Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INFOS 2015

No description
by

Filip Sir

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INFOS 2015

Virtuální národní fonotéka
Problémy
Portál
Stručně z historie
Pracoviště ODZD
Iva Horová
Filip Šír
.
.
Hlavní problémy I.
fyzická degradace = hrozí definitivní ztráty obsahu ZD !!!
pro oblast zvuku dosud neexistuje specializovaná instituce
viz pro film NFA atd.
v zahraničí je to obvyklé (British Library, LOC, NFSA…)
Sound and Vision (BL)
Packard Campus for Audiovisual Conservation (LoC)
National Film and Sound Archive of Australia (NFSA)
v zahraničí jsou specializované portály (Europeana Sounds)
V ČR neexistuje:
kompletní evidence o domácí produkci
nemáme soupis všech institucí, spravujících ZD
kompletní informace o stavu fondů ZD a jejich zpracování
souborná diskografická publikace
evidence již digitalizovaných záznamů
koordinace aktivit jednotlivých institucí
plán dlouhodobé ochrany a digitalizace ZD

Nemůžeme se prezentovat v zahraničí!!!
Národní fonotéka
Kulturní dědictví na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století
konference INFOS 2015
The cultural heritage of the Czech Republic on sound carriers: Threats and Opportunities in the 21st Century
Průzkum fondů
MZK hledá cesty k dalšímu rozvoji VNF
iniciuje širší spolupráci v ČR i na Slovensku
říjen 2014, únor 2015, květen 2015
Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování ZD
při MZK
Akademie múzických umění
Moravská zemská knihovna
bibliotéka - filmotéka – artotéka - fonotéka
zvukové dokumenty = nosiče všech typů:
fonograf (válečky), standardní šelakové desky, magnetické pásy, vinyl, CD, audiokazety, minidisky …
důležitá jsou i technická zařízení
zachovat záznamy pro budoucí generace
jde o zvukové dokumenty se vztahem k území ČR i Slovenska
chybí obdoba Národní -knihovny, -muzea, -archivu, -filmového archivu…

součást našeho i evropského kulturního dědictví
jsme členy IASA od roku 2012
získání potřebných standardů k naší práci
kontakty na odborníky ze zahraničí
návštěvy v zahraničních institucích
účast na mezinárodních konferencích
Vilnius 2013
(účast)
Kapské Město 2014
(poster)
Paříž 2015
(příspěvek)
dotaz: Máme se zapojit?
odpověď: ANO!

Filip Šír, Petr Žabička.
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek a dalších zvukových dokumentů pro paměťové instituce
. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. [online]. Dostupné z WWW: http://goo.gl/kt0sr5.
Certifikovaná metodika

v archivech, knihovnách, muzeích oslovení soukromých subjektů atd.:
e-dotazníkové šetření
Terénní projekt MZK - průzkumy studentů KISK
realizované průzkumy: archivy ČR, Olomoucký kraj, Kraj Vysočina, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Slovensko
Děkujeme za pozornost!
Průzkum na Slovensku
...těšíme se na spolupráci
Filip Šír
- filip.sir@mzk.cz
Iva Horová
- iva.horova@amu.cz

www.narodnifonoteka.cz
info@narodnifonoteka.cz
Hlavní problémy II.
1877
T. A. Edison vynalezl fonograf
váleček – problémy s kopírováním a množením
1888
Emil Berliner – vynalezl gramofon
plochá deska - snadno kopírovatelná lisováním
1891
první nahrávka na českém území - edisonův fonováleček
1901
první gramofonová deska „berlinerka“ v českém jazyce
1910
první myšlenky o národní fonotéce – prof. J. Zubatý
1928 – 1934
úsilí ČAVU – základem archivu 506 matric
Stručně z historie I.
1930
založena ESTA = první ryze česká gramofonové vydavatelství

1932
vyslovena stále aktuální idea K. Čapka:
„aby každý stát soustředil a uchoval v nějaké národní diskotéce cenné desky obsahující jednak národní folklór, jednak vynikající díla domácích skladatelů nebo výkonných umělců a uměleckých souborů,, … ,,tak by vznikl skutečný archív národní hudby v autentickém a vrcholném provedení,, … ,,věc jistě žádoucí,, … ,,k němuž se dříve nebo později nevyhnutelně dojde všude,,
Karel Čapek. Lidové noviny ze dne 2. 5.

1932
rozvoj gramofonového průmyslu před 2. sv. válkou

1946
znárodnění gramofonového průmyslu: Gramofonové závody

Stručně z historie II.
1991
povinný „výtisk“ do 3 institucí (jedna z nich MZK)

90. léta 20. století
– nové iniciativy: ČRo, NK ČR, ČMH
skupina „zvukových“ institucí a jedinců
snahy zmapovat stav a navrhnout koncepční řešení
!!! ale nedostatek financí, osobností a sil…

2010-
pokusy o řešení pomocí projektu : 3x neúspěšnost
České muzeum hudby, později + další instituce
řešení archivní funkce a zpřístupňování

2012
MZK buduje Virtuální národní fonotéku
Nedávná historie
A problémy rostou – degradace pokračuje, naše zpoždění se zvyšuje…vzdalujeme se okolnímu světu
vybudovat volně dostupnou databázi nosičů existujících na našem území a nahrávek vydaných u nás
žádat instituce o předání již existujících záznamů o ZD (metadata)
hledat zajímavé sbírky (zejména soukromé)
zdigitalizovat vlastní fond ZD a zpřístupnit ho
vypracovat metodické postupy
získávat další přispěvatele
postupně se stát generálním on-line katalogem
sdílet zkušenosti
Pracoviště digitalizace v MZK - ODZD
hledání partnerů pro spolupráci
vyhledávání specialistů na historické ZD
výběr a vývoj SW pro VNF
vytvoření webu
agregování standardizovaných metadat do VNF
připojování odkazů na již digitalizované ZD
certifikované metodiky
Další práce ODZD
všechny významné zvukové instituce: ČRo, NK ČR, NM ČMH, ….
včetně komerčních a privátních subjektů: Supraphon, soukromí sběratelé
spolupráce v rámci PS MK ČR pro digitalizaci
příprava
koncepčních materiálů
a návrhů komplexního řešení ODaZ ZD
Jsme v procesu „lobování“…
agregovat diskografické údaje za účelem kompletace informací o produkci zvukových dokumentů na území ČR od nejstarších dob

zajistit propojení s funkcemi registru digitalizace pro zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR

zpřístupňovat digitalizované zvukové dokumenty a rozvíjet SW při respektování aktuálního znění autorského zákona
Další rozvoj portálu II.
stát se portálem prezentujícím všechny významné sbírky zvukových dokumentů

rozvíjet další funkce portálu Virtuální národní fonotéka (zejména funkce národního agregátora metadat a vstupní brány pro zahraniční instituce a projekty, např. Europeana Sounds)

Další rozvoj portálu I.
volně ke stažení na
projekt.narodnifonoteka.cz
určení typu nosiče, hraniční média
obrazová dokumentace ZD /obalkyknih.cz
úroveň popisu záznamu
nízký bus factor (velmi malý tým řešitelů, hlavně programátorů)
jak opravovat chyby?
záznamy netvoříme, pouze prezentujeme
nahrávka versus fyzický dokument
sbírka versus diskografie / katalog
Problémy k řešení
podání projektu do NAKI II
motivace institucí ke zpracování sbírek
rozšiřování počtu sbírek zapojených do portálu narodnifonoteka.cz
spolupráce se soukromými sběrateli
zapojení do portálu
ochrana/záchrana sbírek před likvidací
hledání zahraničních partnerů pro mezinárodní projekty
Nejbližší budoucnost PS MZK
prohloubit a dokončit průzkum fondů paměťových institucí a identifikovat nejvýznamnější sbírky zvukových dokumentů na našem území za účelem jejich zapojení se do VNF

zaměřit se na problematiku metadatových standardů pro zvukové dokumenty

zajistit propojení s funkcemi registru digitalizace pro zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR
Cíle spojené s portálem
prosadit koncepci ODaZ do státní kulturní politiky
prosadit téma do dotačního programu MK ČR
získat pro MZK pověření = národní koordinátor
vybudovat v MZK kompetenční centrum
pokračovat v průzkumech sbírek a institucí
dohodnout jednotné popisné schéma pro ZD
získat finanční podporu státu pro další rozvoj VNF
Co dál?
poskytovat a rozšiřovat know-how o problematice ZD
národní agregátor dat do Europeana Sounds
registr digitalizace
sdílená katalogizace
tvorba metodik
koordinační centrum pro ČR
vzdělávací akce
Vize
postaven na systému VuFind
volně dostupný systém s otevřeným zdrojovým kódem
jádrem je fulltextový systém Solr
sklízení dat přes OAI-PMH nebo exporty
obohacení dat o odkazy
e-shop Supraphonu, včetně ukázek zdarma
odkazy na digitalizované nahrávky do Krameria
většina dat z knihoven, relativně rozumná kvalita
kvalita v závislosti na poslání instituce
část je ve zkrácené a neúplné bibliografické formě
neknihovnicky zpracované stručné diskografické záznamy
obsáhlé a bohaté informace Supraphonu
Kvalita záznamu
Portál Virtuální národní fonotéka
problémem je nejednotný zápis v různých knihovnách
nespojujeme stejné nahrávky na různých druzích nosiče
klíčová je deduplikace záznamů
cílem je co nejpřehledněji zobrazení všech informací, které jsme k daným dokumentům schopni získat
Prezentace záznamů
zobrazení je problematické:
je nutné vybrat který záznam, resp. údaj z kterého záznamu zobrazit (ten nejdelší od každého pole nebo z konkrétní knihovny)
deduplikací nyní ztrácíme strukturu MARC záznamu
nemožnost trvalého odkazu zvenčí na záznam ve fonotéce (v případě že změníme mechanismus dedupliklace)
Zdeduplikované záznamy
číslo: katalogové, matriční, ean, upc, …
komplikace:
různý zápis stejného čísla
chyby při katalogizaci, kopírování a úpravě záznamů
pro ISBN u knihy existují kontroly
jedno album na různých médiích
dva záznamy po sobě zpracovávané (rozkopírovávané od základu)
chyba je už na médiu
jedno číslo použito pro více médií (částí)
Identifikátory a deduplikace
Zveme vás na...
setkání Pracovní skupiny pro digitalizaci zvukových dokumentů (PS MZK)
křest knihy Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946
pro bližší informace pište na filip.sir@mzk.cz
21. května 2015, místo konání MZK
za PS MZK
Full transcript