Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vízépítés és vízgazdálkodás gyakorlat

No description
by

Szanyi Sándor

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vízépítés és vízgazdálkodás gyakorlat

Készítette: Szanyi Sándor
Vízépítés és vízgazdálkodás gyakorlat
Fenéklépcső/borda
Belterületi mederszakasz burkolása
Természetes hossz-szelvény
Tervezett hossz-szelvény
Végleges hossz-szelvény
Miért tervezünk?
Gaja -patak (2010)
Torzított méretarány!
Folyásfenékszint
Jobb part
Bal part
Keresztszelvények
Hozzáfolyások
Minden tervezés első lépése: A meglévő állapot felvétele!
Szelvények ellenőrzése
Kritériumok:
Qsz > Qm
Vsz < Vkh
Egy választott szelvény ellenőrzése 10% valószínűséghez tartozó Q mértékadó vízhozamra.
Méretezés Chézy-képlettel
Az egyenlet érvényességi feltételei:
- permanens, egyenletes vízmozgás
- a hidraulikai és geometriai jellemzők a vízfolyás mentén nem váloznak.
- állandó vízhozam
- állandó nedvesített keresztszelvény
- állandó esés.
Levezetések és hivatkozások (References):
(1) Lajos T.: Áramlástan alapjai 479-481 o.
(2) M. Hanif Chaudhry: Open-Channel Flow Second Edition 88-100 o.
(3) Madarassy L. :Belvízrendszer tervezés
Angol szakirodalom
n - Manning
k - Strickler
Magyar szakirodalom
n - Manning érdesség
k - Manning simaság
Mederérdesség jellemzése
Végleges keresztszelvény
Mederérdesség
Tervezett keresztszelvények
Patak neve
Művelési ág (Belterület,szántó, legelő, stb...)
Mértékadó vízhozam
Fenékesés
Jellemző sebességek
Minta KSZ jele
Méretezés kisvízi és nagyvízi állapotra
Táblázat:
Fenékesések kialakítása
Trapéz meder
Biztonság: belterület: 50 cm
külterület: 30 cm
Esés (S): belterület: 100-160 cm/km
külterület: 20-60 cm/km
Fenékszélesség (B): 2,5-3,5 m
Rézsűhajlás: kivitelezhető és állékony legyen!
Kritériumok:
Kisvíz: Qsz=Qkv és Vsz>Vkü ill. (h>hmin) 1m3
Nagyvíz: Qsz>Qm és Vsz<Vkh.
Torkolati műtárgy
Bel és külterület határán összehangolás
Legjobb, ha csatlakozik
Ha a csatlakozás nem megoldható:
Jobb a több kis kőszórás vagy fenékborda, mint egy nagy!
Burkolatok feladatai
Parterózió elleni védelem
A meder geometria állandósítása
Vízszállító képesség növelése
Kimosódási sebesség növelése
Általános rétegrend
Alépítmény
Szűrőágyazat
Burkolat
Anyaguk szerint
- földanyagú burkolatok,
- növényi anyagú burkolatok,
- természetes kőburkolatok,
- téglaburkolatok,
- huzalfonatos kő- és kavicsburkolatok,
- beton- és, műkőburkolatok,
- vasbeton burkolatok,
- aszfalt és bitumen burkolatok,
- műanyag burkolatok,
- vegyesanyagú- és kombinált burkolatok
Fontos tulajdonságok
Vízzáróság szerint:
-vízáteresztő
-vízzárónak tekinthető
Rugalmasság szerint:
-merev burkolatok
-jól idomulo burkolatok
Néhány általános kialakítás
Példák
Akik a kilalakításba beleszólhatnak:
Tulajdonos
Üzemeltető/kezelő
Beruházó
Átereszek tervezése
Keresztezési műtárgyak:
Híd: Akkor építik, ha út vagy vasút keresztezi a vízfolyást, esetleg nagyobb terepi mélyvonulatot, nyílás > 2 m
Áteresz: Akkor építik, ha út vagy vasút keresztezi a vízfolyást vagy terepi mélyvonulatot, nyílás < 2 m
Bújtató: Akkor építik, ha két vízfolyás keresztezi egymást.
Átereszek típusai:
Keresztmetszet szerint:
körszelvényű
négyszögszelvényű
egyedi
Anyaga szerint:
monolit beton
előregyártott beton
műanyag

tégla
acél
Funkciója szerint:
egyfunkciós
többfunkciós
tiltós
zsilipes
Hivatkozások:
(1) Lajos T.: Áramlástan alapjai 479-481 o.
(2) M. Hanif Chaudhry: Open-Channel Flow Second Edition 88-100 o.
(3) Madarassy L.: Belvízrendszer tervezés ea.
(3.b) Madarassy L.: Áteresz tervezése ea.
(4) Csoma R.: Közlekföldművek víztelenítése ea.
(5) http://www.usgs.gov/
(6) http://www.eriecanal.org/UnionCollege/The_Culvert-add.html
(7) http://www.moore-concrete.com/civil/product/16/
(8) http://hecrasmodel.blogspot.hu/2008/12/modeling-spillway-and-culvert.html
(9) http://www2.auglaizecounty.org/files/node_images/culvert_replacement.jpg
Mi is az az áteresz?
Átereszek tervezése, méretezése
Kiindulási adatok:
A mértékadó vízhozam
Terepmagasság a tervezett műtárgynál (az útkorona e fölött > 0,5 m)
Az oldalág fenékesése (S= 0,2 –0,5% között felvehető)
A mederszélesség (b = 0,9 –1,8 m között felvehető)
A trapéz alakú meder rézsűhajlása (= 1,0 és 1,5 között felvehető)
Az áteresz minimális átmérője 0,8 m, négyszögnél a legkisebb
mérete 0,8 m
Az úttöltés rézsűhajlása,=1,5
A meder simasági tényezője, k
1. Qp=1% - mértékadó vízhozam
2. Az áteresz méretének felvétele:
úgy kell a méretet meghatározni, hogy biztosan nyomás alatti
áramlás legyen, vagyis az áteresz tetőpontja kb. 20%-kal
alacsonyabb legyen, mint a h1 vízmélység.
3. h – vízmélység számítása a mederben
(probléma: h túl nagy; ekkor szélesítse a
medret, vagy növelje meg a rávezető
mederszakasz esését! Amennyiben túl nagy
a mederben a vízsebesség, alkalmazzon
kőszórást vagy csökkentse az esést!)
4. M = kb. 5/6 h (5 cm-re kerekítve)
5. Vízsebesség az átereszben: v<vkh = 3,0 m/s
6. L – áteresz hosszának meghatározása
7. Δh – visszaduzzasztás számítása
(lehetőleg Δh ≤ 0,25 m)
8. H – medermélység számítása
(H=h+ Δh+hb)
Hidraulikai ellenőrzés menete:
Átereszek hidrulikai alapesetei:
Keresztszelvények tervezése:
Keresztszelvények rendezése:
Egységes keresztmetszeti geometria megválasztása
Burkolat megválasztása -> méretezés
Különböző tervek összhangja!!!
Full transcript