Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мотивот на парите во делата Парите се отепувачка од Ристо Кр

No description
by

Monika Stojanoska

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мотивот на парите во делата Парите се отепувачка од Ристо Кр

ТЕМА
Мотивот на парите во делата Парите се отепувачка од Ристо Крле и Недоразбирање од Албер Ками

ИСТРАЖУВАЧКО ПРАШАЊЕ
На кој начин е претставена убиственоста на парите низ двете драмски дела?

ПАРИТЕ-ДВИГАТЕЛ НА СВЕТОТ
- лагата и супституцијата попривлечни од реалноста со која луѓето не сакаат да се соочат
- парите како изопачена опсесија
- основно средство за преживување и егзистенција
- убиствена сила (војни, убиства, трагедии)
- инспирација за голем број на автори
МОТИВОТ НА ПАРИТЕ ВО ДЕЛОТО ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА ОД РИСТО КРЛЕ
МОТИВОТ НА ПАРИТЕ ВО ДЕЛОТО НЕДОРАЗБИРАЊЕ ОД АЛБЕР КАМИ
ОБРАБОТКА НА ОСНОВНИОТ МОТИВ
- мотивот за убиственоста на парите
- идентичен мотив во двете драмски дела
- убиство на родениот син/брат
- лакомоста и алчноста на човекот
- потребата за материјално богатство
ДРУГИ СЕГМЕНТИ ОПФАТЕНИ И РАЗРАБОТЕНИ НИЗ ЕСЕЈОТ
- социјално-битова драма (трагедија) напишано во периодот помеѓу двете светски војни

- акцентот е ставен на семејно-социјалните сцени и мотиви, моралните вредности, фолклорно-националните реплики, селскиот живот и традицијата на македонскиот народ

- инспирирана од вистински трагичен настан

- човековата алчност и ненаситност претставена преку суров пример со цел да се промени односот на човекот кон парите и неговата заслепеност од нивната моќ
СОДРЖИНА НА ДРАМАТА
- печалбарството како иницијатор на двете апсурдни дејства
- апсурдноста на човековиот егзистенцијализам
- изразени класни разлики во општеството
- семејството на Митре (таткото) во слојот на навредуваните и понижуваните луѓе во општеството

- исклучително сиромашно и религиозно семејство

- синот единец (Анѓеле) е испратен на печалба

- печалбарството како излез од ситуацијата

- по враќањето е убиен од страна на своите родители (Митре и Мара) поради непрепознавање

СОЗДАВАЊЕ НА
ДРАМАТА
СОЗДАВАЊЕ НА ДРАМАТА
- мотивот на драмата го најавува уште во делото Странецот (најпознато Камиево дело) низ кое ја прикажува апсурдноста на човечкиот егзистенцијализам

- желба да напише модерна трагедија по барањата на Аристотел

- драмата ја користи за прикажување на филозофијата на апсурдот, бесмисленоста на човечкиот живот и оттуѓеноста на човекот во општеството поради пари
СОДРЖИНА НА ДРАМАТА
- алчноста и лакомоста на луѓето за пари водечки фактор до најголемите гревови на човекот

- обичниот сиромашен живот на Марта и мајката во мало запустено, депресивно гратче причина за индиференстноста на Марта како главен лик

- братот Јан е испратен на печалба веќе 20 години со цел да му помогне на семејстото

- по враќањето е убиен од страна на Марта и мајката поради непрепознавање (како и во Крлевата драма)

- по трагичниот настан и мајката си го одзима животот не успевајќи да се помири со загубата на својот син и нејзиното злодело
КОМПАРАЦИЈА НА ДВЕТЕ ДРМСКИ ДЕЛА
- без длабока анализа на мотивот, двете драми изгледаат идентично (убиство на родениот син/брат за пари поради непрепознавање

- иако имаат идентичен мотив, напишани се во различен период без взаемно влијание помеѓу писателите

- различна идеја и толкување

- Крле се обидува да ја претстави моќта на парите и да го промени односот на човекот кон нив

- Ками инсистира на апсурдното постоење, оттуѓеноста и индиференстноста на човекот во современото општество
ЗАКЛУЧОК
- парите се потреба, мотив за живот но истовремено и изопачена опсесија која го заслепува човекот наведувајќи го да го загрози дури и сопствениот, а и животот на другите за да стигне до нив
Full transcript