Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Жинхэнэ хүний эрх ба сургуулийн орчин

No description
by

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Жинхэнэ хүний эрх ба сургуулийн орчин

Сургууль
“Сургууль” |school| гэдэг үг грек хэлэнд “сул, чөлөөт цаг” гэсэн утгатай. Эрт үед чинээлэг айлын хүүхдийн чөлөөт цагийг зугаатай, хөгжилтэй өнгөрүүлэхэд зориулсан газар нь сургууль байсан. Түүхэн хөгжлийнхээ явцад хүүхдийг чиглэл зорилготой сургах хүмүүжүүлэх үйлчилгээний байгууллага болж хувирсан.
Хүний эрх ба сургуулийн орчин
Хүүхдийн хүмүүжилд сургуулийн орчин хэрхэн нөлөөлж байна вэ?
Хүүхэд нийгмийн орчинд хөгжиж бие хүн болон төлөвшихөд олон хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Сургалт хүмүүжлийн үйл явц нь өөрийгөө дэмжин тэтгэх зохистой орчинд явагдах ёстой юм. Сурагчдын бие хүн болон төлөвшихөд нийгмийн болон сургуулийн орчны олон хүчин зүйлүүд нөлөөлж байдаг.
Сургуулийн орчин
Сургуулийн орчин Сургууль бол хүүхэд насны ихэнх хугацаа өнгөрөх газар юм. Тиймээс сургуулийн материаллаг орчин нь хүүхэд бүр сурч хөгжихөд таатай, аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй, хүчирхийлэлгүй орчин байх ёстой.
Сургуулийн материаллаг орчин
Сургуулийн материаллаг бус орчин
Нийгэм, сэтгэл зүйн харилцааны болон сургуулийн ардчилсан уур амьсгалыг хэмжиж байдаг маш чухал орчин юм.
Хүүхдийн нэр төрд хүндэтгэлтэй хандах
Хүчирхийллийн аливаа хэлбэрээс урьдчилан сэргийлэх, хориглох
Аливаа алагчлалыг таслан зогсоох
Бүх гишүүдийн оролцоог хангах, хүлээн зөвшөөрөх
Хяналт тодорхой байх
Хүний эрхийг зөрчсөнөөс үүсэх хариуцлагыг оногдуулах
Сургуулийн эрх зүйн орчин гэдэг нь хүүхдийг болон сургуулийн бүх гишүүдийг эдийн засаг, сэтгэл санааны, бэлгийн, бие махбодийн хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхах, хэл амаар доромжлох, арьс, хэл, соёл, шашин шүтлэг, хүйсийн ялгаварлал, таагүй харилцаа, осол бэртлээс хамгаалсан хэм хэмжээ болон түүний хэрэгжилтийг хэлнэ.
Сургуулийн орчин өнөөдөр ямар байдалтай байна вэ?
Сургуулийн орчин шаардлага хангахгүй байна
Хөдөө орон нутгын сургууль чанарын шаардлага хангахгүй, хуучирсан байранд сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж байна
Ном сурах бичиг нь хангалтгүй
2-оос дээш хүүхэд дундаа ном хэрэглэх, зарим номнуудыг огт олдохгүй байна.
Багш сурагчдын хоорондын нээлттэй, тэгш харилцаа байхгүй, ялгаварлан гадуурхах хандлага гарч байна.
Эцэг эхчүүд багш хоёрын хоорондын харилцаа дутмаг
Сургуулийн эрх зүйн орчныг анхаарах зүйлс
Сургуулийн орчин ямар байвал зохистой вэ?
Бүх талууд харилцан бие биенээ ойлгож, хүндэтгэсэн таатай харилцаанд суурилсан байх
Бүх талууд харилцан бие биенээ ойлгож, хүндэтгэсэн таатай харилцаанд суурилсан байх
Хүүхэд бүрийн онцлогийг харгалзан үзсэн, аливаа ялгаварлалыг халсан байх
Сургалтын ардчилсан оролцоонд суурилсан, идэвхитэй, хүүхэд төвт сургалтын арга зүй бүхий байх
Аюулгүй, хэвийн, эрүүл орчин үйл ажиллагааг бий болгох
Нийгмйин эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд суралцах адил тэгш боломж олгох, эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, туслах, дэмжих
Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн орчин
Ашигласан материал :
О. Өнөрцэцэг "Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг сургуулийн менежментэд нэвтрүүлэх нь УБ.,2014 73 тал
Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн байдлын харьцуулсан судалгаа
Хүчирхийллээс хамгаалсан эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн
Бүх ажилтануудын харилцаа тааламжтай
Эрсдэлд орж болзошгүй хүүхдийг илрүүлэн, тэдэнд тусламж, дэмжлэг үзүүлдэг байх боломж нээлттэй сургууль
Сургуулийн бүх л гишүүд хариуцлагатай, бүрэн эрхтэй, сургуулийн эзэн байх
Сурагчид бусдыг болон өөрийгөө хүндэтгэх арга барилд суралцах
 Сурлагын амжилт нь сурагчдыг урамшуулдаг
 Сургууль дээр сахилга батыг сахиулах арга барил нь хүчирхийллийн бус

Хичээлээс бусад үйл ажиллагаанд бүх сурагч оролцдог
 Эцэг эхчүүд болон олон нийтийн оролцоо нээлттэй
 Нийгмийн эмзэг бүлэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах адил тэгш боломж олгох

Ямар сургуулийг хүчирхийлэлгүй сургууль гэх вэ? гэвэл дараах зүйлийг бүрдүүлсэн сургуулийг хүчирхийлэлгүй сургууль гэнэ.
Children Friendly School
Хүчирхийлэлгүй сургуулийн ёс зүйн дүрэм
Сурагч, сургуулийн удирдлага, багш нар, сургуулийн бусад ажилчид, эцэг эх, асран хамгаалагчид болон олон нийтийн оролцоотойгоор боловсруулагдсан.
Эдийн засаг, сэтгэл зүйн, бэлгийн болон бие махбодийн хүчирхийлэл, арьс өнгө, шашин шүтлэг, бусдыг хэл амаар доромжлох болон гэмтээх зэрэг асуудлаас храмгаалсан.
Сургуулийн орчинд тааламжгүй байдлаас шалтгаалж хэн нэгэнд гэмтэл, хохирол учруулахаас хамгаалсан.
Сурагч, сургуулийн удирдлага, бусад ажилтнууд, эцэг эхчүүд, олон нийтийн оролцоо чухал ач холбогдолтой болохыг тодорхой харуулсан байвал зохино.
Багшийн хөгжих боломжийг хангасан байх
ХЭС-ийн орчны үйл ажиллагаа
1. ХЭС-ийн өөрийн үнэлгээ
2. Идэвхитэй сургалт
3. Сургуулийн удирдлагын мэдээллийн систем
4. Хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин
Хүйсийн тэгш байдал
1. Охид, хөвгүүдийн хэрэгцээ ба эрх
2. Сургууль тэгш байдалд хамрагдах
3. Суралцах үйл ажиллагааны тэгш байдлыг хангах
4. Сургалтын үр дүнгийн тэгш байдлыг хангах
5. Мэргэжил эзэмшихэд тэгш байдлыг хангах
Сургалтыг хүүхдийн өдөр тутмын амьдралтай холбох
Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн орчин
Хүүхдэд ээлтэй орчны үндсэн элементүүд
Оролцоо ба түншлэл
Хүүхдийн үндсэн 4 эрхийг хангах
1. Эсэн мэнд амьдрах
2. Хамгаалуулах
3. Хөгжих
4. Нийгмийн амьдралд оролцох

Хүүхэд бүрийн суралцах үйл ажиллагааг дэмжих
Материаллаг болон сэтгэл зүйн орчныг бүрдүүлэх.
Бие махбодийн хүчирхийлэл
1. Чимхэх 20,7%
2. Өшиглөх 21,1%
3. Алгадах 34%
4. Зодох 71,1%

Сэтгэл санааны хүчирхийлэл
Сургуулийн орчин дахь багшийн эрхийн хэрэгжилтийн байдлын судалгаа
Ашигласан материал:
О. Өнөрцэцэг "Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг сургуулийн менежментэд нэвтрүүлэх нь УБ.,2014 83 тал
Ажлын байран дахь стрессийн түвшин
Огт үгүй 5,3%
Маш их 12%
Их 17,2%
Дунд зэрэг 34,8%
Бага зэрэг 30,4%

1. Ялгаварлах 4,8%
2. Ангид илүү цагаар суулгах 4,8%
3. Залхаах 11,6%
4. Хэл амаар доромжлох 41,9%
Full transcript