Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GAS

Awesome template but don't use it with Chrome... Or it may crash ! (sorry)
by

Peter Van Yper

on 3 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GAS

Gemeentelijke
Administratieve
Sancties

Vooraf ...
GAS
Waarom ?
Op (w)elke
manier ?
GAS
1 - 2 - 3
Nieuwe GAS-wet
1 januari 2014
Nieuwe GAS-wet
Wat wijzigt er ?
max 250 €
max 350 €
Gemengde inbreuken
GAS 2 - 3
beschadiging van voertuigen
kleinschalige diefstallen
parkeerinbreuken
...
Onmiddellijke inning
Bemiddeling
Minderjarigen
Plaatsverbod
Overlast
Ontlasting parketten
en rechtbanken
Straffeloosheid
Gemeentelijke
autonomie
ONDERDEEL
integraal veiligheidsbeleid
van de gemeente
GEVAAR
willekeur
invoering van onbezonnen inbreuken
geen 'integraal' veiligheidsbeleid
Gewone GAS-inbreuk (GAS 1)
vaststelling / klacht - bestuurlijk verslag
sanctionerende ambtenaar
kennisgeving overtreder per brief + kopie bestuurlijk verslag
verweerschrift
hoorrecht
beslissing sanctionerende ambtenaar
beroep politierechtbank
Gemengde GAS-inbreuken (GAS 2 / 3)
vaststelling / klacht - PV
PDK + kopie sanctionerende ambtenaar
beslissing parket (2 maanden)
kennisgeving aan overtreder per brief + kopie PV
verweerschrift
hoorrecht
beslissing sanctionerend ambtenaar
beroep politierechtbank
minimumleeftijd
16 jaar 14 jaar
Wet maakt geen onderscheid
meerderjarigen (+18)
minderjarigen (vanaf 14)
Verplichtingen
voorafgaand advies jeugdraad (niet bindend)
informatieplicht
aanbod tot bemiddeling
Mogelijkheden
ouderlijke betrokkenheid
gemeenschapsdienst
CONTROVERSE
Mediathieke
karikaturisatie
protest
Opportuun ?
Overlast
Integraal veiligheidsbeleid
Ook voordelen...
Traject minderjarigen GAS
vaststelling / klacht - bestuurlijk verslag
sanctionerende ambtenaar
ouderlijke betrokkenheid / verweerschrift
hoorrecht
verplicht aanbod tot bemiddeling (GAS-taak)
eindbeslissing sanctionerend ambtenaar
beroep jeugdrechtbank
sterke
lokale
verankering
ernst van de gevolgen
in betere proportie
met de ernst van de inbreuk
jongere blijft uit het circuit dat voorzien is in het decreet integrale jeugdzorg
VOORBEELD 1
15-jarige bezondigt zich aan wegwerpen van drankblikjes
zonder GAS
PV ipv bestuurlijk verslag
PDK Jeugdzaken ---> Jeugdrechter
jongere komt in de molen van het decreet integrale jeugdzorg terecht
ongeacht het gevolg blijven de feiten geregistreerd in gerechtelijk systeem
aanleiding tot problemen bij carrièrekeuze
met GAS
bestuurlijk verslag ipv PV
sanctionerend ambtenaar
traject GAS
jongere komt niet in de molen van het decreet integrale jeugdzorg terecht
geen registratie die aanleiding kan geven tot moeilijkheden bij latere carrièremogelijkheden
bijgevolg betere proportionele verhouding tussen feit en gevolgen
VOORBEELD 2
17-jarige vernielt in dronken bui een bushokje (GAS 2)
GAS 2 ---> PV
PDK Jeugdzaken
indien alleenstaand feit
schade wordt vergoed
mogelijkheid tot afhandeling via GAS
beperkte gevolgen
In ALLE gevallen
1 principe :
GEZOND VERSTAND !
Politiezone Aalter-Knesselare
voorafgaande waarschuwing
Lokale Politiezone Aalter-Knesselare
belangrijke partner in het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente
samen met gemeente en andere partners meedenken en actie ondernemen om een harmonieuze samenleving uit te bouwen en te waarborgen
handhaving
vaststelling
klantenzorg (klacht)
werkbaar model
cijfers
2011
2012
2013
gelijkaardig reglement in de volledige politiezoneruimte voor eigenheid van de individuele gemeente
ontwerp komt tegemoet aan beide objectieven
bevat geen absurditeiten
Inbouw van veiligheid en controle tegen willekeur en ONgezond verstand
REGISTER
Full transcript