Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Honfoglalás

No description
by

Kitti Szalai

on 7 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Honfoglalás

Népvándorlás
4-10. század
eurázsai sztyeppék nomád állattartó népei rázúdultak Európára
okai: felmelegedés, szárazság -> új legelők keresése
"dominóelv": lavinaszerű népmozgás
3 nagy hulláma volt
1.: 4-5. sz., hun törzsszövetség indítja el, Nyugat-római Birodalom felbomlása

2.: 6-8. sz., avarok indítják, szláv népek délre vándorlása

3.: 9-10.sz., a magyarság megkérkezése a Kárpát-medencébe
Hunok
ázsiai nomád nép
Kárpát-medence központú hun birodalom
a birodalom virágzása
Attila
király idejére tehető (434-453)
támadások Róma ellen
451: Catalaunum
453: Attila halála után a birodalom szétesik
A magyarok őstörténete
BASKÍRIA
LEVÉDIA
ETELKÖZ
A Kárpát-medence a honfoglalás előtt
Honfoglalás
Kalandozások
Államalapítás
Honfoglalás
Kr.u. 500
Magna Hungaria, feltételezett magyar öshaza
Julianus barát utazásai nyomán (13.sz.)
Finnugor őshaza elméletek alapja
vándorlás az eurázsiai sztyeppén
szoros kapcsolat a Kazár Birodalommal
a Kazár Birodalom gyengülése, valamint éghajlati okok miatt a magyarok tovább vándoroltak
Kettős fejedelemség intézményének átvétele
Mezőgazdasági ismeretek
Kazár eredetű a rovásírásunk is
Kettős fejedelemség intézménye
kultikus-szellemi hatalommal rendelkező KÜNDÜ vagy KENDE
és a tényleges hatalmú katonai vezető, a GYULA
9.sz. első fele
törzsszövetség megerősítése, vérszerződés
jelentősen megnöveli ez a magyarság erejét
egy fejedelmet választanak: Álmos
A "türkök" harcmodora
csel, rajtaütés
ügyes stratégiák: visszavonulás, hátrafele nyilazás
távolharc, íj használata, mint fegyver
453 után: Morva Birodalom...
Nagy Károly 800 körül elfoglalja Pannónia területét
A morvák pedig a Kárpát-medence északnyugati részét birtokolták
862-től mindkét fél az Etelközben található magyaroktól kér segítséget.
Mindkét birodalom meggyengül.
894: Szvatopluk morva fejedelem halálával szétesik a morva állam

Nem marad jelentős államalakulat a Kárpát-medencében

A magyarok időközben megismerték a területet.
Okai:
menekülés a besenyők elől
ellenfél gyengülése
megerősödött társadalmi, gazdasági, katonai viszonyok
Első szakasz
Második szakasz
895: Árpád vezetésével bevonulás a Vereckei-hágón keresztül
Az Alföld benépesítése megkezdődik
Berendezkedés, évekig nincsenek új hadjáratok
Az Etelközben maradt magyarokra rátörnek a besenyők - Erdélybe menekülnek
898: segítség a frankoknak Itáliában
morvák kiverése a Kárpát-medencéből, Pannónia elfoglalása
907: pozsonyi csata - vereség mérése a bajorokra
sikerült a megszerzett új haza biztosítása
~ 862-970
pogány, félnomád társadalom
szinte évente rablóhadjáratok, gyakran "megrendelésre"
támadások nyugat felé
sikerek okai:
környező országok széttagoltsága
, nomád harcmodor
"ocsmány nép"
összefogás nyugaton
I. (Madarász) Henrik "békét vásárol", ütőképes páncélos sereget állít fel, majd megtagadja az adót
933: Merseburg, I. Henrik győzelme a magyarok felett
955: Augsburg, I. (Nagy) Ottó ismét vereséget mér ránk - Henrik fia
ez jelenti a kalandozások végét
Válaszút előtt állunk: nomád életmód folytatása VAGY keresztény magyar királyság felépítése
972: Géza (Árpád dédunokája) kerül hatalomra
törzsfők hatalmának megtörése
feleségül veszi Saroltot (erdélyi Gyula leánya) - megszerzi a keleti országrész támogatását
973: Ottó segítségével megkeresztelkedik, hittérítőket kér
lemond a Lajtán túli területekről
fia, Vajk feleségül veszi Gizella bajor hercegnőt
997: Géza halála
Koppány (István nagybátyja) hatalmi igényekkel lép fel
István az idegen lovagok segítségével legyőzi, hatalma megszilárdul.
II. Szilveszter pápától koronát kap, 1000-1001 fordulóján Esztergomban megkoronázzák
Magyaroroszág keresztény királyság.
További harcok...
Erdélyből Gyula kiszorítása
a Temes és a Maros vidéke birtokosának, Ajtonynak a legyőzése
az egész Kárpát-medence egyedüli urává vált
680 körül nem avar, hanem magyar népesség érkezik a Kárpát-medencébe
az elméletet több régészeti és nyelvészeti bizonyíték is alátámasztja
a mondák szerint a hofoglaló magyarok a Kárpát-medencében magyarokkal találkoztak, anyanyelvükön köszöntötték őket
László Gyula kettős honfoglalás elmélete
Attila halála és a honfoglalás között csupán 104 év telt el - állítólag.
hunok = magyarok ????
Előzmények
Államalapítás
Full transcript