Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Valpreventie bij de geriatrische zorgvrager.

No description
by

Justin Curfs

on 30 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Valpreventie bij de geriatrische zorgvrager.

Valpreventie bij de geriatrische zorgvrager
Stap 2: de oorzaken en gedragingen die het probleem veroorzaken of in stand houden.
Stap 3: De oorzaken (determinanten) van het gedrag.
de 5 stappen van groepsvoorlichting
De Inhoud:
Stap 1: de analyse van het gezondheidsprobleem.
Stap 2: de oorzaken en gedragingen die het probleem
veroorzaken of in stand houden.
Stap 3: de oorzaken (determinanten) van het gedrag.
Stap 4: hoe is het probleem via gedragsdeterminanten te
beïnvloeden?
Stap 5: de eerste planning voor de implementatie van de geselecteerde interventies.
Bronnen en afsluiting
Stap 5: De eerste planning voor de implementatie van de geselecteerde interventies.
Wat is het probleem precies?
De omvang van valincidenten
De ernst van valincidenten
Volgens wie is het een probleem?
Oorzaken
Veranderbare oorzaken
De gedragsdeterminaten
Te beïnvloeden met GVO?
een valincident: 'een onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een lager niveau'.


Risico groepen + oorzaken

Gedragingen:
-angst
-het niet waarnemen van obstakels of juist dingen zien die er niet zijn
en hieroverheen willen stappen
-paniek door hoge nood
-de zorgvrager weet niet waar hij is en let niet op waar hij loopt
-het wegjagen van dingen die er niet zijn
-neerslachtig en somber gedrag
-enz.Gedragingen die bijdragen aan het risico op vallen
Anne, Justin & Lisanne
Stap 1: de analyse van het gezondheidsprobleem,
oftewel de epidemiologische diagnose.
Bij wie bestaat het probleem?
De geriatrische zorgvrager


Diabetes mellitus, lage Quetelet-index, slechte zelfervaren gezondheid, slecht gehoor en/of zicht, hart- en vaatziekten, medicatie hormonen/stofwisseling, meerdere chronische ziekten, hoge bloeddruk, pijn, osteoporose, fractuur gehad in het verleden, roken, eenzaamheid, slechte polsstijging bij het opstaan, gebruik van CZS medicatie, dementie, enz.
Andere risico groepen:
Belangrijkste oorzaken & de meeste gezondheidswinst
Zijn er nog vragen?
waarom doen mensen zoals ze doen?
Gedrag: Angst
--> Een eerdere val
--> Algemene angst om te vallen

Minder bewegen
Spierkracht, conditie achteruit

Gedrag:
Het niet waarnemen van obstakels of drempels of juist dingen zien die er niet zijn en hieroverheen willen stappen.
--> Zintuigelijke en/of communicatieve beperking

Gezichtsvermogen
oogziekten
Gehoor
Gedrag:
Gehaast en in paniek naar het toilet gaan, niet opletten op opstakels, gladheid enz.
--> urine- incontinentie, vooral aandrang incontinentie

snel opstaan, evenwichtsgevoel, omgeving, gezichtsveld,
Gedrag:
De zorgvrager weet niet waar hij is en let niet op waar hij loopt.
--> desoriëntatie --> achteruitgang van het geheugen door bijv. dementie.

Verlies van oriëntatie en tijd--> minder bewust van omgeving
Minder oog risicovol gedrag

Gedrag:
De zorgvrager vergeet dat hij niet zonder hulp of loophulpmiddel kan lopen.
--> Verminderde cognitie --> geheugenachteruitgang en geheugenverlies door bijv. dementie.
Gedrag:
De zorgvrager ziet dingen die er niet zijn, hij probeert ze weg te jagen en valt hierdoor.
--> Wanen en/of hallucinaties --> hersenaandoening
Gedrag:
De zorgvrager is neerslachtig en somber.
--> stemmingsstoornis of depressie --> psychisch, sociaal en biologisch

--> Eenzaamheid --> verlies en rouw
Gedrag:
Niet goed de bloedglucosewaarde regelen bij diabetes mellitus.
--> verschillende oorzaken bijv. vergeetachtigheid, gemakszucht, te lastig, onregelmatig en ongezond eten, stress, ziekte, etc.

diabetesvoeten, zicht beschadigt
Gedrag:
Te weinig eten, en/of te weinig voedingsstoffen binnen krijgen.
--> Ziekte en/of kauw- en slikstoornissen. --> ouderdom

Laat bepaald voedsel weg
Erg lang
Aspiratiepneumonie
Gedrag:
Slechte zelfervaren gezondheid.
Gedrag:
Roken
--> verschillende oorzaken, bijv. verlaafd, ontspannen, gezellig, stoer, erbij horen.

Conditie neemt af
Gedragingen met oorzaken van gedragingen
Stap 4: Hoe is het probleem via gedragsdeterminanten te beïnvloeden?
--> Angstig --> achteruitgang -->door een eerdere val of algemene angst om te vallen.

Mobiliteit achteruit
-Angst
-Incontinentie
-Verminderde cognitie--> helpen herinneren
-Wanen en/of hallucinaties
-Depressie
-Regeling bloedglucosegehalte
-Lage Quetelet-index
-Slechte zelfervaren gezondheid
-Eenzaamheid
-Roken
-Gladde schoenen
-Verkeerd aangepaste hulpmiddelen
-Vreemde omgeving
-Gevaarlijke omgeving
-Verkeerde bril
-Pijn
Verminderde mobiliteit

Intrinsieke factoren & extrinsieke factoren

Somatische factoren
-loopsnelheid, evenwicht, tragere reflexen, specifieke ziekten, zintuiglijke beperkingen, incontinentie, medicatie

Psychische factoren
-eerder valincident, desoriëntatie, verminderde cognitie, wanen en/of hallucinaties, stemmingsstoornissen

Functionele factoren
-glad schoeisel, niet aangepaste hulpmiddelen, vreemde omgeving, gevaarlijke omgeving, verkeerde bril
Veranderbaar!
Bronnen:
Boer, S., Danen, S., van Gemert, L., Gillissen, F.,
Poelstra, Wilma., Schepers, Annelies., Tazelaar, Paulien.,
Tilro Arjen. (2012) De verpleegkundige in de geriatrie
(1e dr.). Amersfoort, ThiemeMeulenhoff.

www.mensengezondheid.info.nu.nl
www.valpreventiebijouderen.nl

Niet alle factoren zijn met GVO te verhelpen.

GVO met als doelgroep de verpleegkundige --> meer bewust van oorzaken en gevolgen--> opletten

GVO kan hierdoor helpen bij de preventie van vaak vallen bij ouderen.
Epidemiologie
Cijfers
Ernst
Aandoeningen
Achteruitgang in de mobiliteit


Verpleegkundigen

Geriatrische zorgvrager
oplossingen voor het probleem
Samenwerken met organisaties
Belangrijkst oorzaken

Oorzaken met meeste gezondheidswinst
Algemene interventies bij een verstoring in het bewegen en/of zich verplaatsen
Geriatrische zorgvragers die een verminderde mobiliteit hebben door oorzaken zoals een verminderde loopsnelheid, een verminderd vermogen om het evenwicht te bewaren en tragere reflexen
fysiotherapie, krachttraining of medicatie
Algemene interventies bij pijn
De groep zorgvragers waarin pijn naar voren komt als oorzaak van verminderde mobiliteit
Een verpleegkundige kan aan de zorgvrager vragen om de pijn een cijfer te geven, vragen wanneer de pijn aanwezig is en de beleving van pijn, dus is de pijn er constant, zijn het pijnscheuten of zijn het steken.
Pijndagboek
Verpleegkundige interventies bij omgevings –en andere functionele factoren
De groep die door het gebrek aan hulpmiddelen of slecht afgestelde hulpmiddelen verminderd mobiel is
Een verpleegkundige kan bij iemand die lastig omhoog kan komen vanuit een lage positie een toilethoger adviseren, bedklossen en een stoel laten aanschaffen die hoog genoeg is.
Het is belangrijk dat de schoenen niet te klein of te groot zijn, goed passen en voldoende steun bieden. Schoenen met een profiel geven meer steun dan schoenen met gladde zolen!
Goede voetverzorging bij ouderen is belangrijk let hier dus ook op!
Loophulpmiddelen op de goede hoogte afstellen
Verpleegkundige interventies bij cognitieve achteruitgang
Zorgvragers waarbij de cognitieve achteruitgang ook achteruitgang in de mobiliteit veroorzaakt
Als eerste moet je bepalen of de zorgvrager trainbaar is.
Als de zorgvrager trainbaar is verklaard dan is het belangrijk dat hij gemotiveerd wordt en dat hij begeleid wordt tijdens zijn voorgeschreven oefeningen door de verpleegkundige.
Wees bedacht op complicaties bij de zorgvrager met bewegingsarmoede!!
Verpleegkundige interventies bij bewegingsdrang
Zorgvragers die door een bewegingsdrang een verslechterde mobiliteit hebben
Bepaal waardoor de zorgvrager de bewegingsdrang heeft (ervaart deze pijn, moet hij naar het toilet maar kan hij dit niet aangeven of spelen er cognitieve problemen)
Verpleegkundige interventies bij sociale factoren
Zorgvragers die door sociale factoren verminderd mobiel zijn
In het geval van zorgvragers waarbij sociale contacten wegvallen en er risico is dat de zorgvrager in een isolement kan raken.
Full transcript