Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Coordinación entre o profesorado CLIL e a persoa coordinador

No description
by

Silvia Iglesias

on 13 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Coordinación entre o profesorado CLIL e a persoa coordinador

Coordinación entre o profesorado CLIL e a persoa coordinadora
Raquel López Rodríguez
Silvia Iglesias González
PLURILINGÜISMO
GALICIA
LEXISLACIÓN:
LOE
: Decreto 130/2007
LOMCE
: Decreto 105/2014
Decreto Plurilingüismo
: 79/2010

MEDIDAS DA CONSELLERÍA:
Anticipación Educación Infantil
CLIL:
Seccións bilingües
Centros Plurilingües
Inmersión Lingüística
Auxiliares de conversa
Currículo Integrado de Linguas (
CIL
)
CENTROS
EDUCATIVOS
Proxecto Lingüístico.
Currículo interdisciplinar.
Coordinación entre o profesorado involucrado.
Persoa coordinadora.

PERSOA
COORDINADORA
PROFESORADO
CLIL
CLIL
Programar:
UNIDADE DIDÁCTICA
CLIL
1. Nivel
2. Tempo
3. Competencias clave
4. Obxectivos:
Lingúísticos
Non lingüísticos
5. Contidos:
Lingüísticos
Non lingüísticos
6. Elementos transversais.
7. Interdisciplinariedade.
8. Sesións (tarefas)
9. Tarefa final.
10. Criterios de avaliación.
11. Instrumentos de avaliación:
Rúbricas
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
(ART- "Creative painters")
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
(actividades cuturais)
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
Videoclip "Happy"
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
Baile "The Virginia Reel"
CIENCIAS NATURAIS
Comida saudable
Mantel
CIENCIAS NATURAIS
RECICLAXE
Xoguetes
CIENCIAS NATURAIS
O proceso de nutrición
CIENCIAS SOCIAIS
SHARING CULTURES: THE CELTS
MATEMÁTICAS
Corpos xeométricos
PROXECTO
English speaking countries!
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Spelling B contest
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Cupcakes
AVALIACIÓN
Rúbricas
MISTAKES ARE PROOF
THAT YOU ARE TRYING!
raquellopezrodriguez@edu.xunta.es
silviaiglesiasgonzalez@edu.xunta.es
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
Collage
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
Tangram
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
Autoretrato
METODOLOXÍA
CLIL
Pinceladas sobre
BOAS PRÁCTICAS!
www.irubric.com
VIAXE
De LOTS a HOTS
ESTADAXE
ACTIVIDADES
CONTORNOS DIXITAIS
TIC
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música
CIENCIAS NATURAIS
CIENCIAS SOCIAIS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
CORES E LINEAS
Profesorado definitivo de linguas estranxeiras.
Mellorar a competencia comunicativa do alumnado e profesorado involucrado.
Axudar a elaborar a programación das materias non lingüísticas.
Axusta a súa programación aos contidos non lingüísticos.
Aconsellar sobre a metodoloxía a seguir.
Instaura as rutinas da aula en inglés.
Levantar acta semanal cos acordos logrados.
Identificar as necesidades de formación.
Dirixir e orientar aos auxiliares de conversa.
É aquel que imparte unha materia non lingüística no idioma estranxeiro.
Acredita B2.
Debe centrarse nos contidos curriculares integrando o idioma.
Debe preocuparse por mellorar a súa competencia lingüística.
Non debe enfocar o traballo no correcto uso da lingua.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTS AND CRAFTS
Necesidades alumnado.
Temas e centros de interese.
Interdisciplinariedade.
Competencias.
Obxectivos e contidos.
Palabras clave e estruturas gramaticais.
Materiais.
Adaptar a lingua ás necesidades do alumnado.
Diseñar UD.
Consello de Europa
MCERL
Portfolio
Novos currículums
Full transcript