Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Зоогийн газарт маркетингийн хоногшуулалтын зарчмыг нэвтрүүлэ

No description
by

Чимдээ Чимдээ

on 27 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Зоогийн газарт маркетингийн хоногшуулалтын зарчмыг нэвтрүүлэ

АГУУЛГА
УДИРТГАЛ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ “STP” МАРКЕТИНГИЙН ОНОЛ АРГАЗҮЙН ҮНДЭС
1.1. Маркетингийн “STP” стратегийн тухай ойлголт, ач холбогдол
1.2. Маркетингийн хоногшуулалт, түүний үндсэн зарчмууд


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: МОНГОЛЫН ЗООГИЙН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА
2.1. Монголын зоогийн газрын үүсэл, төрөлжилт
2.2. Эрдэнэт хотын зоогийн газрын зах зээлийн өнөөгийн байдал
2.3. Монголын зоогийн газрын бизнест хоногшуулалтын зарчмын хэрэглээ


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: “ӨРГӨӨ” ЗООГИЙН ГАЗАРТ МАРКЕТИНГИЙН СЭТГЭЛ ХОНОГШУУЛАЛТЫН ЗАРЧМЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
3.1. “Өргөө” зоогийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн нөхцөл байдлын шинжилгээ
3.2. “Өргөө” зоогийн газарт маркетингийн хоногшуулалтыг нэвтрүүлэх зарим боломжууд

ДҮГНЭЛТ
САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
ХАВСРАЛТ

3.1. “Өргөө” рестораны үйл ажиллагаанд хийсэн нөхцөл байдлын шинжилгээ
Байршил:
“Төгөл” их дэлгүүрийн 4-р давхарт
Нэр:
“Өргөө” ресторан
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Үндэсний хоолны ресторан
Хүчин чадал:
120-150 хүнийг хүлээн авах
Байгуулагдсан он:
2009 он

УДИРТГАЛ
Судалгааны ажлын үндэслэл
Хоногшуулалт нь зорилтод хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг өрсөлдөгчөөсөө илт ялгаатай байдлаар бий болгож хүргэх өвөрмөц давуу байдлыг илрүүлж тодорхойлох, харилцаа холбоог хөгжүүлэхэд анхаарах цогц үйл явц юм.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: МОНГОЛЫН ЗООГИЙН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА
Нийтийн хоолны салбарын мэдээнд 2012 оны эхний улирлын байдлаар 457 ААН хамрагдсан нь салбартаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН-ийн 47.1%-ийг нийт орлогын 75.5%-ийг эзэлж байна. Эдгээр ААН-ийн:
Нийт орлого
- 7.1 тэрбум. Үүний:
Хувийн ресторан-70.4%
Кафе-11.8%
Гуанз-11%
Цайны газар-6.8%-ийг тус тус эзэлж байна.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: “ӨРГӨӨ” ЗООГИЙН ГАЗАРТ МАРКЕТИНГИЙН СЭТГЭЛ ХОНОГШУУЛАЛТЫН ЗАРЧМЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
3.1. “Өргөө” зоогийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн нөхцөл байдлын шинжилгээ
3.2. “Өргөө” зоогийн газарт маркетингийн хоногшуулалтыг нэвтрүүлэх зарим боломжууд
Thank you!
Зоогийн газарт маркетингийн хоногшуулалтын зарчмыг нэвтрүүлэх арга зүйн асуудалд
“Өргөө” зоогийн газрын жишээн дээр
Сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэт хотод олон үндэсний зоогийн газрууд ихээр байгуулагдах болсон ба түүн дотор олон үндэсний зоогийн газрууд зохих байрыг эзлэх болсонтой холбогдуулж тохижилт, имидж бүрдүүлэлт төдийгүй маркетингийн үйл ажиллагаанаасаа хамааран харилцан адилгүй байна.
Байгууллагуудын оршин тогтнох үндэс нь хэрэглэгчийг зөв үнэлж, зорилтот зах зээлийг зөв тодорхойлж, өрсөлдөөнд өөрийн гэсэн ялгарах давуу тал, имидж бүрдүүлж, “маркетингийн хоногшуулалт” хийх явдал юм.

Cудалгааны ажлын зорилго, зорилтууд.
Маркетингийн хоногшуулалтын стратегийн арга зүйн хүрээнд судалгаа хийсний үндсэн дээр зоогийн газар тодруулбал “Өргөө” зоогийн газарт маркетингийн хоногшуулалтын зарчмыг боловсруулах.
Зорилтууд:
Маркетингийн хоногшуулалтыг амжилттай хийсэн гадаадын зоогийн газруудыг судлах замаар Монголд нэвтрүүлэх боломжийг гарган ирэх
“Өргөө” ресторантай ижил түвшний зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа өрсөлдөгч зоогийн газруудыг үнэлэх замаар "Өргөө" рестораны зах зээлд эзлэх байр суурийг тодорхойлох
“Өргөө” рестораны үйл ажиллагаанд маркетингийн орчин үеийн идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх
Сэдвийн судлагдсан байдал
Маркетингийн хоногшуулалт нь онолын түвшинд Монголд хараахан судлагдаагүй байгаа шинэхэн салбар юм. Харин олон улсад энэ нь судлагдсан, гадаадын олон эрдэмтэд, судлаачид өөрийн онолыг гаргаж, боловсруулсан байдаг байна. Тухалбал: Phillip Kotler, Peter Doyle, Ries, Troun зэрэг маркетингийн судлаачдын онол, бүтээлүүд байдаг.
Судалгааны аргазүй
Аливаа юмс, үзэгдлийг судлахад индукц болон дедукц аргын аль нэг нь хэрэглэгддэг. Энэхүү судалгааг индукцийн аргыг ашиглан, судалгаагаа хийсэн билээ. “Индукц аргын судалгаа нь ажиглах, анхны баримт цуглуулах, асуудал тодоруулах, судалгааг төлөвлөх, зохион байгуулах, баримт цуглуулж задлан шинжилгээ, тайлбар хийх, таамаглал дэвшүүлэх, онолын бүтэцчилсэн хүрээг тогтоох, үр дүнг онолын түвшинд нэгтгэн дүгнэх гэсэн дараалал, үе шаттай”
Асуулгын хуудасыг 100 хэрэглэгч, 17 зоогийн газруудыг оролцуулан авсан билээ.

Судалгааны ажлын бүтэц
Энэхүү судалгааны ажил нь 3 бүлэг, 7 дэд бүлэг, тухайн сэдэвтэй холбоотой схем, хүснэгт, графикуудыг агуулсан ба дараах бүтцийн дагуу хийгдсэн болно.
Судалгааны ажлын ач холбогдол, шинэлэг тал
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ дэх маркетингийн орчныг онол аргазүйн болоод практик судалгааны хүрээнд нарийвчлан судалж, Маркетингийн хоногшуулалтын зарчмыг оновчтойгоор нэвтрүүлэх ач холбогдолтой.
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ “STP” МАРКЕТИНГИЙН ОНОЛ АРГАЗҮЙН ҮНДЭС
“Өргөө” рестораны товч танилцуулга
Дотоод орчны шинжилгээ
Маркетингийн шинжилгээ:
1. Бүтээгдэхүүн:
2. Үнэ:
3. Хуваарилалт:
Хүн ам олноор төвлөрсөн газар байшилтай
4. Идэвхжүүлэлт:
Идэвхжүүлэлтийн ямар ч үйл ажиллагаа хийж эхлээгүй
5. Үйлчилгээний ажилчид:
Нийт 9 ажиллагсадтай
6. Үйл ажиллагаа:
Өглөө 10 цагаас орой 22 цаг хүртэлх цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг ба хүлээн авалт болон өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
7. Орчин:

120-150 хүн хүлээж авах хүчин чадалтай
Санхүүгийн шинжилгээ:
Q=n•p•q= 600 * 6 250 * 2 =7 500 000төгрөг
Ирээдүйн эрэлтийг тодорхойлох нь
Эрдэнэт хотын зоогийн газруудын маркетингийн менежерүүдээс авсан судалгаа
Судалгаа зорилго:
Хоол үйлдвэрлэлийн салбарын хоногшилтын арга хэрэгсэл, ач холбогдлыг тодорхойлох
Асуулт 1. Аль үндэстний зоогийн газар вэ?
Асуулт 2. Ямар үйл ажиллагаагаар төрөлжсөн бэ?
Асуулт 3. Танай байгууллага хэрэглэгчээ татахын тулд ямар маркетингын арга ашигладаг бэ?
Асуулт 4. Та маркетингын хоногшуулалтын зарчмын талаар хэр мэдэх бэ?
Маркетингийн менежерүүдээс авсан судалгааны дүгнэлт
Хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагаас нь хамаарч цагаан хоолны, түргэн хоолны үндэсний хоолны болон бусад улс орнуудын хоол гэх мэтээр төрөлжсөн байна. Ихэнх зоогийн газрууд бүтээгдэхүүн дээрээ анхаарч, өрсөлдөгчдөөсөө ялгарах хоногшуулалт хийсэн байхад, зарим нь байнгын урамшуулал үнэнч хэрэглэгчдийг татахыг зорьж байна. Зоогийн газрын төрөлжилтөөс нь хамаарч хэрэглэгчид хоногшсон байдал болон хэрэглэгчдэд идэвхжүүлэх арга хэрэгсэл нь харилцан адилгүй байна. Тодруулбал цагаан хоолны газрын хувьд хэрэглэгчид нь тодорхой ба хэрэглэгчид нь мэддэг тул идэвхжүүлэх шаардлагагүй байдаг.
“Өргөө” рестораны хэрэглэгчдээс авсан судалгаа
Судалгаа зорилго: Маркетингын хоногшилтын оновчтой аргыг тодорхойлох, хэрэглэгчийн зан төлвийг тодорхойлох
1. Таны нас хэд бэ?
2. Таны хүйс?
3. Таны орлого хэд бэ?
4. Та зоогийн газруудад ихэвчлэн ямар зорилгоор ордог вэ?
5. Та яагаад “Өргөө” зоогийн газрыг сонгон үйлчлүүлдэг вэ?
6. Та нэг удаа хэдэн төгрөгөөр үйлчлүүлдэг вэ?
7. Та дараах хүчин зүйлсүүдэд үнэлгээ өгнө үү?
8. “Өргөө” зоогийн газарт ямар давтамжаар үйлчлүүлдэг вэ?
9. Та өөр ямар газруудаар үйлчлүүлдэг вэ?
Хэрэглэгчийн судалгааны дүгнэлт:
18-34нас - 75%
Орлого- 250 000₮-500 000₮
Зорилго: найз нөхөдтэйгээ уулзах, хооллох
Үйлчлүүлэх шалтгаан: Орчин тохилог
Нэг удаагийн худалдан авалт: 30 000₮-50 000₮
Үйлчилгээний үнэлгээ: байршил- маш сайн
урамшуулал- маш муу
Давтамж: сард 1-2 удаа
Өрсөлдөгчийн үнэлгээ
3.2 “Өргөө” рестораны маркетингийн хоногшуулалтын зарчмыг нэвтрүүлэх арга зүй
1. Үйлчилгээний үнэ:
“Өргөө” рестораны үнийг тогтоох стратегиуд:
1. Газарзүйн байрлалаар ялгаатай үнэ тогтоох.
2. Өндөр үнэ тогтоох
3. Үнэ тогтоохдоо тоог ашиглах
2. Үйлчилгээний идэвхжүүлэлт ба харилцаа холбоо
Үйлчилгээний идэвхжүүлэлтийн хольц
• Зар сурталчилгаа
• Борлуулалтын урамшуулал

“Өргөө” рестораны маркетингийн хоногшуулалтыг маркетингийн зарим хольцод дараах байдлаар хийж гүйцэтгэлээ.
3. Процесс ба үйл ажиллагаа
“Өргөө” рестораны мөрдөх үйлчилгээний стандартыг дараах байдлаар боловсруулна.
1. Хэрэглэгчтэй мэндчилэх
Хэрэглэгчийг орж ирэхэд мэндлэх
Хүссэн ширээг зааж суулгах
Хэрэглэгчийн тав тухыг бүрдүүлэхийн тулд хувцас малгайг авч байршуулах
2. Захиалга авах
Хэрэглэгчийн захиалга, хүсэлтийг ширээнд сууснаас 1 минутаас хэтрэхгүй хугацаанд авах Хэрэглэгчдийн сонголтонд туслах
Хэрэглэгчдэд халуун салфетка өгөх
Захиалсан хоолыг 15 минутаас хэтрэхгүй өгөх
Хэрэглэгчийг нэмэлт захиалга авах боломжийг бүрдүүлэх
Хэрэглэгчийг дуудахад түргэн шуурхай ирэх
3. Хэрэглэгчийг үдэх
Хэрэглэгчийг хувцас малгайг өмсгөх
Хэрэглэгчийг хаалганд хүргэж өгөх
Дахин хүрэлцэн ирэхийг хүсч үдэх

Маркетингийн хоногшуулалтыг:
Бүтээгдэхүүн
Ажилчдын дүрэмт хувцас
Тавилга хэрэгсэл: салфетка, бал, сувинер
Брошур, хөнгөлөлтийн карт
Энгэрийн тэмдэг
Монголын үндэсний уур амьсгалыг бүрдүүлэх
Лого
Үйлчилгээ зэрэгт илүү тусгаж өгнө.

Дүгнэлт
Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүнгээс харахад “Өргөө” рестораны зорилтот хэрэглэгчид 18-34 насны нийгэмд тодорхой байр суурь эзэлсэн дундаас дээгүүр түвшний хэрэглэгчид болох нь харагдсан. Иймд энэ сегментэд чиглэсэн маркетингийн идэвжхүүлэлтийн оновчтой хувилбаруудыг боловсруулж ажиллах шаардлагатай байна. Иймд идэвхжүүлэлтийн хямд тэгээд олон хүнд хүрэх боломжтой мэдээллийн хэрэгсэл болох интернэт түүнд тулгуурласан идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслийг ашигласан нь үр дүнтэй гэж үзсэн.
Хоол үйлдвэрлэлийн зах зээл өргөжин хөгжиж, тэлж байна. Тэр хирээр хэрэглэгчийн хуваагдал бий болж чадалтай нь үлдэж чадалгүй нь шахагддаг зах зээлийн эрүүл тогтолцоо үйлчилж эхэлж байна. Хэрэглэгчийн сонирхолч мөн өдөр ирэх тусам өөрчлөгдөж түүнд тохируулж үйлчлэх нь улам л хэцүү болсоор байна. Энэ үед үнэнч хэрэглэгчийг татаж, тэднийг бөөцийлөх нь аль ч бизнесийн хувьд амин чухал асуудал болсоор байгаа юм. Иймд “Өргөө” рестораны хувьд үнэнч хэрэглэгчийг бэлдэх үүндээс урамшууллын бодлого боловсруулж ажиллах хэрэгтэй гэж үзсэн.
САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• “Өргөө” рестораныг өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болгосны дараа Эрдэнэт хотод өөрийн салбар зоогийн газруудыг нээж ажиллуулах
• Хэрэглэгчийн сэтгэл зүй өөрчлөгдөн хувьсаж байгаа өнөө үед хэрэглэгчдийн хувьд бодит зүйлд итгэж байна. Иймд байнгын хэрэглэгчиддээ бусад томоохон үйлчилгээний төвүүдтэй бартерийн гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж, тухайн газраар хөнгөлөлтэй үйлчлүүлдэг болох
• Өглөөнөөс өдөр цайны цаг хүртлэх хугацаанд үйлчлүүлэгч цөөн байдаг үед зарим бүтээгдэхүүндээ хямдрал зарлаж өдрийн цайны цагийн ачааллыг бууруулж ажиллах
• “Өргөө” ресторанд үйлчилгээний чанарын нэгдсэн системүүдийг нэвтрүүлсэн анхны зоогийн газар болж бусдаас ялгарах.

Урамшууллын бодлого боловсруулах
Урамшууллын хөтөлбөр зохиох
Full transcript