Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklame og AIDA- prinsippet

No description
by

on 11 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklame og AIDA- prinsippet

Mål for timen: vite hva AIDA- prinsippet er og være bevisst på hvordan det blir brukt i reklamer. Reklame Plan for timen: AIDA- prinsippet 1) Hva er reklame?
2) AIDA- prinsippet
3) Prøve å finne igjen AIDA- prinsippet i en Rema 1000-reklame
4) Påstandslek
5) Diskusjon av påstanden "Ungdom lar seg lettere lure av reklame enn voksne".
6) Avslutning og rydding Reklame er kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt, fra en avsender og til en mottaker i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse og informere.

Det kommer av det latinske ordet reklamare, som betyr å rope ut og stadig gjenta.


Funfact: Ifølge FN blir det årlig brukt ca. 3350 milliarder kroner i verden på reklame. Hva er reklame? - det er forbudt å sende reklame til de som har reservert seg mot det?
- at det ikke er lov å reklamere for alkohol og tobakk?
- at elever ikke skal utsettes for reklame i skolen?
- at det er forbudt med TV- reklame rettet mot barn?
- det er forbudt med reklamer som bryter prinsippet om likestilling mellom kjønnene? visste dere at... Reklame er kommunikasjon som ønsker å påvirke en målgruppe i en bestemt retning. Reklamen kan kategoriseres som

a) oppfordrende henvendelse: "Kjøp bananer nå!"
b) informerende henvendelse: "Gode bananer finner du hos oss!"
c) spørrende henvendelse: "Får du ikke lyst på bananer nå? " Reklamens henvendelser A - Attention (oppmerksomhet). Først må reklamen få seeren/tilhøreren til å rette oppmerksomheten mot reklamen/produktet.
I - Interest (interesse). Deretter må reklamen fenge seeren slik at man vil fortsette å se reklamen.
D - Desire (ønske). Seeren må få lyst på produktet, man må tjene noe på å kjøpe produktet. Kanskje er det popularitet, finere kropp, ren hud eller et lykkeligere liv.
A - Action (handling). Reklamen må føre til handling, at seeren har et så sterkt ønske at man vil kjøpe produktet. Rema 1000- reklame Hvordan blir AIDA- prinsippet brukt i reklamen til rema 1000?
Vi ser reklamen og diskuterer etterpå hvordan reklamen oppfyller de ulike momentene
- attention (oppmerksomhet)
- interest (interesse)
- desire (ønske)
- action (handling) Påstandslek Rydd bort stoler og pulter midt i klasserommet. Jeg presenterer ulike påstander, og du skal stille deg i klasserommet ettersom du er enig eller uenig i påstanden. Du må kunne grunngi hvorfor du står der du står. Vi deler inn klassen i to.
Drøft påstanden "Ungdom lar seg lettere lure av reklamer enn voksne". Er dere uenige eller enige?
La alle i gruppen få si sin mening, og argumentere for eller imot påstanden.
Etterpå skriver vi argumentene på tavla. Kan man finne igjen AIDA- prinsippet i denne reklamen?
Full transcript