Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De verschillende fasen in het taalverwervingsproces

No description
by

S. Flipkens

on 24 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De verschillende fasen in het taalverwervingsproces

De belangrijkste fasen in het
taalverwervingsproces


9 – 12 maanden
: Sociaal brabbelen (expressief jargon).
Vb. intonatie en accent


6 – 9 maanden
: Brabbelfase.
Vb. bababa (zgn. CV-clusters)


4 – 6 maanden
: Oefenen van tong en lippen.
Vb. brrr-, pfffrrtt-klanken (tijdens papje)


2 – 4 maanden
: Vocaliseren.

I.e. klinkerklanken produceren via kirren


0 – 2 maanden
:
Oefenen van larynx
en stembanden.
Vb. huilen, slikken, boeren,…

Spraakproductie

I. Van 0 tot 1 jaar: de prelinguale fase

Vb. papa
Als het een
concept
en
referentieel
symbool is

d.w.z. een vaste
betekenis
dragend en
verwijzend
naar de werkelijkheid

1. De éénwoordzin

Van 1 tot 2,5 jaar: de vroeglinguale fase

Éénwoordzinnen of “holofrasen” kunnen middels intonatie verschillende
betekenisnuances krijgen

b) overrestrictie

a) overextensie

2. De persoonlijke symbolische fase: meer en meer betekenisafbakening maar met foutjes

Vb. handje wuiven, iets aanwijzen

Proces duurt tot ca. 4 jaar, eindigend met /schr/ en /str/

Werken aan de klankvorm (met vele vereenvoudigingen, zie extra oef.)

Saso

veeseter

kepchup

papen

paa

paddetoel

kokolala

biwaan

pelen

Naar tool

boob

papatjes

joekedillie

fimmel

tunneren

millenaad

fieftuig

amenas

kossie

dinken

Woordwijzigingen in de vroeglinguale fase

Reduplicatie = verdubbeling van lettergrepen

Foneemvervanging

Metathesis = verspringen van een medeklinker in een woord. Vb. naald, Kerstmis

Dissimilatie = ongelijk maken van 2 gelijke medeklinkers. Vb. tovenaar uit toveraar

Assimilatie = gelijk maken van 2 ongelijke medeklinkers. Vb. lommer uit l’ombre, litteken uit licteken

Afkapping / apocope

Vb. geel, raaf, gif

Uitstoting / syncope

Vb. hoofs, kermis, krant

Afwerping / aferesis

Vb. Fred

Achtervoeging / paragoge

Vb. iemand, burcht

Invoeging / epenthesis

Vb. zondares, jaloers

Voorvoeging / prothesis

Vb. nonkel, tachtig

BIJVOEGING WEGLATINGVoorMidden


Achterfoneemvervanging

uitstoting

assimilatie

reduplicatie

assimilatie

Dissimilatie/foneemverv.

assimilatie

metathesis

Uitstoting en afkapping

foneemvervanging

metathesis

assimilatie

foneemvervanging

afkapping

uitstoting

dissimilatie

afwerping

Saso

veeseter

kepchup

papen

paa

paddetoel

kokolala

biwaan

pelen

Naar tool

boob

papatjes

joekedillie

fimmel

tunneren

millenaad

fieftuig

amenas

kossie

dinken

Woordwijzigingen in de vroeglinguale fase

Toch nog een aantal LACUNES in deze vroeglinguale fase:
ontbreken morfologie en syntaxis

Ontwikkelt zich o.a. via zgn. bedmonologen = oef. in zinsbouw

3. De meerwoordzin (vrij snel na tweewoordzin, rond 20ste maand)

Eerste woordcombinaties met verschillende betekenissen

Vb. bed Joost = bezit
Joost bed = richting, gebod,…

Veel “Wat is dat?”-vragen

2. De tweewoordzin (vanaf ca. 18-20 maanden)

Mv- en ww-vormen

Juiste negatieplaatsing

Logische constructies met bvb. omdat

Langere zinnen

3. Syntaxis 4. Morfologie

Nieuwe woordklassen. Vb. hulpwerkwoord, voltooid
deelwoord

Abstracta. Vb. morgen, buiten, boven, links,….
Vervormingen. Vb. stofschuiven
Eigen neologismen. Vb. staanboot, kletsmeneer,…

Nog problemen met [r] en [s]

1. Fonologische ontwikkeling

III. Van 3 tot 5 jaar: de differentiatiefase

2. Woordenschat: van enkele honderden tot duizenden woorden

Spraakperceptie
Waarnemen akoestische verschillen.
Vb. het verschil tussen stemhebbend en stemloos
Via perceptie en productie zoeken naar foneemcontrasten: bak, tak, dak, zak,…

Evolutie in betekenis eerste woorden

1. De presymbolische fase: woorden zijn deel routinehandelingen

Taal
embryonaal

Wanneer spreken we van een "woord"?
3. De gesocialiseerde fase: woorden worden volgens de sociale conventies gebruikt

Vb. auto, tch tch, een scherpe hond

b) overrestrictie: vb. deur (enkel in huis, niet bij auto,…)

Woordwijzigingen in de vroeglinguale fase


http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/2424723/2015/08/16/Wetenschappers-stellig-Gorilla-s-kunnen-leren-praten.dhtml
Full transcript