Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EKiP ÇiZELGELEME

No description
by

kadriye sebil uyanık

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EKiP ÇiZELGELEME


Personel çizelgeleme ve atama problemi havayolu, demiryolu ve karayollarında “ekip çizelgeleme” veya “ekip atama” olarak adlandırılır.Bunların çözüm yöntemleri olarak talep modelleme, yapay zeka yaklaşımları, kısıtlı programlama, meta sezgiseller ve matematiksel programlama gibi yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir.
EKiP ÇiZELGELEME PROBLEMi
2013-2014
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III DÖNEM PROJESİ
  EKİP ÇİZELGELEME PROBLEMİ
 
YR.DOÇ.DR.MUSTAFA YILMAZ
 
SEDEF ŞAHİN
ZEYNEP ARIKBOĞA
OLCAY ÇİÇEK

Personel çizelgeleme, işletmelerin mal üretimi ve hizmetlerini sağlayabilmek için personelin çalışma sürelerini planlama sürecidir. Bu sürecin ilk aşaması talep edilen hizmeti sağlayacak şekilde belirli özellikteki çalışan sayısının belirlenmesini içerir.
Hizmet endüstrilerinde personel çizelgeleme probleminin bazı ayırt edici özellikleri vardır. İlk özellik, talebin kısa vadede çok fazla dalgalanma ve haftanın 7 günü meydana gelme eğiliminde olmasıdır. İkinci bir özellik; insan performansının, hizmetinin stoklanamamasıdır. Üçüncü bir özellik ise müşteri memnuniyetinin önemli olmasıdır. Personel sayısındaki azalmanın, hizmet kalitesini kötüleştirebileceği, uzun bekleme hatları oluşturabileceği ve sonucunda müşteri memnuniyetsizliğine yol açabileceği görülmektedir. Ekip çizelgeleme problemi, uçuş dizisi bulma problemi (ekip eşleme-crew pairing) ve ekip atama problemi olarak iki ayrı adımda çözülür.

EKİP ÇİZELGELEME ÖRNEK PROBLEMİ

Bir fabrika bir hafta üzerinden işgücü planlaması yapılacaktır. işler kalite derecelerine göre üç kategoriye ayrılmıştır. Kalite 1, kalite 2 ve kalite 3 şeklindedir. işçiler kalite 1, kalite 2 ve kalite 3 olarak belirlenmiştir.
Haftanın çeşitli günleri itibariyle yapılması gereken işlerin adet olarak sayıları gösterilmiştir.
GÜN

iş 1 2 3 4 5 6 7

Kalite 1 2 3 1 4 2 5 5
Kalite 2 2 1 2 2 2 1 1
Kalite 3 4 4 4 1 6 4 4

Her işçi üst kalitede ki değil kendi kalitesindeki veya alt seviyedeki işleri yapabilir. Mesela ikinci kalitedeki bir işçi sadece ikinci ve üçüncü kalitedeki işleri yapabilir. Birinci kalite de ki bir işi yapamaz. Her bir işi kalitesine uygun olmak şartıyla bir işçi yapacaktır. Mesela üçüncü gün ikinci gün kalitede iki adet iş var olduğuna göre 2 iş 1. ve 2. Kaliteden iki işçi yapacaktır.
Hangi kalitede olursa olsun her bir işçi haftada beş gün çalışıp iki gün izin yapacaktır. İşçilerin haftalık ücretleri kalitelerine bağlı olarak sırayla 12, 8 ve 6 para birimidir.

Amaç toplam haftalık iş gücü maliyetinin en aza indirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde ve yukarda konulan şartlar altında bir hafta boyunca her bir kalite de kaç işçi çalıştırılmalıdır. Hangi gün hangi kalitedeki işe hangi kalitede kaç işçi atanmalıdır.Sonunda her bir gün her bir kalitedeki kaç işçiye izin verilmelidir?

Değişkenlerin Tanımlanması

C=Haftalık toplam işçi maliyeti
Wi=çalıştırılacak i. Kalite işçi sayısı
Xijk=k. Gün j. Kalite işe atanan i. Kalite işçi sayısı
Yik=k gün izine çıkan i. Kalite işçi sayı i=1,2,3 ; j=1,2,3 ; k=1,2,3,4,5,

PROBLEMİN GAMS PROGRAMINDA ÇÖZÜMÜ

Probleme ait modelin LİNDO programında çözümü:
⦁ MIN 12W1+8W2+6W3
⦁ subject to
⦁ X111=2
⦁ X112=3
⦁ X113=1
⦁ X114=4
⦁ X115=2
⦁ X116=5
⦁ X117=5

⦁ X121+X221=2
⦁ X122+X222=1
⦁ X123+X223=2
⦁ X124+X224=2
⦁ X125+X225=2
⦁ X126+X226=1
⦁ X127+X227=1

⦁ X131+X231+X331=4
⦁ X132+X232+X332=4
⦁ X133+X233+X333=4
⦁ X134+X234+X334=1
⦁ X135+X235+X335=6
⦁ X136+X236+X336=4
⦁ X137+X237+X337=4

⦁ X111+X121+X131+Y11-W1=0
⦁ X112+X122+X132+Y12-W1=0
⦁ X113+X123+X133+Y13-W1=0
⦁ X114+X124+X134+Y14-W1=0
⦁ X115+X125+X135+Y15-W1=0
⦁ X116+X126+X136+Y16-W1=0
⦁ X117+X127+X137+Y17-W1=0

X221+X231+Y21-W2=0
⦁ X222+X232+Y22-W2=0
⦁ X223+X233+Y23-W2=0
⦁ X224+X234+Y24-W2=0
⦁ X225+X235+Y25-W2=0
⦁ X226+X236+Y26-W2=0
⦁ X227+X237++Y27-W2=0
⦁ X331+Y31-W3=0
⦁ X332+Y32-W3=0
⦁ X333+Y33-W3=0
⦁ X334+Y34-W3=0
⦁ X335+Y35-W3=0
⦁ X336+Y36-W3=0
⦁ X337+Y37-W3=0
⦁ Y11+Y12+Y13+Y14+Y15+Y16+Y17-2W1>=0
⦁ Y21+Y22+Y23+Y24+Y25+Y26+Y27-2W2>=0
⦁ Y31+Y32+Y33+Y34+Y35+Y36+Y37-2W3>=0
⦁ end

Amaç fonksiyonunun değeri 105.5’dir.
Amaç fonksiyonunu en iyileyen değişkenlerin değerleri şu şekildedir:
W1=5, W2=1.75, W3=5.25, X111=2, X112=3, X113=1, X114=4, X115=2, X116=5, X117=5, X121=0.25, X221=1.75, X122=1, X223=1.5, X124=0.25, X224=1.75, X125=0.25, X225=1.75, X226=1, X227=1,X331=4,X332=4,X333=4,X334=1, X135=0.75, X335=5.25, X336=4, X337=4, Y11=2.5, Y12=1, Y13=3.5, Y14=0.75, Y15=2, Y22=1.75, Y23=0.25, Y26=0.75, Y27=0.75 Y31=1.25 Y32=1.25 ,Y33=1.25,Y34=4.25, Y36=1.25, Y37=1.25

MAKALELER

Makalenin adı: Havayolu Operasyonlarında Planlama ve Çizelgeleme
Makalenin Yazarları: İlkay ORHAN, Muzaffer KAPANOĞLU ve T. Hikmet KARAKOÇ
Makalenin yayınlandığı dergi adı, cilt no, sayfa no, yıl: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 16, sayfa 181-191,2010
Makale özeti: Türk Sivil Havacılık sektörü, 2002-2008 yılları arasında gelişen ekonomi ve havacılık alanındaki bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla % 53 oranında büyümüştür. Havayolu sektöründe başarılı uluslararası firmalar planlama ve çizelgeleme problemlerini çözmede gelişmiş bilgisayar-destekli çözüm yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemler işletmelere ciddi rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Havayolu sektöründe dört temel operasyonel planlama ve çizelgeleme problemi bulunmaktadır: uçuş çizelgeleme, uçak çizelgeleme, ekip çizelgeleme ve düzensiz olayların yönetimi. Tüm havayolu işletmelerinin karşı karşıya kaldığı söz konusu operasyonel planlama ve çizelgeleme problemleri bu çalışmada ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelemeler, işletmelerin söz konusu yöntemleri kullanarak maliyetlerinde önemli kazanımlar sağladığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, büyük ölçekli problemlerin çözümü için gereken süre karar vericilerin arzu ettikleri karar kalitesini tatmin etmeyebilmektedir. Böylesi durumlarda gelişmiş teknolojilerle bütünleştirilmiş modern karar yöntemlerinin kullanılması da işletmelere ciddi maliyet üstünlüğü fırsatı sunmaktadır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar: Türk Sivil Havacılık sektörünün önümüzdeki yıllarda % 5 oranında artarak gelişeceği tahmin edilmektedir. Havayolu sektörü, birçok çizelgeleme ve planlama süreçlerinden oluşmaktadır. Her bir sürecin temel amacı, kar marjlarının çok düşük ve rekabetin çok yoğun olduğu havayolu sektöründe işletme maliyetlerini probleme özel kısıtlar altında en küçüklemektir. Bu çalışma ile gelişmekte olan havayolu sektörü için bir kaynak oluşturulmuş ve havayolu sektöründe işletmelerin çözmesi gereken temel operasyonel problemler detaylı olarak incelenmiştir. Bütünleşik olarak çözülen modellerin çözüm sürelerinin büyük ölçekli modellerde karar verici için hala çok uzun olduğu görülmüştür. Çözüm sürelerini en küçükleyecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi, karşılaşılan problemlerin daha kısa sürede çözülmesini sağlayarak, işletmelerin maliyetlerinde önemli tasarruflar elde etmesini sağlayacaktır.
Makale ile ilgili eleştirileri ve değerlendirmelerimiz: Ekip üyelerinin uçuş dizilerine ataması gerçekleştirildikten sonra ekip üyesinin hastalığı ve acil ayrılmalar gibi bazı aksamalar İle orijinal ekip çizelgelemesini uygulanamaz duruma getirebilmesi sistemin esnek olmadığını göstermektedir.

Türk Sivil Havacılık sektörü, 2002-2008 yılları arasında gelişen ekonomi ve havacılık alanındaki bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla % 53 oranında büyümüştür. Havayolu sektöründe başarılı uluslararası firmalar planlama ve çizelgeleme problemlerini çözmede gelişmiş bilgisayar-destekli çözüm yöntemleri kullanmaktadır.Havayolu sektöründe dört temel operasyonel planlama ve çizelgeleme problemi bulunmaktadır: uçuş çizelgeleme, uçak çizelgeleme, ekip çizelgeleme ve düzensiz olayların yönetimidir.
2.Makalenin özeti: Sivil havacılık sektöründe etkili bir rekabet etkin bir filo yönetimi ile mümkündür. Filo yönetiminin en önemli işlevlerinden ikisi uçakların rotalarının belirlenmesi ve bakımlarının planlanmasıdır. Uçakların rotalara atanmasında kısıtlayıcı rol oynayan bakım gereksinimi uçakların etkin bir biçimde kullanılmasını etkilemektedir. Uygulamada genellikle uçak rotaları ve bakım planları ayrı ayrı geliştirilmekte, karşılaşılan uyumsuzluklar ek uçak envanteri tutularak ve/veya uçakları gereğinden önce bakıma alarak giderilmektedir.
3.Makalenin özeti: Hızlı demiryolu üzerinde ekip planlama genellikle yüksek sorun kümesi olarak temsil edilmektedir. Bu sorunun çözümü çok sayıda uygun mürettebat yollarının kümesinin seçerek elde edilir. Bu sorunun çözümünü bulmak aynı zamanda zordur. Çünkü tren hatlarının sayısı çok olması ve bir çok kişi tarafından mürettebat yollarının kısıtlanmasıdır. Çin’de yüksek hızlı demiryolu üzerinde ekip planlama planı karakteristiğini analiz ederek bu tezde iki aşamalı bir şekilde çözüme ulaşılmıştır. İlk olarak ekip planlamanın maliyeti belirlenir. Bu fazda esas olarak bu problemin modellemesi üzerinde durulur. Çin’ de iki şehir olan Beiging ve Tianjin şehirleri arasında ulaşım dikkate alınmıştır.
Makalenin Özeti
1.
4.Makalenin özeti:Taktik ekip kapasite sorunu olan demiryolları planlama ekibi bir dizi görev için çaşışma ekplerinin planlanmasıdır .Tek bölgeli sorun için bir uzay-zaman ağ temsil dayalı iki çözüm yaklaşımları geliştirmek istenmiştir.
:

Planlama ve operasyonel karar aşamasında çeşitli zamanlarda firma içinde çözülmesi gereken sorunlar vardır. Uçak yönlendirme ve ekip eşleştirmede uçak ve mürettebat az maliyetli şekilde bir programda uçuş tahsis edilmelidir. Bu sorunlar bağımsız değildir, ancak, genellikle bağımsız bir matematiksel model olarak formüle optimizasyonu ve ardışık çözülür. Sorunlardan birinin çözümü, daha sonra çözülen problemin uygun çözümler kümesini sınırlayabildiği için bu yaklaşım, uçak ve mürettebat için bir suboptimal tahsise yol açabilirmektedir.
5. makalenin özeti
Teşekkürler
:D
Full transcript