Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Filipino

report
by

Cathreen Castillo

on 1 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Filipino

FILIPINO
PANITIKAN: LAGUSAN NG KAMALAYAN
SISTEMANG SOSYAL
Samakatwid, ang panitikan ay ang tagapanatili ng isang kaayusang panlipunan sa isang tiyak na panahon. Ipinapakita dito ang pagsusumikap ng manunulat na ipaliwanag ang lahat ng nasa loob nila. Ito na rin ang pagganap ng pagsulong ng kasaysayan.Ay ang galaw, tunggalian at mga batas ng pagsulong nito ay mayamang kaalamang mapaghahanguan ng pagtukoy at pagtiyak sa karakter ng panitikan ng lipunang ito.
IDEYOLOHIKAL
Ay mahigpit na umaagapay sa anyo at uri ng
kabuhayang panlipunan.
Hindi nilot pag-alinsunod dito ay nagkakabisa sa
pagsulong ng lipunan sa kabuuan.
Dahil sa kailakasan ng panitikan, ito ay may bisang
mapatanggap at mapalaganap ang mga umiiral na
relasyong napapaloob sa isang anyong oangkabuhayan
sa lipunan.
SISTEMANG KAPITALISTA
Maging ang mga partikular na kalagayan ng manunulat, kondisyon sa paglikha, kalayaan, paglalathala at iba pa ay apektado nito.
Halimbawa sinuri ni petronilo Bn. Daroy(Literature and the state, 1979) ang tunay na relasyon ng panitikan at ng estado sa anumang sistemang panlipunan at ang ilang kahulugan nito sa sining at kalagayan ng manunulat
Malaking halimbawa ang kaugnayan ng pagsipot, pagpapatuloy, o paglalaho ng tradisyong pampanitikan sa sistemang sosyal na umiiral, o ang paglalaho ng tradisyong oral at paglaganap ng panitikang nakasulat sa sistemang kapitalista
SISTEMANG APOLITIKAL
Ang estado o kalidad ng pagiging apolitical ang kawalang-interes at / o ang pagkainis patungo sa lahat ng pampulitikang mga kaakibat.
Pagiging apolitical ay maaari ring sumangguni sa mga sitwasyon kung saan ang mga tao ng isang walang pinapanigan na posisyon sa tungkol sa pampulitikang usapin kahulugan.
Ang Collins diksyunaryo ng "apolitical" ay:"Pamulitka neutral; walang pampulitika mga saloobin, nilalaman, o bias"
LIPUNANG PIYUDAL
Ang romantisismo samantalang umusbong at nagsanga-sanga ang realismo bilang kilusan, pilosopiya at pamamaraang sa sistemang kapitalista.
PARTISANO
Sa anu mang proseso ng pagkatha malinaw na makikitang ang pagsusulat ay isang tiyakang pamimili sa panig ng manunulat.
Ang pamimili, pagpapasiya sa huling pagsusuri ay matatakdaan ng kamalayan ng manunulat sa panahon ng pagkatha, kamalayang nababatay nang malaki sa interes at kagalingang kinakatigan ng manunulat
ANG PAGSULAT AY PAGPAPASYA
PROSESO NG PAGLIKHA
1. Pagpili ng paksa
2. Pagpapasya ng sasabihin tungkol sa paksa
3. Pag-iisip kung kanino iuukol ang katha
4. Pag-aayon o pagbabagay ng pamamaraan sa
pinag-isipang mensahe o intensyon
proseso ng paglikha = PAGPAPASYA
PANIG ng manunulat tungkol sa paksang tinatalakay
KAMALAYAN
ISSUE
LENGGWAHE, TEKNIK...
PANITIKAN AT KAAY
USANG PANLIPUNAN
PANITIKAN BILANG ANYONG
IDEYOLOHIKAL
Mula sa salaysay ni Rosario Torres-Yu, sinasabi niya na may kinalaman sa pagsulong ng ating lipunan ang panitikan sa paraan ng edukasyon. Ito ay sistematikong grupo ng mga ideya na gumagabay sa mga kasapi sa ating lipunan. Umiiral ang panitikan sa anyong pangkabuhayan sa ating lipunan. Ang kultura ng Kastila ay malaganap na panitikan noong pananakop nila dito sa Pilipinas.
Kinalaunan, nabuo ang mga puwersang mapagbago sa ating bansa, nilikha ang panitikan ng kilusang propaganda at ng rebolusyunaryo na para sa ideyolohikal na puwersang pumipigil sa pagbabago. Sinasabi din dito na sa panahong nasa bingit ng pagbabago ang lipunang Pilipino ang panitikan ay ginamit na armas ng kritisismo. Sa paggamit ng armas sa mga himagsikan, ang panitikang rebolusyonaryo ay siyang nagpapanatili ng mapagpalayang diwa at layunin.
Samakatwid, ang panitikan ay ang tagapanatili ng isang kaayusang panlipunan sa isang tiyak na panahon. Ipinapakita dito ang pagsusumikap ng manunulat na ipaliwanag ang lahat ng nasa loob nila. Ito na rin ang pagganap ng pagsulong ng kasaysayan.
MARAMING

SALAMAT!
Group 2 1MT01:
Castillo, Cathreen
Ali, Yasmin
Casugbo, Shainnah
Dimaano, Jeremiah
Garcia, Charlene
Pastor, Sarah
Salanga, Aileen
Full transcript