Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sistem sosial islam

No description
by

putri khatijah

on 9 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sistem sosial islam

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!
PENGENALAN
APA ITU SOSIAL?
SISTEM EKONOMI ISLAM
SISTEM SOSIAL
ISLAM
PUTRI KHATIJAH BINTI ABDULLAH
NOR AZIMAH BINTI SAUKA ALI
Kandungan
PENGENALAN
ISLAM SATU CARA HIDUP
ASAS-ASAS SISTEM SOSIAL
CIRI-CIRI SISTEM SOSIAL
PERBEZAAN PANDANGAN ANTARA ISLAM DAN BARAT
KUMPULAN 6
BERERTI SETIAP AKTIVITI ATAU KEGIATAN MANUSIA DALAM MASYARAKAT
Islam satu cara hidup
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu disuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) -surah Al-Imran 110
Sistem Sosial Islam
Berasaskan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah
Sistem Ekonomi Islam telah menyediakan ruang untuk kita berusaha dan semua pemilik harta untuk mencari kekayaan secara bebas.
Penindasan orang-orang miskin oleh orang kaya adalah dilarang sama sekali
Mempunyai nilai persaudaraan, kasih sayang, hormat-menghormati, menghormati hak orang lain dan kesederhanaan
PENINDASAN DAN HAK MILIK PERSENDIRIAN
PEMELIHARAN KEMULIAAN AKHLAK
CIRI-CIRI
SISTEM
SOSIAL ISLAM
KEADILAN
SOSIAL
Semua manusia mempunyai atau menikmati status yang sama dari segi sosial, politik dan ekonomi
Institusi zakat dan undang-undang warisan pusaka dalam islam merupakan konsep keadilan sosial dalam islam
RUJUKAN
EKONOMI ISLAM :
TEORI DAN PRAKTIS
(ASAS-ASAS EKON0MI
ISLAM)
EKONOMI DAN PERSPEKTIF ISLAM
INTERNET

PN. ANIZHIDAYU BINTI MOHD NAZRI
Bekerjasama untuk
kebaikan
Hubungan sesama manusia adalah satu Ibadah
Membina masyarakat ialah
untuk menegakkan Aqidah Tauhid
Tidak merosakkan dan
tidak membantu dalam merosakkan masyarakat
Asas Asas
Sistem
Sosial Islam

Bekerjasama antara satu sama
lain untuk melaksanakan
kebajikan dan tidak bekerjasama
untuk dosa dan kezaliman
Segala bentuk perhubungan
diantara manusia, adalah dengan
tujuan untuk melaksanakan
ketaatan kepada Allah
Dasar kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan kepimpinan islam yang menyeru dan menegakkan asas asas aqidah tauhid kepada seluruh masyarakat
Dasar kehidupan bermasyarakat adalah
ialah untuk menghindarkan sebarang
kerosakkan terhadap sesiapa di dalam
masyarakat sama ada dari segi itiqad jiwa,
akal keturunan dan harta bendaHubungkait dgn agama dan tuhan
Ekonomi islam mempunyai hubungan yang rapat dan terus dengan agama.
Segala perlakuaan adalah berlandaskan syariat dan hukum-hukum islam.
Barat pula tidak mementingkan nilai-nilai agama menyebabkan agama dipinggirkan secara terus daripada urusan-urusan dunia.
Dalam aspek ekonomi,sebarang cara dibenarkan kerana tiada panduan dan bimbingan daripada agama
Islam menekankan konsep keredaan tuhan manakala barat sebaliknya .
Keadilan dalam urusan dan sosial
Islam mementingkan keadilan dalam ekonomi

Semua orang tidak kira islam ataupun tidak dilayan dengan adil dan tiada dasar diskriminasi diamalkan

Peluang yang sekata ini mewujudkan persaingan yang baik antara peniaga dan ini akan meningkatkan lagi taraf ekonomi Negara islam

Mengelakkan berlakunya kekecohan dan permusuhan kerana tidak puas hati terhadap pemerintah

Landasan yang berkesan untuk menyebarkan agama Allah
Keseimbangan dalam masyarakat
PERBEZAAN PANDANGAN ANTARA BARAT DAN ISLAM
Ekonomi islam merupakan platform yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang cemerlang

Ahli-ahli ekonomi memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengkritik dalam masyarakat

Pengaruh daripada ahli-ahli ekonomi ini mampu digunakan untuk menggerakkan masyarakat

Barat pula tidak menggunakan pendekatan ini dalam menstabilkan masyarakat.
Ahli-ahli ekonomi islam boleh menggunakan ekonomi dalam urusan penyebaran dakwah

Dengan cara ini golongan bukan islam akan tertarik untuk mendekati islam

Manakala dalam masyarakat islam sendiri ianya membolehkan syariat islam diamalkan dengan meluas

Barat mengasingkan urusan agama dengan ekonomi dan ini menyukarkan agama unuk disebarkan dan dalam masa yang sama mengundang persaingan yang tidak sihat dalam ekonomi

Pentingnya pemeliharaan akhlak yang mulia ialah kerana melahirkan masyarakat yang bersih dan suci daripada sebarang kejahatan dan kekejian

membangunkan anggota masyarakat yang bersih pemikirannya, baik percakapannya dan sempurna perbuatannya.
Di atas dasar inilah institusi pertama dan terpenting dalam sistem sosial Islam ialah rumah tangga, Islam menetapkan bahawa hubungan yang sah di antara laki laki dan perempuan hanyalah dengan ikatan perkahwinan.
melaluinya anak anak yang bakal mendirikan satu generasi baru dididik dan dilatih dengan akhlak dan nilai nilai yang ditetapkan oleh Islam
Kepincangan sistem sistem sosial yang selain daripada Islam banyak terletak kepada pengabaiannya terhadap peranan ibu bapa dan rumah tangga dalam mendidik dan melatih anak anak dengan nilai nilai yang baik

Kebebasan merupakan salah satu daripada hak asasi manusia.
Kebebasan yang dilindungi oleh sistem sosial Islam ialah kebebasan manusia beragama, kebebasan bersuara, kebebasan untuk mendapat pendidikan, dan kebebasan mencari dan memilih pekerjaan.

Tanggungjawab Kerajaan Dalam Sistem Sosial IslamKerajaan bertanggungjawab menyediakan nafkah hidup untuk setiap penduduk di negara. Nafkah dari segi keselamatan dan perlindungan, kebajikan, pendidikan, kewangan dan lain-lain.
menjamin keadilan sosial terhadap rakyatnya
Kerajaan juga mesti bertanggungjawab untuk menyediakan keperluan asas setiap warganegara.
pembahagian kekayaan negara yang tidak adil di kalangan penduduk negara tersebut harus dibendung kerana ini merupakan penyakit ekonomi yang kritikal.
Full transcript