der viser alle drengebørns underkastelse og
giver dem del i velsignelsen.
Adam
Forud for flugten går Guds nedsending af de 10 plager. Til sidst dræbte en engel alle førstefødte hos egypterne. Han gik forbi israelitternes boliger, der var markeret med blod fra et lam (grundlaget for påskeofringen af et lam).
Efterfølgende lader Gud også Moses dele vandene i Det røde Hav, så israelitterne kan slippe væk.
De ti bud
Det er under ørkenvandringsperioden, at Gud nedsender De ti Bud til Moses på Sinaibjerget
Kongetiden
Den første konge alle 12 stammer valgte var Saul. Herefter følger David og dennes søn Salomo. Salomo byggede et tempel til dyrkelsen af Gud i Jerusalem.
Pga. hungersnød udvandrede størstedelen af israelitterne til Egypten, hvor farao behandlede dem som slaver.
Jakob, Abrahams barnebarn, fik 12 sønner, der blev stamfadder til Israles 12 stammer, som tilsammen udgjorde det israelske folk.
Kongetiden endte med splittelse og underlæggelse under Assyrien og Babylonien. Templet ødelægges og befolkningen sendes i eksi li Babylon. Resultatet blev en ekstensiveret Gudsdyrkelse, da man håbede på de gyldne fremtidsløfter om en tilbagevenden til riget, Gud havde lovet Abraham.
Eksiltiden
Den almægtige Gud skabte verden, som var god, men mennesket gjorde oprør og introducerede synden i verden. Den retfærdige Gud måtte nødvendigvis straffe dette og genindstifte balancen mellem skyld og skæbne. Eks. sendes Adam og Eva ud af paradiset, og Gud fordrev Kain, der havde slået sin broder ihjel.
Udover at være retfærdig er Gud også nådig og barmhjertig. Han glemte således ikke Adam og Eva, selv om de fik hårde livsvilkår.
66-70: Jødisk oprør mod Rom.
Templet i Jerusalem ødelægges af romerne i 70 e.v.t. og det jødiske oprør slås ned.
Kristendommen bliver statsreligion i Romerriget
Romerriget
Omkring år 63 f.v.t. blev Palæstina (og Israel) inddraget i det romerske rige.
Erobring af Alexander den Store
I 332. f.v.t. erobres Palæstina af Alexander den Store og afslutter dermed det persiske overherredømme (539 f.v.t.-332). I 312 f.v.t. blev Palæstina lagt ind under det ptolemæiske Egypten, som o. år 200 blev erobret af de seleukidiske herskere i Syrien.
Den historiske Jesus
Var jøde i den antikke jødedom, der i høj grad fokuserede på Dommedags snarlige komme. Det var en periode, hvor vi kan identificere en hel række af eskatologiske figurer og profeter, der udover Dommedag også blev opfattet som en Messiasskikkelse, der skulle komme og befri det jødiske folk fra fremmedes herredømme og istedet genetablere et uafhængigt kongedømme.
Jesus vokser op i Nazareth, men fødes i Bethlehem i Judæa (Luk.2,1-7) og korsfæstes i Jerusalem på Golgata. Han havde 4 brødre og 2 søstre og var tømrer som sin far (Matt. 13,54f). I 30års alderen fik han en vision om, at han havde et guddomeligt kald. Han virkede herefter i ca. ét år i området omkring Genezaret Sø.
Han udfordrede de skriftkloge jøder, der fik ham arresteret kort tid efter ankomsten til Jerusalem, hvor han forud var blevet hyldet af sine tilhængere.
Præcis hvornår adskillelsen fra jødedommen er umulig at præcisere. De første kristne har sandsynligvis opfattet deres retning som en reformbevægelse indenfor jødedommen. O. år 100-110 ved vi dog, man taler specifikt om kristne, men om det blot er en gruppe- eller en religionsbetegnelse kan vi ikke afgøre. Sandsynligvis skal vi frem til år150 før vi kan tale om en selvstændig ny religion.
Den kristne tidsregning begyndes med Jesu fødsel. Ved beregningen brugte man to oplysninger fra barndomsfortællingerne: at Jesus var omkring 30, da han trådte offentligt frem, og at det skete i Kejser Tiberius' 15. regeringsår (Luk. 3,4 og 3,23). Dette passer fint med, at Jesus var født under kejser Augustus, hvis dødsår kan beregnes til år 4. Men desværre strider det mod to andre oplysninger: 1) at Jesus skulle være født, mens Herodes den Store endnu styrede (Matt. 2,1) og 2) at Jesus skulle være født under en folketælling, afholdt af den syriske statholder Kvirinius (Luk. 2,1). For Herodes' dødsår kan beregnes til år 4 f.v.t., mens folketællingen kan tidsfæstes til 6-7. e.v.t.
Jesus Kristus eller Jesu Kristi?
Kristus er en ???betegnelse, der blot betyder "..." Jesu er genitiv af Jesus, mens kristi er latinsk genitiv af kristus, hvorfor personen hedder Jesus Kristus, men vi eks. siger Jesu Kristi legme.
Jesus Kristus
Referer til den kristne forståelse:
Både menneske og frelser
392 e.v.t.
Skrifterne
Paulus' breve er skrevet mellem 50 og 60.
Apostlenes Gerninger er fra o. 80e.v.t.
De synoptiske evangelier er nedskrevet mellem 70-100
Johannes Evangeliet er skrevet o. år 100
Full transcript