Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filosofi

Den første filosofi fra Thales til Platon
by

Anne Lehmann-Nielsen

on 23 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filosofi

Urstoffet må kunne være både:
koldt/varmt,
blødt/hårdt,
vådt/tørt
osv.

Urstoffet må være noget
uendeligt,
ubegrænset og evigt.

Dette uendelige eller græseløse
(apeiron)
omgiver og styrer verdenen.
Hvad er alting kommet af?

Hvordan kan ting
forandre sig?
Heraklit (ca. 540-480 f.Kr)
Monist (alt kan forklares udfra ét princip)
Én proces: forandringen.
En ordnet forandring et spil mellem modsætninge:
lys/mørke,
liv/død, dag/nat,
sommer/vinter osv.
Logos – loven
det styrende princip.
1
Naturfilosofferne:
ville forstå verden
Mente at verden kan forklares udfra sin egen natur
Forsøgte at finde et urstof (arche), som hele verden kunne forklares udfra
De første naturfilosoffer kom fra den græske koloni Milet i Lilleasien.
Thales (ca.625-545 f.Kr)
Læs det udleverede tekststykke
og forklar Thales’ filosofi.
Myter eller naturlig forklaring
Mytisk tænkemåde
Gudernes handling
Mythos
Rationel tænkemåde
Naturlig forklaring
Logos
Thales (ca.625-545 f.Kr)
Anaximander (ca.610-545 f.Kr)
Thales (ca.625-545 f.Kr)
Iagttagelse:


Meget indeholder vand:

Jord, frugter,
damp, is, sæd,
mennesker.
Generalisering og
hypotese:

Alt består af vand
At alting kan reduceres til dette ene fænomen – vand kaldes
Monisme (gr. Monos = een).

Thales henviste til iagttagelser i naturen og empiriske kendsgerninger.
Empiri = erfaring

Den første empirist.
Læs det udleverede tekststykke
og forklar Anaximanders filosofi.
Tænkte ”nedefra og op”
Empirist


Monist
Materialist
Ingen ”vand-gud”
Tænkte ”oppefra og ned”
Rationalist
(ratio = fornuft)

Monist
Materialist
Ikke gud og sjæl
Thales vs. Anaximander
1
2
3
5
6
7
8
9
0
5
4
3
2
4
2
8
6
5
9
4
6
4
8
9
0
4
6
8
9
0
6
7
3
3
6
6
6
8
0
5
2
3
4
4
8
3
5
6
7
7
9
0
4
3
2
2
5
1
5
6
1
0
4
4
5
4
6
8
9
0
1
3
4
6
2
8
0
1
3
3
Læs om Pythagoras
og forklar hans teori
Man kan ikke stige ned i
den samme flod to gange
Panta rhei
Alting flyder
Hvilke aforismer illustrerer Heraklits teori om, at alt forandrer sig?
Er Heraklits måde at tænke på udtryk for en empiristisk eller rationalistisk metode?
Parmenides (ca. 540-480 f.Kr)
Der findes ingen forandringer i naturen. Selvom
det ser sådan ud, så er det bare vores sanser, der
bedrager os. Vores erfaringsverden er en illusion.
Parmenides svar på forandringens problem er,
at der slet ikke er noget problem!
Deduktiv tankegang

Axiomer:
Det, der er, er eet. (en form for monisme, men for Parmenides ikke et stof, men væren)
Det, der er, er (Identitetssætningen, A=A)
Det, der ikke er, er ikke (Intet tomt rum feks.)
Teoremer:
Alt værende er uskabt, uforgængeligt, evigt og uforanderligt

Streng logisk tænkning.
Zenon (ca. 490-445 f.Kr)
Parmenides bakkes op af sin elev Zenon,
der beviser at bevægelse er umuligt.
Hvordan kan noget blive, som ikke var?
Alting flyder
Sanseerfaring
(empiri)
Konsekvens:
Intet er; der er ikke noget der virkelig eksisterer
Forandring umulig
Fornuft
(rationalitet)
Konsekvens:
Vi kan ikke stole på vores sanser
Heraklit vs. Parmenides
Empedokles ca. (494-434)
Enig med med Parmenides i at intet kan blive til noget det ikke er (forandre sig).
Rent vand kan ikke blive til en fisk
Samtidig var han enig med Heraklit i at vi må stole på vores sanser og de fortæller os at verden er i forandring.
Ikke ét men flere grundstoffer (rødder)
Forandringer skyldes at disse fire blandes sammen og atter opløses.
Men de fire rødder forandres ikke (indgår blot i nye kombinationer)
Kræfterne bag dette kaldte han ”kærlighed” og ”strid”
Skeldner mellem stof og kraft.
Giv mindst 2 begrundelser for at legoklodser er verdens mest geniale legetøj!
Vil opstille model hvor der både er plads til forandring og konstans.
Atomer (gr. a-tomos = u-delelig) i forskellige former (runde, kantede, glatte, ru, krogede osv.)
Atomerne evige, uforanderlige og u-skabte.
De bevæger sig i det tomme rum, hvor de kan gå i og ud af forbindelse med hinanden ved stød, træk, skub og lignende.
Når levende dør, spredes atomerne og kan genbruges i nye legemer.
Særlige sjæleatomer.
Demokrit (ca. 460-370 f.Kr)
Hvordan imødegår Demokrit både Heraklit og Parmenides’ teorier?
Fra ca. 450 den græske verdens kulturelle centrum.
Filosofisk skifte: Opmærksomhed på Mennesket og Menneskets rolle i samfundet.
Demokrati og andre styreformer.
Naturbestemt vs. Samfundsbestemt
Platon og Sokrates
Athen
Platon (427-347)
Det uforanderlige er atomerne
Det foranderlige er atomforbindelserne
En dødelig sjæl
Forklarer naturens fænomener
Det uforanderlige er ideerne
Det foranderlige er fænomenerne
En udødelig sjæl
Forklarer både naturens og samfundets fænomener.
Demokrit vs. Platon
To forskellige løsninger på
forandringens problem
Ideernes virkelige verden
Fænomenernes uvirkelige verden
En ikke sans-bar verden, der eksistereroven over den verden, vi kan opfatte med vores sanser
Den empiriske verden, som vi kan opfatte med vores sanser, og som konstant forandrer sig og bevæger sig.
Hvordan kan man bage 500 helt ens kagemænd?
Læs det udleverede tekststykke
og forklar Thales’ filosofi.
Full transcript