Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FELG421

‘n Vergelykende ondersoek oor die studentepersepsies van finansiële aspekte van internskap na aflegging van B.Pharm-graad
by

Cindy Hayward

on 16 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FELG421

Inleiding Proses Resultate FELG 421 ‘n Vergelykende ondersoek oor die studentepersepsies van finansiële aspekte van internskap na aflegging van B.Pharm-graad Probleemstelling en ander bespreking Data analise
Bespreking van Resultate
Gevolgtrekking Cindy Hayward
Suzanne Nel
Christél Werth Hipotese
Doelwitte
Materiale en Metodes
Prosesfaktore Agtergrond en Probleemstelling 1.Wat behels internskap
in SA?
2. Verteenwoordigers
3. Moontlikhede Probleemstelling Die meeste B. Pharm finalejaars
gradueer met ‘n verwagting van ‘n
salaris en voordele wat hulle gebied
gaan word in hul spesifieke sektor.
Min is bewus van al die aftrekkings
wat op hul salarisse gemaak gaan word
en hoeveel hulle dan elke maand gaan
verdien.
Bo en behalwe vir dit is daar ook ‘n
verskil in salarisse van provinsie tot
provinsie, sowel as van sektor na
sektor. 1. In watter
provinsie en sektor gaan die meeste PUKKE hulle bevind in 2012? 2. Wat is PUKKE se
finansiële persepsies
en verwagtinge? 3. Hoe vergelyk finansiële Hipotese kennis van die PUK met die van 'n ander instelling? Doelwitte Die doel van hierdie navorsingsprojek is om studente se persepsies oor salarisse tydens internskap te bepaal asook om die verskille in salarisse in die verskillende sektore en provinsies te bepaal: Loodsstudie:
opstel van vraelys;
insameling van data;
Hoofstudie 1:
invul van PUKKE se vraelyste,
analisering van data;
Hoofstudie 2:
versameling van inligting vanaf ander instelling
vergelyking met die van PUKKE. Vraelyste Gevolgtrekking = Einde!! Insameling,
verwerking,
analise van data Populasie-
grootte Kies tersiêre instelling vir tweede opname n.a.v vorige resultate Begin (cc) image by nuonsolarteam on Flickr Proses Materiale en Metodes
Populasiegrootte
Betroubaarheid en Geldigheid
Data-analise Bespreking Geslag en Ras 63.33% F
36.67% M 88.31% Dames
11.69% Mans (cc) image by rocketboom on Flickr (cc) image by quoimedia on Flickr PUKKE WITS 43.33% Indier 83.12% Blank PUKKE WITS Tip Voorstelle &
Beperkinge Gevolgtrekking
Full transcript